ID zawodnika: 5507
  Rekordy   Sezon: 2022   Progresja   Osiągnięcia
Marika POPOWICZ-DRAPAŁA
imię : Marika
nazwisko : POPOWICZ-DRAPAŁA (POPOWICZ)
rok ur. (kategoria) : 1988 (Sen)
płeć : Kobieta
klub : CWZS Zawisza Bydgoszcz SL

  Wyniki sezonu

INDOOR   2003   2004   2005   2006   2007   2009   2010   2011   2012   2013   2015   2016   2019   2020   2021   2022
OUTDOOR   2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2015   2016   2017   2019   2021
SORT BY 100 m wykres 200 m wykres
  100 m   11.59 (+2.6) 0.136   2022-05-15   Suwałki (M)
  200 m   23.19 (+2.0) 0.160   2022-05-15   Suwałki (M) MM
  4x100 m (3)   43.81 0.153   2022-05-21   Birmingham (GBR) (M) --
  100 m   11.40 (+2.8) 0.156   2022-05-27   Poznań (M)
  200 m   23.18 (+1.4) 0.205   2022-05-27   Poznań (M) MM
  100 m   11.65 (-0.7) 0.152   2022-06-03   Bydgoszcz (M) M
  100 m   11.58 (+0.1) 0.158   2022-06-03   Bydgoszcz (M) M
  100 m   11.43 (+0.5) 0.172   2022-06-10   Suwałki (M) M
  100 m   11.29 (+2.4) 0.197   2022-06-10   Suwałki (M)
  4x100 m (4)   45.10 0.204   2022-06-10   Suwałki (M) --
  200 m   23.53 (-0.2) 0.231   2022-06-11   Suwałki (M) M
  200 m   22.99 (+2.9) 0.138   2022-06-11   Suwałki (M)
  4x100 m (3)   43.19 0.145   2022-07-22   Oregon (Eugene) (M) --
  200 m   23.47 (+0.3) 0.165   2022-08-18   Monachium (GER) (M) M
  4x100 m (3)   43.49 0.175   2022-08-19   Monachium (GER) (M) --
  4x100 m (3)   42.61 0.178   2022-08-21   Monachium (GER) (M) --
  100 m   11.53 (+0.8)   2022-08-24   Szczecin (M) M
  200 m   23.31 (+0.8)   2022-08-24   Szczecin (M) M
  100 m   11.65 (-1.9)   2022-09-04   Olsztyn (1) M *
  200 m   23.69 (-0.7)   2022-09-04   Olsztyn (1) M *
  100 m   12.18 (+0.7)   2022-09-10   Kołobrzeg (M) II
  100 m   11.91 (+0.6)   2022-09-10   Kołobrzeg (M) I

* Obliczenie klasy sportowej nie jest równoznaczne z nadaniem tej klasy.

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.25829386711121 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl