ID zawodnika: 115459 PZLA PZLA
  Rekordy   Sezon: 2023   Progresja   Osiągnięcia   TOP 10
Maja KOSMATKA
imię : Maja
nazwisko : KOSMATKA
rok ur. (kategoria) : 2007 (U18)
płeć : Kobieta
klub : UKS Vis Skierniewice

  TOP 10 / Najlepsze wyniki

 OUTDOOR

 Kula (3) (11)

   9.69   2022-06-04   Łódź (1)  U16
   9.31   2021-09-11   Łódź (1)  U16
   9.30   2022-05-07   Warszawa (1)  U16
   9.12   2022-06-02   Bełchatów (2)  U16
   9.00   2021-09-26   Warszawa (1)  U16
   8.70   2021-05-15   Łódź (1)  U16
   8.20   2021-06-06   Warszawa (1)  U16
   8.16   2021-05-09   Sieradz (1)  U16
   8.16   2021-05-29   Łódź (1)  U16
   7.97   2021-05-22   Bełchatów (1)  U16

 ŚREDNIA: 8.761

 Oszczep (500) (9)

  26.60   2021-09-11   Łódź (1)  U16
  26.17   2021-09-26   Warszawa (1)  U16
  25.35   2022-05-07   Warszawa (1)  U16
  24.93   2022-06-04   Łódź (1)  U16
  24.09   2021-05-09   Sieradz (1)  U16
  23.35   2021-05-29   Łódź (1)  U16
  21.41   2021-05-22   Bełchatów (1)  U16
  20.73   2021-06-06   Warszawa (1)  U16
  14.95   2018-09-01   Radom (1)  U12

 ŚREDNIA: 23.064 (9)

 Ppal (150) (2)

  44.00   2020-09-06   Łódź (2)  U14
  44.00   2020-09-13   Teresin (2)  U14

 ŚREDNIA: 44 (2)

 100 (2)

  14.83 (-0.2)   2021-05-22   Bełchatów (1)  U16
  15.86 (-1.4)   2021-09-04   Radom (1)  U16

 ŚREDNIA: 15.345 (2)

 60 (2)

   9.42 (-0.4)   2019-05-15   Łódź (2)  U14
  10.01 (-1.7)   2020-08-26   Bełchatów (1)  U14

 ŚREDNIA: 9.715 (2)

 INDOOR

 Kula (3) (6)

   9.40   2023-01-14   Spała (1)  U18
   8.96   2022-01-30   Toruń (1)  U16
   8.61   2022-01-29   Aleksandrów Łódzki (1)  U16
   8.57   2022-01-23   Spała (1)  U16
   7.61   2021-02-06   Spała (M)  U16
   7.31   2021-02-07   Warszawa (1)  U16

 ŚREDNIA: 8.41 (6)

 60 (4)

   9.21   2021-02-28   Łódź (2)  U16
   9.36   2021-02-13   Łódź (2)  U16
   9.43   2021-01-30   Łódź (1)  U16
   9.47   2022-01-23   Spała (1)  U16

 ŚREDNIA: 9.368 (4)

 W dal (1)

  3.65   2021-02-13   Łódź (2)  U16

 ŚREDNIA: 3.65 (1)


© by Pilar 2013-2023  | Czas: 0.0725548 s. 

 * Dane można uzupełnić po zalogowaniu do konta zawodniczego
Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Barcickiej 42, 01-839 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Barcicka 42, 01-839 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl