ID zawodnika: 93753
  Rekordy   Sezon: 2022   Progresja   Osiągnięcia
Karolina KORNACKA
imię :  Karolina
nazwisko :  KORNACKA
rok ur. (kategoria) :  2003   (U20)
płeć :  Kobieta
klub :  KS Drwęca Nowe Miasto Lubawskie
trener :  PRUSAKOWSKI Leon
 PRUSAKOWSKI Leon
 B.D.
 B.D.
licencja :  Z/1124/17 [2022]
szkolenie 2022 :  KNF   SKN   OSU  
 
social media :  *
pierwszy trener :  

  Rekordy

  OUTDOOR   INDOOR
  200 m   25.31 (+1.9)   2021-05-09   Słupsk U20
  300 m   41.83   2018-05-05   Lidzbark Warmiński U16
  400 m   56.45   2021-06-05   Słubice U20
  400 m pł K   60.29   2021-06-06   Słubice U20
  100 m   13.24 (-0.1)   2018-06-10   Toruń U16
  300 m pł   44.05   2021-05-16   Lubawa U20
  150 m   19.80   2019-05-01   Działdowo U18
  80 pł   12.85 (+0.1)   2018-04-28   Poznań U16
  200 m pł   30.60 (+0.5)   2018-09-22   Bełchatów U16
  Wzwyż   1.29   2018-05-20   Poznań U16
  Kula (3)    9.34   2018-05-20   Poznań U16
  600 m   1:41.62   2018-05-12   Warszawa U16
  1500 m   5:09.61   2019-05-04   Lidzbark Warmiński U18
  100 m pł J MŁ   16.93 (-0.2)   2019-08-29   Siedlce U18
  Przełaj   :06:30   2020-11-28   Kwidzyn U18
  W dal   4.58 (-1.7)   2018-05-20   Poznań U16
  5-bój K MŁ   2697   2018-05-20   Poznań U16

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.17844104766846 sekund

 * Dane można uzupełnić po zalogowaniu do konta zawodniczego
Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl