ID zawodnika: 93871 PZLA PZLA
  Rekordy   Sezon: 2023   Progresja   Osiągnięcia   TOP 10
Lena PAJĘCKA
imię :  Lena
nazwisko :  PAJĘCKA
rok ur. (kategoria) :  2007   (U18)
płeć :  Kobieta
klub :  UKS Czempion Bełchatów
trener :  STOLARCZYK Grzegorz
licencja :  Z/0737/18 [2023]
szkolenie 2023 :  OSU   KN B  
 
social media :
pierwszy trener :  KOBIAŁKA Kamil

  Rekordy

  OUTDOOR   INDOOR
  100 m   12.19 (+1.7)   2023-06-03   Warszawa U18
  300 m   38.59   2023-06-24   Jelenia Góra U18
  600 m   1:31.16   2022-06-23   Sieradz U16
  800 m   2:10.98   2022-05-15   Piaseczno U16
  W dal   4.82 (+1.6)   2020-08-09   Zgorzelec U14
  60 m    8.19 (+0.9)   2020-09-07   Brno (CZE) U14
  200 m   25.28 (-1.2)   2023-05-07   Warszawa U18
  Wzwyż   1.35   2019-08-31   Wrocław U14
  400 m   54.45   2023-07-08   Chorzów U18
  1000 m   2:57.72   2022-07-09   Warszawa U16
  80 pł   12.73 (+0.6)   2022-04-30   Częstochowa U16
  Kula (3)    7.10   2021-05-08   Zgorzelec U16
  50 m    7.53   2018-04-28   Zittau (GER) U12
  Ppal (150)   24.00   2018-06-17   Oleśnica U12
  W dal strefa   4.40   2018-09-13   Warszawa U12
  Ppal (80)   24.50   2018-09-22   Zittau (GER) U12
  500 m   1:20.26   2023-05-03   Bełchatów U18
  2000 m prz   7:00.99   2022-07-28   Bańska Bystrzyca (SVK) U16
  Przełaj   :05:36   2021-11-06   Żagań U16
  5-bój K MŁ   2527   2020-08-09   Zgorzelec U14
  1000 m prz   3:02.56   2022-06-11   Gliwice U16
  150 m   19.91   2020-09-07   Brno (CZE) U14
  Mila   7:09.00   2023-09-17   Poznań U18
  Kula (2)    6.81   2019-05-26   Jelenia Góra U14
  bieg alpejski   0:18:08   2021-08-21   Międzygórze U16
  bieg anglosaski   0:12:50   2022-04-10   Bielsko-Biała U16
  b.górski na krótkim dyst.   :06:06   2022-09-04   Krynki U16

© by Pilar 2013-2023  | Czas: 0.0465572 s. 

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Barcickiej 42, 01-839 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Barcicka 42, 01-839 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl