Rekordy   Sezon: 2021   Progresja   Osiągnięcia
Alicja KACZMAREK
imię : Alicja
nazwisko : KACZMAREK
rok ur. (kategoria) : 2002 (U20)
płeć : Kobieta
klub : ALKS AJP Gorzów Wlkp.

  Wyniki sezonu

INDOOR   2016   2017   2018   2019   2020
OUTDOOR   2016   2017   2018   2019   2020
SORT BY 400 m wykres 400 m pł K wykres
  400 m   54.85   2021-06-20   Jelenia Góra (1) I
  400 m pł K   59.80 0.389   2021-06-24   Poznań (M) I
  400 m pł K   61.60 0.255   2021-06-25   Poznań (M) I
  400 m pł K   60.23 0.355   2021-07-02   Lublin (M) I
  400 m pł K   59.37 0.192   2021-07-03   Lublin (M) M
  4x400 m   3:48.73 0.181   2021-07-04   Lublin (M) --
  400 m pł K   59.02 0.258   2021-07-16   Tallinn (EST) (M) M
  400 m pł K   58.42 0.246   2021-07-17   Tallinn (EST) (M) M
  400 m pł K   59.49 0.252   2021-07-18   Tallinn (EST) (M) M
  4x400 m MIX   3:24.65 0.192   2021-08-18   Nairobi (KEN) (M) --
  4x400 m MIX   3:19.80 0.188   2021-08-18   Nairobi (KEN) (M) --
  400 m pł K   59.32 0.189   2021-08-19   Nairobi (KEN) (M) M
  400 m pł K   58.62 0.188   2021-08-22   Nairobi (KEN) (M) M

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.067319869995117 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl