ID zawodnika: 26424 PZLA PZLA
  Rekordy   Sezon: 2023   Progresja   Osiągnięcia   TOP 10
imię : Wacław
nazwisko : KRANKOWSKI
rok ur. (kategoria) : 1951 (Masters)
płeć : Mężczyzna
klub : KLAM Toruń

  TOP 10 / Najlepsze wyniki

 OUTDOOR

 Dysk (1) (19)

  43.01   2016-09-04   Toruń (1)  Masters
  42.83   2019-03-27   Toruń (M)  Masters
  42.36   2017-07-01   Kraków (1)  Masters
  41.51   2019-09-12   Wenecja-Caorle (ITA) (M)  Masters
  41.44   2017-03-18   Daegu (KOR) (M)  Masters
  41.02   2017-08-26   Toruń (1)  Masters
  40.90   2023-03-29   Toruń (M)  Masters
  40.17   2018-06-30   Toruń (M)  Masters
  39.22   2022-09-10   Klajpeda (LTU) (2)  Masters
  39.11   2019-06-15   Toruń (M)  Masters

 ŚREDNIA: 41.157

 Młot (5) (13)

  42.98   2018-07-27   Toruń (M)  Masters
  42.56   2019-08-31   Toruń (1)  Masters
  42.21   2019-03-26   Toruń (M)  Masters
  42.06   2017-03-18   Daegu (KOR) (M)  Masters
  41.65   2016-09-04   Toruń (1)  Masters
  41.55   2019-09-06   Wenecja-Caorle (ITA) (M)  Masters
  41.30   2020-07-28   Toruń (1)  Masters
  41.10   2019-09-13   Wenecja-Jesolo (ITA) (M)  Masters
  40.69   2018-06-30   Toruń (M)  Masters
  40.16   2019-06-15   Toruń (M)  Masters

 ŚREDNIA: 41.626

 Młot (4) (10)

  47.34   2021-06-26   Olsztyn (2)  Masters
  47.06   2023-03-28   Toruń (M)  Masters
  46.37   2022-09-10   Klajpeda (LTU) (2)  Masters
  45.14   2022-05-28   Toruń (2)  Masters
  44.98   2022-06-18   Toruń (2)  Masters
  43.98   2021-06-05   Toruń (2)  Masters
  43.67   2022-06-30   Tampere (FIN) (M)  Masters
  43.60   2021-05-23   Toruń (1)  Masters
  43.41   2022-07-09   Tampere (FIN) (M)  Masters
  42.60   2022-02-21   Braga (POR) (M)  Masters

 ŚREDNIA: 44.815

 Kula (4) (7)

  13.15   2021-06-26   Olsztyn (2)  Masters
  12.94   2022-07-01   Tampere (FIN) (M)  Masters
  12.74   2021-06-05   Toruń (2)  Masters
  12.72   2022-06-18   Toruń (2)  Masters
  12.32   2022-07-09   Tampere (FIN) (M)  Masters
  12.15   2022-09-10   Klajpeda (LTU) (2)  Masters
  11.83   2022-05-28   Toruń (2)  Masters

 ŚREDNIA: 12.55 (7)

 Kula (5) (7)

  12.92   2016-09-04   Toruń (1)  Masters
  12.66   2017-07-01   Kraków (1)  Masters
  12.18   2019-09-09   Wenecja-Jesolo (ITA) (M)  Masters
  11.98   2018-06-30   Toruń (M)  Masters
  11.90   2019-09-13   Wenecja-Jesolo (ITA) (M)  Masters
  11.57   2019-06-15   Toruń (M)  Masters
  11.49   2020-08-22   Lublin (M)  Masters

 ŚREDNIA: 12.1 (7)

 Oszczep (500) (6)

  29.29   2021-06-26   Olsztyn (2)  Masters
  28.95   2022-07-09   Tampere (FIN) (M)  Masters
  26.09   2021-06-05   Toruń (2)  Masters
  25.30   2022-09-10   Klajpeda (LTU) (2)  Masters
  25.23   2022-06-18   Toruń (2)  Masters
  22.57   2022-05-28   Toruń (2)  Masters

 ŚREDNIA: 26.238 (6)

 Oszczep (600) (4)

  29.56   2017-07-01   Kraków (1)  Masters
  29.51   2020-08-22   Lublin (M)  Masters
  28.80   2019-09-13   Wenecja-Jesolo (ITA) (M)  Masters
  28.11   2019-06-15   Toruń (M)  Masters

 ŚREDNIA: 28.995 (4)

 Ciężarek (9) (4)

  16.83   2019-09-08   Wenecja-Eraclea (ITA) (M)  Masters
  16.27   2019-09-13   Wenecja-Jesolo (ITA) (M)  Masters
  14.63   2019-06-15   Toruń (M)  Masters
  14.27   2019-06-15   Toruń (M)  Masters

 ŚREDNIA: 15.5 (4)

 Młot (7.26) (2)

  37.74   2008-06-01   Toruń (1)  Masters
  36.69   2008-09-06   Częstochowa (1)  Masters

 ŚREDNIA: 37.215 (2)

 Kula (7.26) (1)

  12.88   2017-08-26   Toruń (1)  Masters

 ŚREDNIA: 12.88 (1)

 Dysk (2) (1)

  34.38   2008-09-06   Częstochowa (1)  Masters

 ŚREDNIA: 34.38 (1)

 INDOOR

 Kula (5) (21)

  13.52   2016-02-06   Toruń (1)  Masters
  13.22   2016-01-30   Toruń (1)  Masters
  13.12   2016-03-12   Toruń (1)  Masters
  12.93   2019-03-28   Toruń (M)  Masters
  12.76   2017-02-25   Toruń (1)  Masters
  12.67   2019-02-02   Toruń (1)  Masters
  12.64   2019-01-13   Toruń (1)  Masters
  12.62   2017-01-22   Toruń (1)  Masters
  12.59   2019-02-23   Toruń (M)  Masters
  12.58   2017-03-18   Daegu (KOR) (M)  Masters

 ŚREDNIA: 12.865

 Kula (4) (7)

  13.81   2023-03-30   Toruń (M)  Masters
  12.80   2021-03-13   Toruń (1)  Masters
  12.79   2022-02-06   Toruń (1)  Masters
  12.78   2022-02-23   Braga (POR) (M)  Masters
  12.68   2022-01-22   Toruń (1)  Masters
  12.60   2023-03-04   Toruń (1)  Masters
  12.35   2022-02-12   Toruń (M)  Masters

 ŚREDNIA: 12.83 (7)

 Ciężarek (9) (3)

  16.05   2019-03-24   Toruń (M)  Masters
  15.07   2019-02-23   Toruń (M)  Masters
  13.84   2018-03-23   Madryt (ESP) (M)  Masters

 ŚREDNIA: 14.987 (3)

 Kula (3) (1)

  13.56   2016-01-16   Toruń (M)  Masters

 ŚREDNIA: 13.56 (1)

 Kula (7.26) (1)

  12.45   2015-02-04   Toruń (1)  Masters

 ŚREDNIA: 12.45 (1)

 Dysk (1) (1)

  38.28   2018-03-21   Madryt (ESP) (M)  Masters

 ŚREDNIA: 38.28 (1)

 Młot (5) (1)

  37.52   2018-03-19   Madryt (ESP) (M)  Masters

 ŚREDNIA: 37.52 (1)


© by Pilar 2013-2023  | Czas: 0.1947551 s. 

 * Dane można uzupełnić po zalogowaniu do konta zawodniczego
Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Barcickiej 42, 01-839 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Barcicka 42, 01-839 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl