ID zawodnika: 112406 PZLA PZLA
  Rekordy   Sezon: 2023   Progresja   Osiągnięcia   TOP 10
Leon LEMAŃCZYK
imię : Leon
nazwisko : LEMAŃCZYK
rok ur. (kategoria) : 2005 (U20)
płeć : Mężczyzna
klub : UKS Lipusz

  TOP 10 / Najlepsze wyniki

 OUTDOOR

 Kula (5) (33)

  15.95   2022-07-16   Bielsko-Biała (M)  U18
  15.86   2022-05-15   Tczew (1)  U18
  15.70   2022-06-24   Białe Błota (1)  U18
  15.35   2022-07-15   Bielsko-Biała (M)  U18
  15.28   2022-06-12   Gdańsk (1)  U18
  15.27   2020-08-02   Olsztyn (1)  U16
  15.23   2021-07-28   Włocławek (M)  U18
  15.16   2021-05-23   Słupsk (1)  U18
  14.28   2020-07-28   Białogard (1)  U16
  14.21   2021-08-21   Chojnice (1)  U18

 ŚREDNIA: 15.229

 Dysk (1) (31)

  63.13   2020-08-08   Gdańsk (1)  U16
  59.25   2020-07-03   Sopot (1)  U16
  58.49   2020-08-29   Słupsk (1)  U16
  56.82   2020-09-12   Włocławek (1)  U16
  56.08   2020-09-27   Słupsk (M)  U16
  55.69   2020-09-20   Słupsk (1)  U16
  55.68   2020-09-06   Gdańsk (1)  U16
  53.37   2019-09-15   Słupsk (1)  U16
  53.30   2020-07-04   Kołobrzeg (1)  U16
  52.45   2019-09-22   Tarnów (M)  U16

 ŚREDNIA: 56.426

 Dysk (1.5) (28)

  54.60   2022-05-14   Słupsk (1)  U18
  54.45   2022-06-19   Aleksandrów Łódzki (1)  U18
  52.02   2022-05-07   Słupsk (1)  U18
  51.62   2022-07-17   Bielsko-Biała (M)  U18
  51.60   2022-06-15   Białystok (1)  U18
  51.51   2022-06-12   Gdańsk (1)  U18
  51.30   2022-05-29   Karpacz (M)  U18
  50.92   2022-06-05   Schwechat (AUT) (1)  U18
  50.09   2021-07-30   Włocławek (M)  U18
  49.86   2022-06-11   Brodnica (1)  U18

 ŚREDNIA: 51.797

 Dysk (1.75) (9)

  51.84   2023-05-07   Chełmno (1)  U20
  50.72   2023-05-01   Aleksandrów Łódzki (1)  U20
  49.53   2023-05-28   Białystok (1)  U20
  49.00   2023-05-21   Gdańsk (1)  U20
  48.55   2023-05-20   Łódź (1)  U20
  47.60   2023-05-06   Gdańsk (1)  U20
  44.59   2022-09-18   Słupsk (1)  U18
  41.76   2022-09-03   Białogard (1)  U18
  41.54   2023-05-27   Słupsk (1)  U20

 ŚREDNIA: 47.237 (9)

 Oszczep (600) (6)

  35.14   2018-09-14   Brodnica (1)  U14
  30.68   2018-05-16   Chojnice (1)  U14
  30.52   2018-08-18   Chojnice (1)  U14
  29.12   2018-09-16   Słupsk (1)  U14
  28.73   2018-06-06   Gdańsk (1)  U14
  28.66   2018-08-29   Sopot (1)  U14

 ŚREDNIA: 30.475 (6)

 Oszczep (700) (2)

  39.23   2021-09-19   Słupsk (1)  U18
  37.52   2022-09-18   Słupsk (1)  U18

 ŚREDNIA: 38.375 (2)

 Kula (6) (2)

  15.64   2023-05-01   Aleksandrów Łódzki (1)  U20
  15.24   2023-05-27   Słupsk (1)  U20

 ŚREDNIA: 15.44 (2)

 Dysk (2) (1)

  41.32   2023-05-21   Gdańsk (1)  U20

 ŚREDNIA: 41.32 (1)

 INDOOR

 Kula (5) (9)

  16.43   2022-01-15   Słupsk (2)  U18
  16.20   2022-02-13   Rzeszów (M)  U18
  15.93   2022-01-08   Słupsk (2)  U18
  15.84   2022-01-29   Toruń (1)  U18
  15.22   2021-02-14   Toruń (M)  U18
  14.82   2021-01-23   Toruń (1)  U18
  14.57   2021-02-06   Słupsk (1)  U18
  14.25   2020-02-01   Toruń (1)  U16
   9.51   2019-01-26   Toruń (1)  U16

 ŚREDNIA: 14.752 (9)

 Kula (6) (3)

  15.44   2023-02-11   Rzeszów (M)  U20
  15.09   2023-01-29   Toruń (1)  U20
  14.86   2023-01-14   Spała (1)  U20

 ŚREDNIA: 15.13 (3)


© by Pilar 2013-2023  | Czas: 0.188849 s. 

 * Dane można uzupełnić po zalogowaniu do konta zawodniczego
Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Barcickiej 42, 01-839 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Barcicka 42, 01-839 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl