ID zawodnika: 92896 PZLA PZLA
  Rekordy   Sezon: 2023   Progresja   Osiągnięcia   TOP 10
Patrycja GAJEWSKA
imię :  Patrycja
nazwisko :  GAJEWSKA
rok ur. (kategoria) :  2002   (U23)
płeć :  Kobieta
klub :  SKLA Sopot
trener :  LEWANDOWSKI Michał
 GELO Krystyna
 B.D.
licencja :  Z/0214/17 [2023]
szkolenie 2023 :  SKN   KN B  
 
social media :  *
pierwszy trener :  

  Rekordy

  OUTDOOR   INDOOR
  Wzwyż   1.69   2022-05-14   Bydgoszcz U23
  W dal   5.62 (+1.8)   2022-05-07   Słupsk U23
  200 m   25.60 (0.0)   2022-06-18   Warszawa U23
  800 m   2:15.86   2023-06-18   Warszawa U23
  100 m pł   14.21 (+1.3)   2022-05-20   Poznań U23
  Kula (4)   10.36   2023-06-17   Warszawa U23
  Oszczep (600)   32.21   2022-05-15   Bydgoszcz U23
  7-bój   5195   2022-05-15   Bydgoszcz U23
  Kula (3)    9.50   2019-05-18   Warszawa U18
  100 m pł J MŁ   15.72 (-1.7)   2018-06-23   Warszawa U18
  7-bój J MŁ   3887   2018-07-28   Chorzów U18
  Oszczep (500)   22.62   2018-08-29   Sopot U18
  400 m   58.78   2022-05-27   Gdańsk U23
  600 m   1:53.37   2017-06-24   Warszawa U16
  80 pł   13.32 (+0.1)   2017-09-09   Słupsk U16
  200 m pł   38.41 (-1.8)   2016-08-30   Starogard Gdański U16
  Trójskok   10.98 (+1.8)   2023-05-27   Słupsk U23
  5-bój K MŁ   2454   2017-09-24   Biała Podlaska U16

© by Pilar 2013-2023  | Czas: 0.2781551 s. 

 * Dane można uzupełnić po zalogowaniu do konta zawodniczego
Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Barcickiej 42, 01-839 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Barcicka 42, 01-839 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl