ID zawodnika: 103345 PZLA PZLA
  Rekordy   Sezon: 2023   Progresja   Osiągnięcia   TOP 10
Weronika KANIOWSKA
imię : Weronika
nazwisko : KANIOWSKA
rok ur. (kategoria) : 2004 (U20)
płeć : Kobieta
klub : AZS-AWF Gorzów

  TOP 10 / Najlepsze wyniki

 OUTDOOR

 Młot (3) (50)

  59.92   2021-06-12   Stargard (1)  U18
  59.30   2020-09-19   Radom (M)  U18
  59.23   2021-09-03   Słubice (1)  U18
  59.21   2021-05-08   Poznań (1)  U18
  59.18   2021-07-28   Włocławek (M)  U18
  57.79   2021-05-15   Piła (1)  U18
  57.36   2020-10-10   Zielona Góra (2)  U18
  57.16   2021-06-15   Żary (1)  U18
  56.50   2021-07-17   Poznań (1)  U18
  56.28   2020-09-18   Radom (M)  U18

 ŚREDNIA: 58.193

 Dysk (0.75) (15)

  35.60   2019-08-29   Zielona Góra (2)  U16
  34.68   2019-05-03   Słubice (1)  U16
  33.92   2019-05-11   Piła (1)  U16
  33.61   2019-10-04   Słubice (1)  U16
  33.35   2019-09-08   Wrocław (1)  U16
  31.15   2018-09-08   Wrocław (1)  U16
  30.58   2018-10-05   Słubice (1)  U16
  27.56   2018-09-14   Słubice (2)  U16
  26.33   2018-06-14   Słubice (1)  U16
  23.57   2018-05-03   Słubice (1)  U16

 ŚREDNIA: 31.035

 Dysk (1) (15)

  33.85   2022-09-30   Słubice (1)  U20
  33.47   2021-05-23   Żary (1)  U18
  32.96   2021-05-08   Poznań (1)  U18
  32.36   2021-10-01   Słubice (1)  U18
  32.13   2021-06-12   Stargard (1)  U18
  31.38   2021-05-26   Słubice (1)  U18
  31.01   2021-05-09   Słubice (1)  U18
  30.09   2020-10-02   Słubice (1)  U18
  29.32   2021-10-09   Zielona Góra (2)  U18
  29.30   2021-09-07   Zielona Góra (2)  U18

 ŚREDNIA: 31.587

 Młot (4) (15)

  58.23   2022-07-08   Radom (M)  U20
  57.97   2022-07-16   Maribor (SLO) (M)  U20
  56.23   2022-05-28   Karpacz (M)  U20
  55.30   2022-05-14   Stargard (1)  U20
  55.21   2022-04-30   Poznań (1)  U20
  54.53   2022-07-07   Radom (M)  U20
  54.28   2022-06-12   Poznań (1)  U20
  54.09   2022-05-22   Poznań (M)  U20
  53.83   2022-06-25   Stargard (1)  U20
  52.65   2022-05-07   Poznań (1)  U20

 ŚREDNIA: 55.232

 Kula (3) (5)

  10.59   2021-05-26   Słubice (1)  U18
  10.22   2021-05-23   Żary (1)  U18
   8.56   2019-10-04   Słubice (1)  U16
   7.36   2018-06-02   Żary (1)  U16
   6.08   2017-06-13   Słubice (1)  U14

 ŚREDNIA: 8.562 (5)

 Młot (2) (2)

  39.04   2017-06-30   Poznań (1)  U14
  38.12   2017-07-29   Poznań (1)  U14

 ŚREDNIA: 38.58 (2)

 Kula (4) (1)

   8.85   2022-09-30   Słubice (1)  U20

 ŚREDNIA: 8.85 (1)

 INDOOR


© by Pilar 2013-2023  | Czas: 0.157696 s. 

 * Dane można uzupełnić po zalogowaniu do konta zawodniczego
Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Barcickiej 42, 01-839 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Barcicka 42, 01-839 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl