ID zawodnika: 111657 PZLA PZLA
  Rekordy   Sezon: 2023   Progresja   Osiągnięcia   TOP 10
Cezary ŁAZOWY
imię : Cezary
nazwisko : ŁAZOWY
rok ur. (kategoria) : 2004 (U20)
płeć : Mężczyzna
klub : WMLKS Nadodrze Powodowo

  TOP 10 / Najlepsze wyniki

 OUTDOOR

 100 (69)

  10.74 (+1.6)   2023-06-10   Piła (1)  U20
  10.75 (+0.2)   2022-07-07   Radom (M)  U20
  10.77 (+1.1)   2022-06-24   Oborniki (1)  U20
  10.78 (+0.7)   2022-06-04   Białystok (1)  U20
  10.80 (+2.0)   2021-06-05   Słubice (M)  U18
  10.80 (0.0)   2021-06-05   Słubice (M)  U18
  10.81 (+0.6)   2022-06-11   Poznań (1)  U20
  10.84 (0.0)   2022-06-04   Białystok (1)  U20
  10.87 (-0.3)   2022-07-07   Radom (M)  U20
  10.87 (+1.9)   2023-05-28   Lublin (M)  U20

 ŚREDNIA: 10.803

 200 (34)

  21.35 (+1.3)   2022-07-16   Maribor (SLO) (M)  U20
  21.37 (+0.5)   2022-06-16   Toruń (M)  U20
  21.43 (+0.4)   2023-07-09   Warszawa (1)  U20
  21.56 (-1.3)   2022-07-09   Radom (M)  U20
  21.65 (-1.7)   2022-07-08   Radom (M)  U20
  21.66 (+0.5)   2023-07-19   Lublin (M)  U20
  21.74 (0.0)   2022-06-05   Białystok (1)  U20
  21.76 (+0.8)   2021-06-06   Słubice (M)  U18
  21.76 (-1.8)   2023-05-20   Żary (1)  U20
  21.78 (+0.3)   2022-05-20   Żary (1)  U20

 ŚREDNIA: 21.606

 300 (15)

  34.60   2021-05-16   Karpacz (1)  U18
  34.65   2023-09-02   Poznań (1)  U20
  34.84   2023-06-17   Białogard (1)  U20
  34.96   2021-05-09   Słubice (1)  U18
  35.74   2020-06-19   Słubice (1)  U18
  36.71   2019-06-15   Piła (1)  U16
  37.25   2019-09-07   Szczecin (1)  U16
  37.45   2019-09-22   Tarnów (M)  U16
  37.77   2019-06-17   Zielona Góra (1)  U16
  37.79   2019-08-29   Siedlce (1)  U16

 ŚREDNIA: 36.176

 400 (8)

  48.87   2021-09-25   Białogard (1)  U18
  49.85   2022-05-28   Karpacz (M)  U20
  49.90   2022-05-10   Piła (1)  U20
  50.43   2020-06-28   Łódź (1)  U18
  50.58   2020-07-30   Słubice (1)  U18
  51.17   2020-10-02   Słubice (1)  U18
  58.78   2018-09-11   Zielona Góra (1)  U16
  59.16   2018-05-26   Leszno (1)  U16

 ŚREDNIA: 52.343 (8)

 600 (3)

  1:34.07   2018-06-14   Słubice (1)  U16
  1:35.11   2018-09-08   Poznań (1)  U16
  1:35.85   2018-06-03   Poznań (1)  U16

 ŚREDNIA: 1:35.01 (3)

 110 (91.4/8.9) (1)

  20.71 (-2.0)   2018-09-11   Zielona Góra (1)  U16

 ŚREDNIA: 20.71 (1)

 60 (1)

   7.28 (0.0)   2020-07-28   Toruń (1)  U18

 ŚREDNIA: 7.28 (1)

 INDOOR

 60 (7)

   7.11   2022-01-29   Toruń (1)  U20
   7.13   2022-01-29   Toruń (1)  U20
   7.18   2022-01-16   Łódź (1)  U20
   7.18   2022-01-16   Łódź (1)  U20
   7.19   2021-01-30   Toruń (M)  U18
   7.31   2020-02-09   Toruń (1)  U18
   7.47   2020-01-18   Toruń (1)  U18

 ŚREDNIA: 7.224 (7)

 400 (5)

  49.99   2023-02-11   Rzeszów (M)  U20
  50.29   2023-01-14   Spała (1)  U20
  51.38   2023-01-21   Toruń (1)  U20
  52.08   2020-02-09   Toruń (1)  U18
  DNS   2023-02-12   Rzeszów (M)  U20

 ŚREDNIA: 50.935 (4)

 200 (5)

  22.38   2021-01-30   Toruń (M)  U18
  22.41   2021-02-13   Toruń (M)  U18
  22.58   2021-02-14   Toruń (M)  U18
  22.60   2022-01-29   Toruń (1)  U20
  22.62   2021-01-23   Toruń (1)  U18

 ŚREDNIA: 22.518 (5)

 300 (4)

  35.62   2022-01-23   Spała (1)  U20
  35.82   2020-02-15   Toruń (M)  U18
  36.18   2020-02-16   Toruń (M)  U18
  37.14   2020-01-18   Toruń (1)  U18

 ŚREDNIA: 36.19 (4)


© by Pilar 2013-2023  | Czas: 0.087214 s. 

 * Dane można uzupełnić po zalogowaniu do konta zawodniczego
Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Barcickiej 42, 01-839 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Barcicka 42, 01-839 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl