ID zawodnika: 111657 PZLA PZLA
  Rekordy   Sezon: 2023   Progresja   Osiągnięcia   TOP 10
Cezary ŁAZOWY
imię : Cezary
nazwisko : ŁAZOWY
rok ur. (kategoria) : 2004 (U20)
płeć : Mężczyzna
klub : WMLKS Nadodrze Powodowo

  Wyniki sezonu

INDOOR   2020   2021   2022   2023
OUTDOOR   2018   2019   2020   2021   2022
SORT BY 100 m wykres 200 m wykres 300 m wykres
  100 m   11.02 (+0.1)   2023-05-10   Piła (1) II
  4x100 m (3)   46.26   2023-05-10   Piła (1) --
  100 m   11.00 (+0.7)   2023-05-14   Szprotawa (2) II
  100 m   10.88 (+1.5)   2023-05-14   Szprotawa (2) I *
  100 m   10.97 (-0.8)   2023-05-20   Żary (1) II
  200 m   21.76 (-1.8)   2023-05-20   Żary (1) I
  100 m   10.87 (+1.9)   2023-05-28   Lublin (M) I
  200 m   21.87 (-0.6)   2023-05-28   Lublin (M) I
  4x100 m (3)   39.85   2023-05-28   Lublin (M) --
  200 m   22.21 (-2.7)   2023-06-03   Bielsko-Biała (1) II
  100 m   10.74 (+1.6)   2023-06-10   Piła (1) I
  100 m   10.67 (+2.9)   2023-06-10   Piła (1)
  200 m   21.36 (+2.9)   2023-06-11   Piła (1)
  100 m   10.88 (0.0)   2023-06-17   Białogard (1) I
  100 m   11.03 (+1.4)   2023-06-17   Białogard (1) II
  300 m   34.84   2023-06-17   Białogard (1) --
  200 m   21.42 (+2.9) 0.190   2023-06-24   Banska Bystrica (SVK) (M)
  4x100 m (3)   39.99 0.147   2023-06-24   Banska Bystrica (SVK) (M) --
  200 m   21.43 (+0.4)   2023-07-09   Warszawa (1) M *
  100 m   10.64 (+2.1) 0.155   2023-07-18   Lublin (M)
  100 m   10.65 (+2.4) 0.154   2023-07-18   Lublin (M)
  200 m   21.66 (+0.5) 0.205   2023-07-19   Lublin (M) I
  200 m   21.10 (+2.8) 0.190   2023-07-20   Lublin (M)
  200 m   21.41 (+2.6) 0.191   2023-08-08   Jerusalem (ISR) (M)
  200 m   21.34 (+3.2) 0.178   2023-08-09   Jerusalem (ISR) (M)
  4x100 m (3)   40.31 0.192   2023-08-10   Jerusalem (ISR) (M) --
  4x100 m (3)   DQ 0.197   2023-08-10   Jerusalem (ISR) (M) --
  100 m   10.92 (-0.6)   2023-08-25   Białystok (1) II
  100 m   10.98 (-1.7)   2023-08-25   Białystok (1) II
  200 m   22.17 (-1.4)   2023-08-26   Białystok (1) II
  4x100 m (4)   44.49   2023-08-26   Białystok (1) --
  4x400 m (4)   3:25.67   2023-08-26   Białystok (1) --
  300 m   34.65   2023-09-02   Poznań (1) --

* Obliczenie klasy sportowej nie jest równoznaczne z nadaniem tej klasy.

© by Pilar 2013-2023  | Czas: 0.2155609 s. 

 * Dane można uzupełnić po zalogowaniu do konta zawodniczego
Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Barcickiej 42, 01-839 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Barcicka 42, 01-839 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl