ID zawodnika: 100718 PZLA PZLA
  Rekordy   Sezon: 2023   Progresja   Osiągnięcia   TOP 10
Hanna OWCZARUK
imię : Hanna
nazwisko : OWCZARUK
rok ur. (kategoria) : 2007 (U18)
płeć : Kobieta
klub : AL Międzyzdroje

  TOP 10 / Najlepsze wyniki

 OUTDOOR

 600 (19)

  1:32.65   2022-06-23   Sieradz (1)  U16
  1:33.96   2023-06-28   Goleniów (1)  U18
  1:34.85   2022-09-10   Poznań (1)  U16
  1:35.21   2022-09-24   Lublin (M)  U16
  1:35.33   2022-05-15   Kołobrzeg (1)  U16
  1:36.28   2022-06-12   Międzyzdroje (2)  U16
  1:37.31   2021-06-29   Sieradz (1)  U16
  1:38.43   2021-08-28   Szczecin (1)  U16
  1:38.73   2020-08-20   Włocławek (2)  U14
  1:39.09   2020-09-06   Łódź (2)  U14

 ŚREDNIA: 1:36.184

 300 (15)

  40.47   2022-06-19   Białogard (1)  U16
  41.78   2023-05-03   Słubice (1)  U18
  41.89   2022-08-27   Szczecin (1)  U16
  42.54   2020-09-12   Międzyzdroje (1)  U14
  42.55   2021-09-04   Białogard (1)  U16
  42.57   2022-04-24   Szczecin (1)  U16
  42.78   2021-05-30   Szczecin (1)  U16
  42.83   2020-08-12   Białogard (1)  U14
  43.66   2021-05-22   Szczecin (1)  U16
  43.73   2020-06-27   Złocieniec (1)  U14

 ŚREDNIA: 42.48

 800 (7)

  2:12.11   2023-07-09   Chorzów (M)  U18
  2:13.30   2023-05-27   Gorzów Wielkopolski (M)  U18
  2:13.49   2023-07-07   Chorzów (M)  U18
  2:14.12   2022-08-24   Szczecin (M)  U16
  2:14.46   2023-06-10   Gdańsk (M)  U18
  2:15.96   2023-05-20   Świnoujście (1)  U18
  2:15.99   2022-05-21   Świnoujście (1)  U16

 ŚREDNIA: 2:14.204 (7)

 1000 (6)

  2:53.86   2022-09-03   Białogard (1)  U16
  3:00.96   2021-08-10   Wałcz (M)  U16
  3:01.00   2023-05-06   Warszawa (1)  U18
  3:01.87   2021-09-26   Karpacz (M)  U16
  3:02.93   2021-05-08   Białogard (1)  U16
  3:03.19   2021-09-11   Szczecin (1)  U16

 ŚREDNIA: 3:00.635 (6)

 100 (6)

  13.04 (-0.3)   2023-08-27   Białogard (1)  U18
  13.40 (+2.0)   2022-04-24   Szczecin (1)  U16
  13.41 (+1.4)   2021-05-30   Szczecin (1)  U16
  13.53 (+0.1)   2021-09-04   Białogard (1)  U16
  13.86 (+1.6)   2019-09-14   Białogard (1)  U14
  14.75 (+0.1)   2018-06-23   Złocieniec (1)  U12

 ŚREDNIA: 13.665 (6)

 200 (4)

  26.40 (-1.2)   2023-05-07   Warszawa (1)  U18
  26.45 (+0.2)   2023-08-27   Białogard (1)  U18
  27.32 (0.0)   2020-09-02   Białogard (1)  U14
  27.75 (-0.2)   2020-07-04   Kołobrzeg (1)  U14

 ŚREDNIA: 26.98 (4)

 400 (3)

  57.37   2023-06-04   Szczecin (1)  U18
  58.17   2023-09-02   Poznań (1)  U18
  58.38   2022-05-28   Szczecin (1)  U16

 ŚREDNIA: 57.973 (3)

 60 (2)

   8.57 (0.0)   2020-08-23   Szczecin (1)  U14
   9.09 (0.0)   2018-09-13   Warszawa (1)  U12

 ŚREDNIA: 8.83 (2)

 3000 (1)

  10:55.59   2023-05-28   Międzyzdroje (1)  U18

 ŚREDNIA: 10:55.59 (1)

 W dal strefa (1)

  4.14 (0.0)   2018-09-13   Warszawa (1)  U12

 ŚREDNIA: 4.14 (1)

 INDOOR

 60 (9)

   8.38   2019-12-15   Neubrandenburg (GER) (2)  U14
   8.40   2021-03-06   Szczecin (2)  U16
   8.46   2021-03-06   Szczecin (2)  U16
   8.52   2022-03-19   Szczecin (2)  U16
   8.60   2022-03-19   Szczecin (2)  U16
   8.61   2020-03-07   Szczecin (2)  U14
   8.61   2020-03-07   Szczecin (2)  U14
   8.72   2019-02-16   Szczecin (2)  U14
   8.87   2019-02-16   Szczecin (2)  U14

 ŚREDNIA: 8.574 (9)

 600 (7)

  1:34.40   2023-01-22   Toruń (1)  U18
  1:37.45   2023-02-12   Rzeszów (M)  U18
  1:37.92   2023-02-11   Rzeszów (M)  U18
  1:38.64   2022-02-06   Toruń (1)  U16
  1:41.36   2020-11-29   Toruń (1)  U14
  1:49.66   2018-12-09   Neubrandenburg (GER) (2)  U12
  2:10.03   2016-12-11   Neubrandenburg (GER) (2)  U12

 ŚREDNIA: 1:44.209 (7)

 1000 (2)

  2:55.11   2023-01-29   Toruń (1)  U18
  3:03.54   2021-01-31   Toruń (1)  U16

 ŚREDNIA: 2:59.325 (2)

 300 (1)

 ŚREDNIA: 2:59.325 (0)

 W dal strefa (1)

  3.89   2017-11-19   Toruń (2)  U12

 ŚREDNIA: 3.89 (1)

 800 (1)

  2:21.55   2022-12-17   Neubrandenburg (GER) (2)  U16

 ŚREDNIA: 2:21.55 (1)

 200 (1)

  27.51   2020-01-25   Toruń (1)  U14

 ŚREDNIA: 27.51 (1)


© by Pilar 2013-2023  | Czas: 0.159868 s. 

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Barcickiej 42, 01-839 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Barcicka 42, 01-839 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl