ID zawodnika: 31113 PZLA PZLA
  Rekordy   Sezon: 2023   Progresja   Osiągnięcia   TOP 10
Bartosz DUDEK
imię : Bartosz
nazwisko : DUDEK
rok ur. (kategoria) : 1992 (Sen)
płeć : Mężczyzna
klub : MKS Juvenia Białystok

  TOP 10 / Najlepsze wyniki

 OUTDOOR

 400p (68)

  51.56   2020-08-29   Włocławek (M)  Sen
  51.63   2016-06-24   Bydgoszcz (M)  Sen
  51.75   2015-07-19   Kraków (M)  Sen
  51.95   2019-06-15   Warszawa (1)  Sen
  51.98   2019-08-24   Radom (M)  Sen
  52.01   2015-07-04   Kutno (M)  Sen
  52.05   2019-08-23   Radom (M)  Sen
  52.09   2017-07-29   Warszawa (1)  Sen
  52.10   2018-06-10   Gliwice (M)  Sen
  52.11   2020-08-28   Włocławek (M)  Sen

 ŚREDNIA: 51.923

 400 (41)

  48.09   2016-07-28   Bielsko-Biała (1)  Sen
  48.12   2017-06-10   Siedlce (1)  Sen
  48.20   2015-07-26   Warszawa (M)  Sen
  48.32   2016-06-03   Łódź (M)  Sen
  48.38   2012-09-29   Białystok (1)  U23
  48.49   2015-08-05   Łódź (1)  Sen
  48.57   2014-06-22   Białystok (1)  U23
  48.60   2014-06-18   Białystok (M)  U23
  48.69   2021-09-12   Warszawa (1)  Sen
  48.70   2016-05-21   Warszawa (M)  Sen

 ŚREDNIA: 48.416

 200 (41)

  21.75 (+0.8)   2015-06-13   Siedlce (1)  Sen
  21.84 (+1.5)   2016-07-17   Sosnowiec (1)  Sen
  21.86 (+1.2)   2015-07-26   Warszawa (M)  Sen
  21.91 (-0.6)   2016-06-04   Łódź (M)  Sen
  22.01 (-0.3)   2016-05-03   Białystok (1)  Sen
  22.06 (-0.2)   2015-07-26   Warszawa (M)  Sen
  22.12 (+1.8)   2017-05-20   Bielsko-Biała (1)  Sen
  22.19 (+0.2)   2021-09-12   Warszawa (1)  Sen
  22.21 (+0.9)   2015-06-20   Białystok (1)  Sen
  22.21 (-0.6)   2016-07-28   Bielsko-Biała (1)  Sen

 ŚREDNIA: 22.016

 100 (14)

  11.16 (+1.6)   2015-06-13   Siedlce (1)  Sen
  11.18 (+0.5)   2021-08-15   Warszawa (1)  Sen
  11.28 (0.0)   2012-09-29   Białystok (1)  U23
  11.28 (0.0)   2013-09-28   Białystok (1)  U23
  11.30 (-0.6)   2020-09-05   Białystok (1)  Sen
  11.35 (-0.8)   2020-08-23   Warszawa (1)  Sen
  11.36 (+1.0)   2013-07-13   Sopot (M)  U23
  11.39 (0.0)   2013-09-01   Białystok (2)  U23
  11.39 (-0.5)   2021-06-28   Białystok (1)  Sen
  11.43 (+0.3)   2011-06-09   Siedlce (M)  U20

 ŚREDNIA: 11.312

 300 (11)

  34.30   2021-08-15   Warszawa (1)  Sen
  34.53   2020-09-06   Piaseczno (M)  Sen
  34.65   2021-08-29   Ciechanów (1)  Sen
  34.68   2018-07-14   Warszawa (M)  Sen
  34.78   2022-09-04   Olsztyn (1)  Sen
  34.83   2022-07-09   Warszawa (1)  Sen
  34.87   2013-09-01   Białystok (2)  U23
  34.95   2021-06-28   Białystok (1)  Sen
  35.01   2022-06-19   Warszawa (1)  Sen
  35.82   2010-05-29   Białystok (1)  U20

 ŚREDNIA: 34.842

 800 (3)

  2:06.54   2010-09-04   Białystok (1)  U20
  2:10.42   2013-09-28   Białystok (1)  U23
  2:12.48   2009-05-09   Białystok (2)  U18

 ŚREDNIA: 2:09.813 (3)

 600 (1)

  1:20.44   2022-09-04   Olsztyn (1)  Sen

 ŚREDNIA: 1:20.44 (1)

 300p (1)

  37.53   2021-08-29   Ciechanów (1)  Sen

 ŚREDNIA: 37.53 (1)

 150 (1)

 ŚREDNIA: 37.53 (0)

 INDOOR

 60 (22)

   7.15   2021-01-23   Białystok (1)  Sen
   7.22   2021-02-07   Białystok (1)  Sen
   7.23   2013-01-19   Białystok (2)  U23
   7.23   2016-02-27   Spała (M)  Sen
   7.24   2010-01-17   Białystok (2)  U20
   7.24   2015-02-28   Toruń (2)  Sen
   7.24   2021-01-23   Białystok (1)  Sen
   7.26   2013-01-12   Białystok (2)  U23
   7.27   2013-01-12   Białystok (2)  U23
   7.27   2020-02-22   Toruń (M)  Sen

 ŚREDNIA: 7.235

 200 (6)

  22.30   2015-02-28   Toruń (2)  Sen
  22.42   2016-02-27   Spała (M)  Sen
  22.53   2021-01-30   Toruń (M)  Sen
  22.71   2022-02-12   Toruń (M)  Sen
  22.77   2021-03-13   Toruń (1)  Sen
  23.06   2019-02-23   Toruń (M)  Sen

 ŚREDNIA: 22.632 (6)

 300 (2)

  34.70   2016-02-27   Spała (M)  Sen
  35.07   2022-01-23   Spała (1)  Sen

 ŚREDNIA: 34.885 (2)

 400 (2)

  49.54   2021-02-06   Spała (M)  Sen
  49.72   2020-02-22   Toruń (M)  Sen

 ŚREDNIA: 49.63 (2)

 600 (1)

  1:23.91   2023-01-28   Spała (1)  Sen

 ŚREDNIA: 1:23.91 (1)


© by Pilar 2013-2023  | Czas: 0.170085 s. 

 * Dane można uzupełnić po zalogowaniu do konta zawodniczego
Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Barcickiej 42, 01-839 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Barcicka 42, 01-839 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl