ID zawodnika: 109567 PZLA PZLA
  Rekordy   Sezon: 2023   Progresja   Osiągnięcia   TOP 10
Alicja GAJEWSKA
imię : Alicja
nazwisko : GAJEWSKA
rok ur. (kategoria) : 2003 (U23)
płeć : Kobieta
klub : AZS-AWFiS Gdańsk

  TOP 10 / Najlepsze wyniki

 OUTDOOR

 Dysk (1) (50)

  48.70   2022-05-14   Słupsk (1)  U20
  48.35   2022-05-07   Słupsk (1)  U20
  47.16   2023-06-10   Gdańsk (M)  U23
  46.81   2023-07-02   Włocławek (M)  U23
  46.02   2022-05-22   Poznań (M)  U20
  46.00   2023-05-21   Poznań (M)  U23
  45.83   2022-05-28   Karpacz (M)  U20
  45.80   2020-09-20   Radom (M)  U18
  45.59   2023-06-03   Plzeň (CZE) (M)  U23
  45.52   2023-05-06   Gdańsk (1)  U23

 ŚREDNIA: 46.578

 Kula (3) (21)

  14.59   2019-06-15   Gdańsk (1)  U18
  14.45   2020-07-03   Sopot (1)  U18
  14.43   2020-09-06   Gdańsk (1)  U18
  14.36   2019-07-11   Poznań (M)  U18
  14.11   2020-08-23   Gdańsk (1)  U18
  14.08   2020-09-19   Radom (M)  U18
  13.79   2020-08-08   Gdańsk (1)  U18
  13.70   2019-05-26   Brodnica (1)  U18
  13.63   2018-09-23   Bełchatów (M)  U16
  13.58   2019-05-18   Toruń (1)  U18

 ŚREDNIA: 14.072

 Kula (4) (20)

  14.43   2023-06-03   Plzeň (CZE) (M)  U23
  14.05   2023-05-20   Poznań (M)  U23
  13.96   2023-05-28   Lublin (M)  U23
  13.76   2023-06-10   Gdańsk (M)  U23
  13.43   2023-07-01   Włocławek (M)  U23
  13.33   2023-06-17   Olsztyn (1)  U23
  13.18   2023-06-08   Toruń (1)  U23
  12.92   2023-05-14   Lubawa (1)  U23
  12.71   2022-05-21   Poznań (M)  U20
  12.59   2022-05-14   Słupsk (1)  U20

 ŚREDNIA: 13.436

 Dysk (0.75) (8)

  45.15   2018-09-22   Bełchatów (M)  U16
  43.98   2018-09-16   Pasłęk (2)  U16
  43.73   2018-08-26   Ostróda (2)  U16
  43.05   2018-09-08   Ciechanów (1)  U16
  42.24   2018-08-29   Sopot (1)  U16
  39.78   2018-06-09   Gdańsk (1)  U16
  35.14   2018-05-05   Lidzbark Warmiński (1)  U16
  27.03   2018-05-16   Chojnice (1)  U16

 ŚREDNIA: 40.013 (8)

 INDOOR

 Kula (4) (9)

  15.07   2023-02-18   Toruń (M)  U23
  13.67   2022-03-05   Toruń (M)  U20
  13.47   2022-02-13   Rzeszów (M)  U20
  13.33   2022-02-06   Toruń (1)  U20
  13.08   2023-01-22   Toruń (1)  U23
  13.05   2021-02-14   Toruń (M)  U20
  12.95   2023-01-07   Słupsk (1)  U23
  12.10   2022-01-15   Toruń (1)  U20
  11.76   2021-01-23   Toruń (1)  U20

 ŚREDNIA: 13.164 (9)

 Kula (3) (9)

  16.14   2020-02-16   Toruń (M)  U18
  15.08   2020-02-09   Toruń (1)  U18
  14.28   2020-02-01   Toruń (1)  U18
  14.03   2020-01-18   Toruń (1)  U18
  13.32   2019-02-10   Toruń (M)  U18
  13.31   2020-01-26   Toruń (1)  U18
  13.21   2019-01-19   Toruń (1)  U18
  12.51   2018-01-13   Warszawa (1)  U16
  12.35   2019-01-13   Toruń (1)  U18

 ŚREDNIA: 13.803 (9)


© by Pilar 2013-2023  | Czas: 0.1770329 s. 

 * Dane można uzupełnić po zalogowaniu do konta zawodniczego
Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Barcickiej 42, 01-839 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Barcicka 42, 01-839 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl