ID zawodnika: 31637 PZLA PZLA
  Rekordy   Sezon: 2023   Progresja   Osiągnięcia   TOP 10
imię : Oskar
nazwisko : PUSZKAR
rok ur. (kategoria) : 1992 (Sen)
płeć : Mężczyzna
klub : WKS Śląsk Wrocław

  TOP 10 / Najlepsze wyniki

 OUTDOOR

 Wzwyż (49)

  2.01   2013-06-15   Wrocław (1)  U23
  2.00   2011-04-30   Zgorzelec (1)  U20
  2.00   2012-08-18   Radom (M)  U23
  2.00   2012-09-16   Zgorzelec (1)  U23
  2.00   2013-06-30   Bydgoszcz (M)  U23
  1.98   2013-06-09   Opole (M)  U23
  1.97   2011-05-21   Zgorzelec (1)  U20
  1.95   2011-05-07   Bogatynia (1)  U20
  1.95   2011-05-15   Zgorzelec (1)  U20
  1.95   2011-05-28   Zgorzelec (1)  U20

 ŚREDNIA: 1.981

 W dal (13)

  6.15 (-1.8)   2013-05-18   Opole (1)  U23
  5.90 (+0.1)   2012-06-02   Wrocław (1)  U23
  5.87 (0.0)   2013-05-12   Wrocław (1)  U23
  5.87 (+0.6)   2014-06-15   Wrocław (1)  U23
  5.78 (+0.4)   2013-06-01   Opole (M)  U23
  5.62 (+0.6)   2014-05-03   Wrocław (1)  U23
  5.61 (+0.5)   2012-09-09   Wrocław (1)  U23
  5.54 (+0.3)   2014-07-06   Sosnowiec (1)  U23
  5.48 (0.0)   2013-05-04   Wrocław (1)  U23
  5.26 (-0.7)   2011-10-08   Opole (1)  U20

 ŚREDNIA: 5.708

 Kula (7.26) (5)

   9.30   2014-05-03   Wrocław (1)  U23
   9.00   2014-04-26   Zgorzelec (1)  U23
   8.91   2013-06-01   Opole (M)  U23
   8.68   2013-05-12   Wrocław (1)  U23
   8.16   2011-10-08   Opole (1)  U20

 ŚREDNIA: 8.81 (5)

 100 (5)

  11.89 (+0.8)   2013-06-01   Opole (M)  U23
  12.18 (+0.6)   2013-05-11   Wrocław (1)  U23
  12.24 (+1.7)   2014-05-03   Wrocław (1)  U23
  12.35 (-0.5)   2012-04-28   Wrocław (1)  U23
  12.56 (-0.2)   2011-10-08   Opole (1)  U20

 ŚREDNIA: 12.244 (5)

 1500 (4)

  5:22.02   2013-06-02   Opole (M)  U23
  5:23.36   2011-10-09   Opole (1)  U20
  5:45.02   2013-05-12   Wrocław (1)  U23
  NM   2014-05-04   Wrocław (1)  U23

 ŚREDNIA: 5:30.133 (3)

 10-bój (4)

  4395   2013-06-02   Opole (M)  U23
  4370   2013-05-12   Wrocław (1)  U23
  4247   2011-10-09   Opole (1)  U20
  3905   2014-05-04   Wrocław (1)  U23

 ŚREDNIA: 4229.25 (4)

 110 (4)

  17.50 (-3.4)   2013-06-02   Opole (M)  U23
  17.58 (0.0)   2013-05-12   Wrocław (1)  U23
  17.79 (+0.1)   2014-05-04   Wrocław (1)  U23
  19.31 (+1.1)   2011-10-09   Opole (1)  U20

 ŚREDNIA: 18.045 (4)

 Tyczka (4)

  2.40   2011-10-09   Opole (1)  U20
  NM   2013-05-12   Wrocław (1)  U23
  NM   2013-06-02   Opole (M)  U23
  NM   2014-05-04   Wrocław (1)  U23

 ŚREDNIA: 2.4 (1)

 Dysk (2) (4)

  25.92   2014-05-04   Wrocław (1)  U23
  24.56   2011-10-09   Opole (1)  U20
  23.29   2013-06-02   Opole (M)  U23
  20.90   2013-05-12   Wrocław (1)  U23

 ŚREDNIA: 23.668 (4)

 400 (4)

  56.89   2013-05-11   Wrocław (1)  U23
  58.28   2014-05-03   Wrocław (1)  U23
  58.44   2013-06-01   Opole (M)  U23
  59.52   2011-10-08   Opole (1)  U20

 ŚREDNIA: 58.283 (4)

 Oszczep (800) (4)

  32.88   2011-10-09   Opole (1)  U20
  32.31   2013-05-12   Wrocław (1)  U23
  28.40   2013-06-02   Opole (M)  U23
  26.54   2014-05-04   Wrocław (1)  U23

 ŚREDNIA: 30.033 (4)

 Trójskok (1)

  12.85 (+0.2)   2013-06-15   Wrocław (1)  U23

 ŚREDNIA: 12.85 (1)

 INDOOR

 Wzwyż (3)

  1.98   2014-01-11   Wałbrzych (2)  U23
  1.95   2011-01-15   Wałbrzych (2)  U20
  1.90   2011-01-21   Jablonec nad Nisou (M)  U20

 ŚREDNIA: 1.943 (3)

 W dal (1)

  5.56   2014-01-11   Wałbrzych (2)  U23

 ŚREDNIA: 5.56 (1)


© by Pilar 2013-2023  | Czas: 0.2083731 s. 

 * Dane można uzupełnić po zalogowaniu do konta zawodniczego
Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Barcickiej 42, 01-839 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Barcicka 42, 01-839 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl