ID zawodnika: 78032
  Rekordy   Sezon: 2022   Progresja   Osiągnięcia
Pia SKRZYSZOWSKA
imię : Pia
nazwisko : SKRZYSZOWSKA
rok ur. (kategoria) : 2001 (U23)
płeć : Kobieta
klub : KS AZS AWF Warszawa

  Wyniki sezonu

INDOOR   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   2021   2022
OUTDOOR   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   2021
SORT BY 100 m wykres 200 m wykres 100 m pł wykres
  100 m   11.12 (+1.4)   2022-05-21   Kalamáta (GRE) (M) MM
  100 m pł   12.68 (+1.0) 0.135   2022-05-27   Poznań (M) MM
  100 m pł   12.96 (-0.2) 0.162   2022-05-27   Poznań (M) MM
  100 m pł   12.65 (-1.0) 0.128   2022-05-31   Ostrava (CZE) (M) MM
  100 m pł   12.73 (-1.4) 0.128   2022-06-05   Chorzów (M) MM
  100 m pł   12.74 (+0.1) 0.132   2022-06-09   Roma (ITA) (M) MM
  100 m pł   12.85 (+1.4)   2022-06-11   Suwałki (M) MM
  100 m pł   12.62 (+1.8) 0.114   2022-06-11   Suwałki (M) MM
  200 m   23.31 (0.0) 0.170   2022-06-14   Bern (SUI) (M) M
  100 m pł   12.91 (-0.5) 0.132   2022-06-30   Stockholm (SWE) (M) MM
  100 m pł   12.70 (+0.7) 0.131   2022-07-23   Oregon (Eugene) (M) MM
  100 m pł   12.62 (-0.1) 0.119   2022-07-24   Oregon (Eugene) (M) MM
  100 m pł   12.58 (+1.0) 0.131   2022-08-06   Chorzów (M) MM
  100 m pł   12.51 (+0.8) 0.142   2022-08-06   Chorzów (M) MM
  100 m pł   12.53 (-0.1) 0.134   2022-08-21   Monachium (GER) (M) MM
  100 m pł   12.66 (+0.3) 0.129   2022-08-21   Monachium (GER) (M) MM
  4x100 m (1)   42.61 0.178   2022-08-21   Monachium (GER) (M) --
  100 m pł   13.12 (-2.4)   2022-08-30   Luzern (SUI) (M) MM
  100 m pł   12.81 (+0.1) 0.136   2022-09-02   Bruxelles (BEL) (M) MM
  100 m pł   13.03 (-0.7)   2022-09-04   Padova (ITA) (M) MM
  100 m pł   12.72 (-0.3) 0.162   2022-09-08   Zürich (SUI) (M) MM
  100 m pł   12.95 (0.0) 0.140   2022-09-12   Bellinzona (SUI) (M) MM

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.22607016563416 sekund

 * Dane można uzupełnić po zalogowaniu do konta zawodniczego
Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl