Rekordy   Sezon: 2021   Progresja   Osiągnięcia
Rafał ŻYŁA
imię :  Rafał
nazwisko :  ŻYŁA
rok ur. (kategoria) :  2002   (U20)
płeć :  Mężczyzna
klub :  MKS-SMS Victoria Racibórz
trener :  SKALIK Joanna
licencja :  Z/0305/16 [2021]
szkolenie 2021 :  ZKN   OSU  
 

  Rekordy

  OUTDOOR   INDOOR
  100 m   11.73 (+0.6)   2018-07-27   Chorzów U18
  Tyczka   3.80   2018-07-28   Chorzów U18
  W dal   6.75 (+0.6)   2019-05-25   Bielsko-Biała U18
  Wzwyż   1.92   2020-10-03   Łódź U20
  400 m   53.13   2019-05-18   Warszawa U18
  1500 m   5:27.95   2019-07-11   Poznań U18
  Kula (5)   12.74   2019-05-18   Warszawa U18
  110 m pł J MŁ   14.52 (+0.1)   2019-05-26   Bielsko-Biała U18
  Dysk (1.5)   35.26   2019-07-11   Poznań U18
  Oszczep (700)   39.63   2019-07-11   Poznań U18
  10-bój J MŁ   6163   2019-07-11   Poznań U18
  1000 m   3:15.87   2017-05-14   Sosnowiec U16
  110 m pł M (99.1)   15.05 (-2.1)   2020-09-13   Radom U20
  110 m pł MŁ   15.82 (0.0)   2017-09-30   Częstochowa U16
  Kula (6)   11.88   2020-08-22   Warszawa U20
  Dysk (1)   23.52   2017-05-28   Częstochowa U16
  Oszczep (800)   40.69   2020-10-04   Łódź U20
  Dysk (1.75)   35.77   2020-08-23   Warszawa U20
  10-bój JUN   5903   2020-10-04   Łódź U20
  5-bój M MŁ   2607   2017-05-14   Sosnowiec U16

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.039493083953857 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl