ID zawodnika: 117560 PZLA PZLA
  Rekordy   Sezon: 2023   Progresja   Osiągnięcia   TOP 10
Jaśmina ALBIŃSKA
imię : Jaśmina
nazwisko : ALBIŃSKA
rok ur. (kategoria) : 2007 (U18)
płeć : Kobieta
klub : KMKL Sztorm Kołobrzeg

  TOP 10 / Najlepsze wyniki

 OUTDOOR

 100 (31)

  13.84 (0.0)   2022-08-27   Szczecin (1)  U16
  13.97 (-0.6)   2022-09-03   Białogard (1)  U16
  14.00 (+1.1)   2022-04-30   Złocieniec (1)  U16
  14.02 (-0.5)   2021-09-25   Karpacz (M)  U16
  14.05 (-0.5)   2022-09-24   Lublin (M)  U16
  14.06 (+0.1)   2022-05-07   Białogard (1)  U16
  14.12 (+1.2)   2022-06-19   Białogard (1)  U16
  14.19 (-0.5)   2022-09-10   Poznań (1)  U16
  14.20 (-2.5)   2022-05-15   Kołobrzeg (1)  U16
  14.21 (+0.8)   2021-09-11   Szczecin (1)  U16

 ŚREDNIA: 14.066

 200 (7)

  29.15 (+0.3)   2022-05-07   Białogard (1)  U16
  29.38 (+0.2)   2022-09-03   Białogard (1)  U16
  29.97 (+0.1)   2021-06-26   Białogard (1)  U16
  30.00 (0.0)   2021-09-04   Białogard (1)  U16
  30.04 (-2.6)   2022-05-15   Kołobrzeg (1)  U16
  30.81 (-1.0)   2021-05-15   Piła (1)  U16
  31.39 (+0.3)   2021-05-01   Kołobrzeg (1)  U16

 ŚREDNIA: 30.106 (7)

 W dal (5)

  3.41 (+1.2)   2019-05-11   Kołobrzeg (1)  U14
  3.36 (+0.2)   2019-09-14   Białogard (1)  U14
  3.32 (+1.5)   2019-09-21   Kołobrzeg (1)  U14
  3.24 (+1.1)   2019-05-18   Świnoujście (1)  U14
  3.12 (+0.3)   2019-06-01   Złocieniec (1)  U14

 ŚREDNIA: 3.29 (5)

 300 (3)

  49.42   2022-04-30   Złocieniec (1)  U16
  50.87   2021-04-23   Złocieniec (1)  U16
  50.90   2021-05-29   Szczecin (1)  U16

 ŚREDNIA: 50.397 (3)

 60 (3)

   9.16 (-0.8)   2020-08-09   Białe Błota (1)  U14
   9.40 (0.0)   2020-09-12   Międzyzdroje (1)  U14
   9.72 (0.0)   2019-06-09   Międzyzdroje (2)  U14

 ŚREDNIA: 9.427 (3)

 W dal strefa (1)

  3.76 (0.0)   2020-09-12   Międzyzdroje (1)  U14

 ŚREDNIA: 3.76 (1)

 60p(76.2/7.5) (1)

  13.09 (+0.8)   2020-09-19   Kołobrzeg (1)  U14

 ŚREDNIA: 13.09 (1)

 80p (1)

  DNF (-0.9)   2021-08-28   Szczecin (1)  U16

 ŚREDNIA: 13.09 (0)

 INDOOR

 60 (16)

   8.60   2023-01-07   Słupsk (1)  U18
   8.60   2023-01-07   Słupsk (1)  U18
   8.62   2022-12-17   Neubrandenburg (GER) (2)  U16
   8.64   2023-02-05   Szczecin (2)  U18
   8.74   2022-02-26   Szczecin (2)  U16
   8.83   2022-01-15   Słupsk (2)  U16
   8.89   2022-02-19   Szczecin (2)  U16
   8.90   2022-01-22   Szczecin (2)  U16
   8.91   2022-01-15   Słupsk (2)  U16
   9.19   2021-01-23   Szczecin (2)  U16

 ŚREDNIA: 8.792

 60p(76.2/8.0) (2)

  11.76   2022-02-26   Szczecin (2)  U16
  DNF   2021-01-30   Szczecin (2)  U16

 ŚREDNIA: 11.76 (1)

 200 (1)

  29.06   2022-12-17   Neubrandenburg (GER) (2)  U16

 ŚREDNIA: 29.06 (1)


© by Pilar 2013-2023  | Czas: 0.097918 s. 

 * Dane można uzupełnić po zalogowaniu do konta zawodniczego
Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Barcickiej 42, 01-839 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Barcicka 42, 01-839 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl