ID zawodnika: 32898 PZLA PZLA
  Rekordy   Sezon: 2023   Progresja   Osiągnięcia   TOP 10
Mateusz NOWAK
imię : Mateusz
nazwisko : NOWAK
rok ur. (kategoria) : 1996 (Sen)
płeć : Mężczyzna
klub : UKS Skoczek Skoki

  TOP 10 / Najlepsze wyniki

 OUTDOOR

 Chód 10 (20)

  43:34   2014-04-05   Zaniemyśl (M)  U20
  43:53   2014-04-12   Poděbrady (CZE) (M)  U20
  44:13.22   2021-05-02   Poznań (1)  Sen
  44:31   2015-04-18   Zaniemyśl (M)  U20
  44:38.08   2021-06-25   Poznań (M)  Sen
  44:48.48   2021-05-16   Warszawa (1)  Sen
  44:53   2021-06-06   Siedlce (M)  Sen
  44:57.32   2015-06-29   Biała Podlaska (M)  U20
  45:21.43   2014-06-29   Toruń (M)  U20
  46:47   2013-03-30   Olomouc (CZE) (M)  U18

 ŚREDNIA: 44:45.653

 Chód 5 (20)

  21:22.73   2016-06-04   Poznań (1)  U23
  21:37.09   2022-08-28   Karpacz (1)  Sen
  22:07   2021-06-06   Siedlce (M)  Sen
  23:27   2012-10-06   Piła (M)  U18
  23:36.51   2015-07-25   Poznań (2)  U20
  23:41.52   2012-07-12   Poznań (1)  U18
  23:49.70   2012-06-09   Poznań (1)  U18
  24:00   2012-03-24   Dudince (SVK) (M)  U18
  24:27.66   2011-10-01   Kielce (1)  U16
  25:17   2011-08-27   Gdańsk (M)  U16

 ŚREDNIA: 23:20.621

 Chód 3 (9)

  12:25.16   2014-10-08   Poznań (2)  U20
  12:48.05   2013-10-08   Poznań (2)  U18
  12:55.72   2012-10-09   Poznań (2)  U18
  13:23   2021-06-06   Siedlce (M)  Sen
  14:05.33   2012-05-29   Leszno (2)  U18
  14:16   2012-03-24   Dudince (SVK) (M)  U18
  15:52.72   2010-07-17   Poznań (1)  U16
  15:54.34   2011-05-31   Leszno (2)  U16
  16:05   2009-08-29   Gdańsk (M)  U14

 ŚREDNIA: 14:11.702 (9)

 Chód 20 (5)

  1:29:31   2022-09-03   Gdańsk (M)  Sen
  1:30:40   2021-06-06   Siedlce (M)  Sen
  1:34:12   2014-08-30   Gdańsk (M)  U20
  1:35:16   2016-08-27   Gdańsk (M)  U23
  DQ   2022-04-23   Sulejówek (M)  Sen

 ŚREDNIA: 92:24.75 (4)

 1000 (4)

  3:04.93   2010-10-01   Leszno (2)  U16
  3:07.14   2010-05-16   Poznań (2)  U16
  3:15.35   2009-04-23   Poznań (2)  U14
  3:19.11   2009-10-02   Poznań (2)  U14

 ŚREDNIA: 3:11.633 (4)

 300 (2)

  47.28   2009-06-05   Zielona Góra (2)  U14
  48.41   2009-05-11   Zielona Góra (2)  U14

 ŚREDNIA: 47.845 (2)

 60 (2)

   8.57 (0.0)   2009-05-11   Zielona Góra (2)  U14
  11.32 (0.0)   2009-05-11   Zielona Góra (2)  U14

 ŚREDNIA: 9.945 (2)

 Chód 35 (1)

  DQ   2022-05-14   Opole (M)  Sen

 ŚREDNIA: 9.945 (0)

 800 (1)

  2:10.88   2013-09-25   Żerków (2)  U18

 ŚREDNIA: 2:10.88 (1)

 1500 (1)

  4:31.51   2012-09-20   Żerków (2)  U18

 ŚREDNIA: 4:31.51 (1)

 INDOOR

 Chód 5 (6)

  20:41.16   2021-02-21   Toruń (M)  Sen
  21:58.76   2014-01-24   Spała (M)  U20
  22:22.85   2015-02-13   Toruń (M)  U20
  22:24.86   2020-02-29   Toruń (M)  Sen
  23:28.33   2013-01-25   Spała (M)  U18
  24:43.36   2012-01-27   Spała (M)  U18

 ŚREDNIA: 22:36.553 (6)

 Chód 3 (5)

  12:44.93   2014-01-11   Kalisz (2)  U20
  13:23.08   2020-01-18   Toruń (1)  Sen
  13:30.3   2013-01-12   Kalisz (2)  U18
  13:42.67   2015-01-31   Kalisz (2)  U20
  15:01.11   2012-01-14   Kalisz (2)  U18

 ŚREDNIA: 22:58.418 (5)


© by Pilar 2013-2023  | Czas: 0.099947 s. 

 * Dane można uzupełnić po zalogowaniu do konta zawodniczego
Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Barcickiej 42, 01-839 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Barcicka 42, 01-839 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl