ID zawodnika: 144891 PZLA PZLA
  Rekordy   Sezon: 2023   Progresja   Osiągnięcia   TOP 10
Joachim MAĆKOWIAK
imię : Joachim
nazwisko : MAĆKOWIAK
rok ur. (kategoria) : 2006 (U18)
płeć : Mężczyzna
klub : UKS OSoT Szczecin

  TOP 10 / Najlepsze wyniki

 OUTDOOR

 100 (19)

  11.15 (+1.2)   2023-09-02   Złocieniec (1)  U18
  11.17 (+1.1)   2023-09-16   Słupsk (1)  U18
  11.29 (+0.8)   2023-08-10   Wałcz (M)  U18
  11.31 (+1.1)   2023-07-07   Chorzów (M)  U18
  11.33 (+0.1)   2023-08-10   Wałcz (M)  U18
  11.36 (0.0)   2023-08-27   Białogard (1)  U18
  11.45 (+1.8)   2023-06-28   Goleniów (1)  U18
  11.49 (+0.4)   2023-08-27   Białogard (1)  U18
  11.50 (-1.0)   2023-06-11   Szczecin (1)  U18
  11.56 (-1.6)   2023-06-03   Szczecin (1)  U18

 ŚREDNIA: 11.361

 Oszczep (700) (8)

  42.36   2023-04-29   Kołobrzeg (1)  U18
  41.95   2023-07-08   Chorzów (M)  U18
  40.16   2023-06-28   Goleniów (1)  U18
  40.07   2023-09-02   Złocieniec (1)  U18
  37.40   2023-05-03   Słubice (1)  U18
  36.62   2023-05-20   Świnoujście (1)  U18
  34.51   2023-06-04   Szczecin (1)  U18
  34.44   2022-10-09   Zielona Góra (2)  U18

 ŚREDNIA: 38.439 (8)

 W dal (5)

  5.36 (+0.3)   2023-07-07   Chorzów (M)  U18
  5.30 (+0.3)   2022-10-15   Szczecin (1)  U18
  5.00 (+0.5)   2022-09-03   Białogard (1)  U18
  4.83 (+1.3)   2023-06-03   Szczecin (1)  U18

 ŚREDNIA: 5.123 (4)

 Kula (5) (5)

   9.60   2023-06-03   Szczecin (1)  U18
   9.12   2023-05-03   Słubice (1)  U18
   8.72   2023-07-07   Chorzów (M)  U18
   8.63   2023-04-29   Kołobrzeg (1)  U18
   8.43   2022-10-08   Zielona Góra (2)  U18

 ŚREDNIA: 8.9 (5)

 Wzwyż (4)

  1.56   2023-07-07   Chorzów (M)  U18
  1.51   2023-06-03   Szczecin (1)  U18
  1.50   2023-05-28   Międzyzdroje (1)  U18
  1.47   2022-10-08   Zielona Góra (2)  U18

 ŚREDNIA: 1.51 (4)

 Tyczka (4)

  2.80   2023-07-08   Chorzów (M)  U18
  2.70   2023-06-04   Szczecin (1)  U18
  2.30   2022-10-09   Zielona Góra (2)  U18
  1.60   2023-05-24   Szczecin (1)  U18

 ŚREDNIA: 2.35 (4)

 Dysk (1.5) (4)

  34.08   2023-08-27   Białogard (1)  U18
  29.47   2023-07-08   Chorzów (M)  U18
  23.70   2023-06-04   Szczecin (1)  U18
  20.24   2022-10-09   Zielona Góra (2)  U18

 ŚREDNIA: 26.873 (4)

 400 (3)

  54.75   2023-07-07   Chorzów (M)  U18
  58.92   2023-06-03   Szczecin (1)  U18
  61.39   2022-10-08   Zielona Góra (2)  U18

 ŚREDNIA: 58.353 (3)

 1500 (3)

  5:17.57   2023-07-08   Chorzów (M)  U18
  5:20.49   2023-06-04   Szczecin (1)  U18
  5:31.92   2022-10-09   Zielona Góra (2)  U18

 ŚREDNIA: 5:23.327 (3)

 10-bój U18 (3)

  5023   2023-07-08   Chorzów (M)  U18
  4366   2023-06-04   Szczecin (1)  U18

 ŚREDNIA: 4694.5 (2)

 110 (91.4) (3)

  16.95 (+0.6)   2023-07-08   Chorzów (M)  U18
  17.95 (-0.7)   2023-06-04   Szczecin (1)  U18

 ŚREDNIA: 17.45 (2)

 Oszczep (800) (1)

  31.89   2022-09-30   Słubice (1)  U18

 ŚREDNIA: 31.89 (1)

 200 (1)

  23.69 (+1.7)   2023-05-28   Międzyzdroje (1)  U18

 ŚREDNIA: 23.69 (1)

 300 (1)

  37.22   2023-09-16   Słupsk (1)  U18

 ŚREDNIA: 37.22 (1)

 60 (1)

   7.75 (0.0)   2022-10-20   Police (2)  U18

 ŚREDNIA: 7.75 (1)

 INDOOR

 60 (9)

   7.29   2023-02-05   Szczecin (2)  U18
   7.31   2023-02-05   Szczecin (2)  U18
   7.37   2023-01-22   Szczecin (2)  U18
   7.39   2023-01-15   Szczecin (2)  U18
   7.42   2023-01-22   Szczecin (2)  U18
   7.43   2022-12-17   Neubrandenburg (GER) (2)  U18
   7.48   2022-11-20   Szczecin (2)  U18
   7.48   2023-01-15   Szczecin (2)  U18
   7.50   2022-11-20   Szczecin (2)  U18

 ŚREDNIA: 7.408 (9)

 W dal (2)

  5.45   2023-01-15   Szczecin (2)  U18
  5.37   2023-02-05   Szczecin (2)  U18

 ŚREDNIA: 5.41 (2)

 Kula (5) (1)

   9.20   2022-12-17   Neubrandenburg (GER) (2)  U18

 ŚREDNIA: 9.2 (1)


© by Pilar 2013-2023  | Czas: 0.3952341 s. 

 * Dane można uzupełnić po zalogowaniu do konta zawodniczego
Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Barcickiej 42, 01-839 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Barcicka 42, 01-839 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl