ID zawodnika: 67066 PZLA PZLA
  Rekordy   Sezon: 2023   Progresja   Osiągnięcia   TOP 10
Michał MATYJA
imię : Michał
nazwisko : MATYJA
rok ur. (kategoria) : 2002 (U23)
płeć : Mężczyzna
klub : CWKS Resovia Rzeszów

  TOP 10 / Najlepsze wyniki

 OUTDOOR

 Dysk (1.75) (18)

  56.46   2021-05-29   Kraków (1)  U20
  55.91   2021-07-17   Tallinn (EST) (M)  U20
  55.42   2021-05-15   Trzcinica (1)  U20
  55.40   2021-07-04   Lublin (M)  U20
  54.58   2020-06-20   Stalowa Wola (1)  U20
  54.02   2021-06-19   Przemyśl (1)  U20
  53.82   2021-06-05   Stalowa Wola (1)  U20
  53.09   2021-05-01   Przemyśl (1)  U20
  52.65   2020-08-29   Kraków (1)  U20
  51.90   2021-07-03   Lublin (M)  U20

 ŚREDNIA: 54.325

 Dysk (1.5) (17)

  54.76   2019-07-12   Poznań (M)  U18
  53.92   2019-09-15   Radom (1)  U18
  53.64   2019-06-09   Stalowa Wola (1)  U18
  53.35   2019-05-19   Stalowa Wola (1)  U18
  53.08   2019-05-11   Stalowa Wola (1)  U18
  51.68   2019-07-10   Poznań (M)  U18
  51.43   2019-06-01   Kraków (1)  U18
  51.13   2019-05-05   Przemyśl (1)  U18
  48.72   2018-07-28   Chorzów (M)  U18
  46.92   2018-06-10   Kraków (1)  U18

 ŚREDNIA: 51.863

 Kula (5) (10)

  13.45   2019-06-09   Stalowa Wola (1)  U18
  13.25   2019-05-19   Stalowa Wola (1)  U18
  12.69   2019-06-01   Kraków (1)  U18
  12.21   2018-05-12   Stalowa Wola (1)  U18
  11.45   2018-05-19   Przemyśl (1)  U18
  11.42   2019-05-11   Stalowa Wola (1)  U18
  10.99   2018-05-06   Przemyśl (1)  U18
  10.81   2018-05-26   Stalowa Wola (1)  U18
   9.46   2017-09-10   Rzeszów (1)  U16
  NM   2018-06-10   Kraków (1)  U18

 ŚREDNIA: 11.748 (9)

 Dysk (1) (8)

  52.77   2017-09-10   Rzeszów (1)  U16
  50.99   2017-09-02   Stalowa Wola (1)  U16
  50.08   2017-09-24   Biała Podlaska (M)  U16
  47.88   2017-09-27   Rzeszów (1)  U16
  42.28   2016-09-28   Rzeszów (1)  U16
  41.68   2017-06-19   Rzeszów (1)  U16
  15.20   2013-08-31   Przemyśl (1)  U12
  13.49   2012-09-02   Rzeszów (1)  U12

 ŚREDNIA: 39.296 (8)

 Dysk (2) (7)

  51.78   2022-05-21   Przemyśl (1)  U23
  51.75   2022-05-14   Trzcinica (1)  U23
  51.69   2022-06-10   Suwałki (M)  U23
  50.94   2022-06-19   Sanok (1)  U23
  49.49   2022-05-28   Stalowa Wola (1)  U23
  48.99   2021-05-22   Stalowa Wola (1)  U20
  48.35   2022-07-31   Poznań (M)  U23

 ŚREDNIA: 50.427 (7)

 Kula (6) (1)

  12.63   2021-05-22   Stalowa Wola (1)  U20

 ŚREDNIA: 12.63 (1)

 Oszczep (600) (1)

  37.12   2017-09-02   Stalowa Wola (1)  U16

 ŚREDNIA: 37.12 (1)

 INDOOR

 Kula (7.26) (1)

  12.58   2022-01-15   Rzeszów (1)  U23

 ŚREDNIA: 12.58 (1)


© by Pilar 2013-2023  | Czas: 0.083791 s. 

 * Dane można uzupełnić po zalogowaniu do konta zawodniczego
Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Barcickiej 42, 01-839 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Barcicka 42, 01-839 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl