ID zawodnika: 55865 PZLA PZLA
  Rekordy   Sezon: 2023   Progresja   Osiągnięcia   TOP 10
Kamil SWANCAR
imię : Kamil
nazwisko : SWANCAR
rok ur. (kategoria) : 1998 (Sen)
płeć : Mężczyzna
klub : OŚ AZS Poznań

  TOP 10 / Najlepsze wyniki

 OUTDOOR

 Młot (7.26) (39)

  63.87   2023-05-06   Poznań (1)  Sen
  62.45   2023-05-21   Poznań (M)  Sen
  62.35   2023-04-29   Poznań (1)  Sen
  62.03   2022-06-10   Suwałki (M)  Sen
  61.87   2019-06-30   Lublin (M)  U23
  61.72   2022-05-07   Poznań (1)  Sen
  61.57   2022-06-19   Poznań (1)  Sen
  61.50   2018-07-20   Lublin (M)  U23
  61.38   2023-06-04   Poznań (1)  Sen
  61.29   2022-06-25   Stargard (1)  Sen

 ŚREDNIA: 62.003

 Młot (5) (37)

  66.74   2015-08-07   Łódź (1)  U18
  66.42   2015-07-25   Poznań (2)  U18
  66.11   2015-05-31   Wrocław (1)  U18
  63.80   2015-05-09   Poznań (1)  U18
  63.52   2015-05-16   Poznań (1)  U18
  63.36   2015-06-06   Poznań (1)  U18
  63.00   2015-05-23   Zielona Góra (1)  U18
  61.02   2014-07-15   Wrocław (1)  U18
  59.40   2014-05-10   Poznań (1)  U18
  59.36   2015-06-13   Słubice (1)  U18

 ŚREDNIA: 63.273

 Młot (6) (18)

  67.10   2017-07-09   Toruń (M)  U20
  67.02   2017-06-17   Toruń (1)  U20
  67.00   2017-05-13   Łódź (1)  U20
  66.95   2017-06-10   Poznań (1)  U20
  66.73   2017-04-29   Poznań (1)  U20
  66.36   2017-05-28   Poznań (1)  U20
  65.81   2017-06-24   Poznań (1)  U20
  65.47   2017-05-06   Poznań (1)  U20
  65.38   2017-06-03   Piła (1)  U20
  65.08   2017-07-08   Toruń (M)  U20

 ŚREDNIA: 66.29

 Dysk (1) (16)

  45.44   2013-10-12   Bojanowo (2)  U16
  42.85   2013-09-14   Szczecin (1)  U16
  40.39   2013-06-15   Poznań (1)  U16
  39.67   2013-04-27   Poznań (2)  U16
  38.73   2013-06-08   Poznań (1)  U16
  38.17   2013-07-18   Poznań (1)  U16
  37.37   2013-09-07   Poznań (1)  U16
  36.82   2013-05-04   Poznań (1)  U16
  33.94   2012-09-15   Poznań (1)  U16
  32.68   2012-07-12   Poznań (1)  U16

 ŚREDNIA: 38.606

 Kula (5) (3)

  10.47   2013-04-26   Żerków (2)  U16
  10.15   2012-10-05   Września (2)  U16
   8.49   2011-10-07   Września (2)  U14

 ŚREDNIA: 9.703 (3)

 Dysk (1.5) (3)

  36.86   2014-09-24   Września (2)  U18
  36.66   2014-09-21   Poznań (2)  U18
  31.95   2014-05-18   Poznań (1)  U18

 ŚREDNIA: 35.157 (3)

 INDOOR

 Kula (5) (2)

  10.35   2014-01-04   Środa Wlkp. (2)  U18
  10.06   2012-12-29   Środa Wlkp. (2)  U16

 ŚREDNIA: 10.205 (2)


© by Pilar 2013-2023  | Czas: 0.2046609 s. 

 * Dane można uzupełnić po zalogowaniu do konta zawodniczego
Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Barcickiej 42, 01-839 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Barcicka 42, 01-839 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl