ID zawodnika: 33597 PZLA PZLA
  Rekordy   Sezon: 2023   Progresja   Osiągnięcia   TOP 10
Marika KACZMAREK
imię : Marika
nazwisko : KACZMAREK
rok ur. (kategoria) : 1996 (Sen)
płeć : Kobieta
klub : KKL Kielce

  TOP 10 / Najlepsze wyniki

 OUTDOOR

 Młot (4) (109)

  66.99   2020-08-16   Kielce (1)  Sen
  66.47   2023-06-10   Biała Podlaska (1)  Sen
  66.12   2020-09-11   Poznań (M)  Sen
  65.79   2021-06-05   Stalowa Wola (1)  Sen
  65.77   2020-08-28   Włocławek (M)  Sen
  65.70   2020-08-02   Kielce (M)  Sen
  65.58   2021-07-17   Lublin (1)  Sen
  65.51   2021-06-26   Poznań (M)  Sen
  64.82   2021-06-20   Chorzów (M)  Sen
  64.55   2020-08-22   Chorzów (1)  Sen

 ŚREDNIA: 65.73

 Młot (3) (39)

  65.32   2012-07-12   Poznań (1)  U18
  64.78   2018-09-22   Ostróda (M)  U23
  64.26   2013-05-05   Toruń (1)  U18
  64.23   2013-04-27   Kielce (M)  U18
  63.95   2012-08-25   Rawicz (1)  U18
  63.85   2012-06-09   Poznań (1)  U18
  63.72   2013-05-12   Poznań (1)  U18
  63.60   2012-12-30   Kielce (1)  U18
  63.07   2012-09-08   Poznań (1)  U18
  62.82   2012-05-13   Poznań (1)  U18

 ŚREDNIA: 63.96

 Kula (3) (21)

  12.78   2012-05-29   Leszno (2)  U18
  12.70   2013-05-11   Poznań (1)  U18
  12.59   2012-06-09   Poznań (1)  U18
  12.55   2013-05-04   Poznań (1)  U18
  12.53   2012-10-09   Poznań (2)  U18
  12.42   2014-10-08   Poznań (2)  U20
  12.28   2012-07-20   Kraków (1)  U18
  12.17   2012-05-12   Poznań (1)  U18
  12.08   2012-05-26   Wrocław (1)  U18
  11.93   2013-06-02   Słubice (1)  U18

 ŚREDNIA: 12.403

 Dysk (1) (15)

  35.51   2013-04-27   Kielce (M)  U18
  35.20   2016-05-01   Bojanowo (1)  U23
  34.41   2012-03-24   Kielce (1)  U18
  34.16   2013-05-11   Poznań (1)  U18
  34.04   2012-04-28   Poznań (2)  U18
  34.00   2012-08-25   Rawicz (1)  U18
  33.81   2012-05-12   Poznań (1)  U18
  33.08   2018-05-01   Bojanowo (1)  U23
  33.00   2012-05-26   Wrocław (1)  U18
  32.15   2014-05-10   Poznań (1)  U20

 ŚREDNIA: 33.936

 Dysk (0.75) (8)

  35.86   2011-09-17   Szczecin (1)  U16
  34.50   2011-08-31   Wrocław (1)  U16
  33.37   2011-07-16   Poznań (2)  U16
  33.12   2011-09-10   Poznań (1)  U16
  30.96   2010-06-12   Poznań (2)  U16
  28.00   2010-09-05   Poznań (2)  U16
  26.98   2010-04-25   Września (2)  U16
  26.17   2010-05-01   Wolsztyn (2)  U16

 ŚREDNIA: 31.12 (8)

 Kula (4) (6)

  10.78   2021-05-09   Kielce (M)  Sen
  10.53   2021-09-03   Lublin (M)  Sen
  10.02   2014-06-28   Toruń (M)  U20
   9.78   2014-06-14   Inowrocław (1)  U20
   9.30   2011-09-24   Słubice (1)  U16
   9.11   2011-08-06   Częstochowa (M)  U16

 ŚREDNIA: 9.92 (6)

 Oszczep (600) (2)

  35.67   2010-05-01   Wolsztyn (2)  U16
  20.32   2010-08-28   Leszno (2)  U16

 ŚREDNIA: 27.995 (2)

 100 (2)

 ŚREDNIA: 27.995 (0)

 300 (2)

  48.36   2009-05-21   Poznań (2)  U14
  51.27   2009-08-29   Leszno (2)  U14

 ŚREDNIA: 49.815 (2)

 W dal (2)

  4.37 (+1.5)   2010-05-16   Poznań (2)  U16
  4.04 (-0.7)   2010-08-28   Leszno (2)  U16

 ŚREDNIA: 4.205 (2)

 Ppal (150) (1)

  40.00   2021-10-02   Kielce (1)  Sen

 ŚREDNIA: 40 (1)

 INDOOR

 Kula (3) (2)

  12.27   2012-01-14   Cottbus (GER) (1)  U18
  11.18   2012-01-28   Spała (M)  U18

 ŚREDNIA: 11.725 (2)

 W dal (2)

  4.59   2011-01-08   Kalisz (2)  U16
  4.41   2010-02-27   Wałbrzych (2)  U16

 ŚREDNIA: 4.5 (2)

 60 (1)

   8.87   2011-01-08   Kalisz (2)  U16

 ŚREDNIA: 8.87 (1)

 300 (1)

  52.70   2010-02-27   Wałbrzych (2)  U16

 ŚREDNIA: 52.7 (1)


© by Pilar 2013-2023  | Czas: 0.207778 s. 

 * Dane można uzupełnić po zalogowaniu do konta zawodniczego
Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Barcickiej 42, 01-839 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Barcicka 42, 01-839 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl