ID zawodnika: 21520 PZLA PZLA
  Rekordy   Sezon: 2023   Progresja   Osiągnięcia   TOP 10
imię : Urszula
nazwisko : BHEBHE
rok ur. (kategoria) : 1992 (Sen)
płeć : Kobieta
klub : AZS-AWF Warszawa

  TOP 10 / Najlepsze wyniki

 OUTDOOR

 100p (115)

  13.30 (+1.4)   2013-07-21   Toruń (M)  U23
  13.31 (+0.1)   2013-07-13   Tampere (FIN) (M)  U23
  13.34 (+1.3)   2012-06-17   Bielsko-Biała (M)  U23
  13.42 (-0.1)   2013-07-13   Tampere (FIN) (M)  U23
  13.42 (+1.2)   2017-05-27   Warszawa (1)  Sen
  13.42 (+0.1)   2017-07-23   Białystok (M)  Sen
  13.45 (-1.3)   2017-06-25   Warszawa (1)  Sen
  13.46 (+1.0)   2017-06-29   Sollentuna (SWE) (M)  Sen
  13.47 (+1.6)   2017-06-02   Bydgoszcz (M)  Sen
  13.48 (+1.6)   2017-06-25   Warszawa (1)  Sen

 ŚREDNIA: 13.407

 100 (46)

  12.01 (+1.5)   2017-06-24   Warszawa (1)  Sen
  12.03 (-0.4)   2017-06-24   Warszawa (1)  Sen
  12.25 (+0.6)   2013-06-23   Warszawa (1)  U23
  12.25 (+0.2)   2013-07-16   Warszawa (1)  U23
  12.27 (+2.0)   2008-07-25   Bydgoszcz (M)  U18
  12.30 (+0.6)   2013-06-02   Warszawa (1)  U23
  12.32 (-0.2)   2014-05-31   Białystok (M)  U23
  12.33 (+0.7)   2009-07-24   Kraków (1)  U18
  12.38 (-0.4)   2012-08-26   Toruń (M)  U23
  12.40 (0.0)   2012-06-02   Warszawa (1)  U23

 ŚREDNIA: 12.254

 200 (36)

  24.48 (+1.8)   2017-05-27   Warszawa (1)  Sen
  25.00 (+0.6)   2017-06-18   Wrocław (M)  Sen
  25.06 (+0.2)   2013-06-08   Łódź (1)  U23
  25.20 (-0.3)   2012-08-26   Toruń (M)  U23
  25.22 (+0.2)   2013-06-30   Bydgoszcz (M)  U23
  25.33 (+1.8)   2014-06-01   Białystok (M)  U23
  25.37 (-1.6)   2012-06-10   Warszawa (1)  U23
  25.43 (+0.6)   2012-05-27   Warszawa (1)  U23
  25.45 (-0.3)   2019-08-10   Warszawa (M)  Sen
  25.57 (0.0)   2012-05-19   Bydgoszcz (M)  U23

 ŚREDNIA: 25.211

 100p(76.2) (21)

  14.24 (+1.5)   2009-07-26   Kraków (1)  U18
  14.26 (+1.3)   2009-05-30   Warszawa (1)  U18
  14.26 (0.0)   2009-07-26   Kraków (1)  U18
  14.29 (+1.0)   2009-06-20   Warszawa (1)  U18
  14.37 (+0.6)   2009-06-14   Warszawa (1)  U18
  14.39 (+0.1)   2009-06-20   Warszawa (1)  U18
  14.43 (+0.5)   2009-06-14   Warszawa (1)  U18
  14.43 (-1.4)   2009-07-18   Warszawa (1)  U18
  14.47 (-0.3)   2009-05-30   Warszawa (1)  U18
  14.54 (+1.9)   2008-07-27   Bydgoszcz (M)  U18

 ŚREDNIA: 14.368

 100p(76.2/8.2) (11)

  14.93 (+0.8)   2006-10-01   Siedlce (1)  U16
  15.00 (-0.3)   2007-09-30   Słubice (M)  U16
  15.01 (0.0)   2007-08-25   Olsztyn (1)  U16
  15.10 (-0.6)   2007-09-16   Płock (1)  U16
  15.28 (-0.1)   2007-09-30   Słubice (M)  U16
  15.32 (+0.2)   2006-09-17   Olsztyn (1)  U16
  15.36 (+1.6)   2007-09-02   Olsztyn (1)  U16
  15.43 (-0.8)   2007-09-16   Płock (1)  U16
  15.91 ()   2006-08-29   Olsztyn (1)  U16
  16.44 (+1.9)   2006-05-13   Olsztyn (1)  U16

 ŚREDNIA: 15.378

 300p (4)

  45.79   2007-09-29   Słubice (M)  U16
  46.28   2007-09-15   Płock (1)  U16
  46.83   2006-09-16   Olsztyn (1)  U16
  47.31   2006-09-30   Siedlce (1)  U16

 ŚREDNIA: 46.553 (4)

 400p (1)

  62.31   2012-09-02   Radom (M)  U23

 ŚREDNIA: 1:02.31 (1)

 400 (1)

  59.27   2008-08-07   Olsztyn (1)  U18

 ŚREDNIA: 59.27 (1)

 300 (1)

  42.93   2007-05-14   Olsztyn (2)  U16

 ŚREDNIA: 42.93 (1)

 INDOOR

 60p (84)

   8.17   2014-03-07   Sopot (M)  U23
   8.22   2014-02-22   Sopot (M)  U23
   8.24   2014-02-22   Sopot (M)  U23
   8.27   2014-02-08   Spała (M)  U23
   8.28   2014-01-26   Spała (M)  U23
   8.29   2014-01-26   Spała (M)  U23
   8.29   2015-02-17   Łódź (M)  Sen
   8.31   2014-02-08   Spała (M)  U23
   8.32   2015-02-21   Toruń (M)  Sen
   8.33   2014-02-01   Mondeville (FRA) (M)  U23

 ŚREDNIA: 8.272

 60 (22)

   7.78   2019-01-12   Warszawa (1)  Sen
   7.80   2013-01-19   Warszawa (1)  U23
   7.81   2011-02-12   Spała (1)  U20
   7.82   2013-01-12   Warszawa (1)  U23
   7.82   2014-01-26   Spała (M)  U23
   7.83   2010-01-16   Warszawa (2)  U20
   7.83   2018-02-03   Warszawa (1)  Sen
   7.84   2011-02-12   Spała (1)  U20
   7.85   2012-01-21   Warszawa (1)  U23
   7.85   2014-02-08   Spała (M)  U23

 ŚREDNIA: 7.823

 200 (9)

  24.88   2013-02-09   Spała (M)  U23
  24.98   2020-02-09   Toruń (1)  Sen
  25.07   2019-01-27   Toruń (1)  Sen
  25.14   2020-01-26   Toruń (1)  Sen
  25.20   2014-01-19   Spała (M)  U23
  25.30   2011-01-30   Spała (1)  U20
  25.43   2012-02-18   Spała (M)  U23
  25.92   2011-01-14   Spała (2)  U20
  26.17   2012-01-21   Warszawa (1)  U23

 ŚREDNIA: 25.343 (9)

 60p(76.2) (5)

   8.82   2009-01-17   Warszawa (1)  U18
   8.87   2009-01-10   Warszawa (1)  U18
   9.03   2009-01-10   Warszawa (1)  U18

 ŚREDNIA: 8.907 (3)


© by Pilar 2013-2023  | Czas: 0.1540508 s. 

 * Dane można uzupełnić po zalogowaniu do konta zawodniczego
Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Barcickiej 42, 01-839 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Barcicka 42, 01-839 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl