ID zawodnika: 128153 PZLA PZLA
  Rekordy   Sezon: 2023   Progresja   Osiągnięcia   TOP 10
Jan DELEWSKI
imię : Jan
nazwisko : DELEWSKI
rok ur. (kategoria) : 2007 (U18)
płeć : Mężczyzna
klub : LLKS Ziemi Kociewskiej Skórcz

  TOP 10 / Najlepsze wyniki

 OUTDOOR

 Kula (5) (11)

  14.42   2022-09-24   Lublin (M)  U16
  13.80   2022-05-15   Tczew (1)  U16
  13.13   2022-08-27   Gdańsk (1)  U16
  12.81   2022-09-17   Kraków (M)  U16
  12.61   2022-05-07   Słupsk (1)  U16
  12.46   2022-09-11   Włocławek (1)  U16
  12.36   2022-08-28   Białe Błota (1)  U16
  11.56   2021-08-29   Gdańsk (1)  U16
  11.28   2021-09-12   Gdańsk (1)  U16
  10.46   2021-06-02   Gdańsk (1)  U16

 ŚREDNIA: 12.489

 Młot (5) (5)

  40.47   2022-08-27   Gdańsk (1)  U16
  38.29   2022-09-11   Włocławek (1)  U16
  32.53   2021-05-09   Słupsk (1)  U16
  32.28   2021-05-23   Słupsk (1)  U16
  NM   2022-09-25   Lublin (M)  U16

 ŚREDNIA: 35.893 (4)

 Wzwyż (5)

  1.67   2022-05-15   Tczew (1)  U16
  1.62   2022-09-17   Kraków (M)  U16
  1.60   2022-05-07   Słupsk (1)  U16
  1.57   2022-08-28   Białe Błota (1)  U16
  1.50   2021-05-12   Chojnice (1)  U16

 ŚREDNIA: 1.592 (5)

 5-bój U16 (3)

  2838   2022-09-17   Kraków (M)  U16
  2677   2022-05-15   Tczew (1)  U16
  2643   2022-08-28   Białe Błota (1)  U16

 ŚREDNIA: 2719.333 (3)

 1000 (3)

  3:05.35   2022-09-17   Kraków (M)  U16
  3:14.94   2022-08-28   Białe Błota (1)  U16
  3:22.02   2022-05-15   Tczew (1)  U16

 ŚREDNIA: 3:14.103 (3)

 110 (91.4/8.9) (3)

  16.83 (+1.5)   2022-08-28   Białe Błota (1)  U16
  17.62 (-0.7)   2022-05-15   Tczew (1)  U16

 ŚREDNIA: 17.225 (2)

 W dal (3)

  5.23 (-0.7)   2022-09-17   Kraków (M)  U16
  5.17 (-0.3)   2022-05-15   Tczew (1)  U16
  5.13 (-2.0)   2022-08-28   Białe Błota (1)  U16

 ŚREDNIA: 5.177 (3)

 100 (2)

  12.47 (+2.0)   2021-06-02   Gdańsk (1)  U16
  12.75 (+1.0)   2021-05-15   Pelpin (1)  U16

 ŚREDNIA: 12.61 (2)

 Dysk (1) (1)

  29.65   2022-08-27   Gdańsk (1)  U16

 ŚREDNIA: 29.65 (1)

 Kula (3) (1)

  11.00   2020-09-06   Łódź (2)  U14

 ŚREDNIA: 11 (1)

 INDOOR

 Kula (5) (4)

  14.47   2023-01-29   Toruń (1)  U18
  14.18   2023-02-12   Rzeszów (M)  U18
  12.52   2022-01-30   Toruń (1)  U16
  12.23   2022-01-22   Toruń (1)  U16

 ŚREDNIA: 13.35 (4)

 Wzwyż (2)

  1.65   2022-01-22   Toruń (1)  U16
  1.65   2022-01-30   Toruń (1)  U16

 ŚREDNIA: 1.65 (2)

 200 (1)

  26.64   2021-01-24   Toruń (1)  U16

 ŚREDNIA: 26.64 (1)


© by Pilar 2013-2023  | Czas: 0.1069908 s. 

 * Dane można uzupełnić po zalogowaniu do konta zawodniczego
Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Barcickiej 42, 01-839 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Barcicka 42, 01-839 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl