ID zawodnika: 67509 PZLA PZLA
  Rekordy   Sezon: 2023   Progresja   Osiągnięcia   TOP 10
Cezary MIROSŁAW
imię : Cezary
nazwisko : MIROSŁAW
rok ur. (kategoria) : 1997 (Sen)
płeć : Mężczyzna
klub : AZS UMCS Lublin

  TOP 10 / Najlepsze wyniki

 OUTDOOR

 200 (44)

  21.60 (+0.5)   2017-06-04   Piła (1)  U23
  21.62 (-0.2)   2021-05-29   Biała Podlaska (1)  Sen
  21.70 (+1.7)   2017-05-20   Zamość (1)  U23
  21.73 (+0.5)   2017-06-11   Puławy (1)  U23
  21.74 (-0.4)   2019-06-01   Biała Podlaska (M)  U23
  21.79 (+1.9)   2019-05-26   Łódź (M)  U23
  21.80 (-0.4)   2020-08-22   Stalowa Wola (1)  Sen
  21.80 (+0.2)   2021-05-23   Bielsko-Biała (M)  Sen
  21.81 (+1.2)   2017-06-17   Krasnystaw (1)  U23
  21.86 (+1.3)   2022-05-14   Lublin (1)  Sen

 ŚREDNIA: 21.745

 400 (43)

  47.39   2021-06-06   Tarnów (M)  Sen
  47.39   2022-06-04   Biała Podlaska (M)  Sen
  47.44   2021-06-25   Poznań (M)  Sen
  47.46   2016-07-02   Suwałki (M)  U20
  47.52   2020-08-15   Gdańsk (M)  Sen
  47.53   2019-06-16   Chorzów (M)  U23
  47.56   2019-05-24   Łódź (M)  U23
  47.58   2021-06-24   Poznań (M)  Sen
  47.61   2021-05-15   Warszawa (M)  Sen
  47.72   2020-06-27   Włocławek (1)  Sen

 ŚREDNIA: 47.52

 300 (19)

  33.33   2022-05-11   Lublin (1)  Sen
  33.69   2019-08-17   Częstochowa (M)  U23
  33.92   2020-06-20   Lublin (1)  Sen
  33.95   2022-05-08   Lublin (1)  Sen
  33.99   2021-05-12   Lublin (1)  Sen
  34.02   2020-09-06   Piaseczno (M)  Sen
  34.04   2018-05-20   Lublin (1)  U23
  34.09   2023-05-13   Lublin (1)  Sen
  34.28   2022-05-15   Suwałki (M)  Sen
  34.36   2017-05-13   Biała Podlaska (1)  U23

 ŚREDNIA: 33.967

 100 (19)

  10.93 (+1.9)   2017-05-20   Zamość (1)  U23
  10.98 (+0.8)   2016-06-11   Krasnystaw (1)  U20
  11.05 (+0.6)   2018-06-09   Siedlce (1)  U23
  11.07 (+1.4)   2017-06-17   Krasnystaw (1)  U23
  11.07 (-1.4)   2022-05-11   Lublin (1)  Sen
  11.15 (+2.0)   2016-06-04   Zamość (M)  U20
  11.21 (+0.7)   2018-09-01   Inowrocław (M)  U23
  11.31 (-3.8)   2021-05-12   Lublin (1)  Sen
  11.39 (-1.4)   2016-06-04   Zamość (M)  U20
  11.51 (+1.6)   2014-05-10   Biała Podlaska (1)  U18

 ŚREDNIA: 11.167

 110 (91.4) (5)

  15.89 (+2.0)   2013-06-01   Kielce (1)  U18
  16.08 (+2.0)   2014-06-21   Krasnystaw (1)  U18
  16.23 (+0.3)   2013-06-23   Puławy (1)  U18
  16.35 (+1.2)   2013-09-21   Częstochowa (1)  U18
  16.51 (-1.5)   2013-05-19   Rzeszów (1)  U18

 ŚREDNIA: 16.212 (5)

 110 (91.4/8.9) (3)

  16.98 (-1.3)   2012-09-16   Zamość (1)  U16
  17.25 (+0.7)   2012-09-08   Puławy (2)  U16
  17.39 (0.0)   2012-10-14   Puławy (1)  U16

 ŚREDNIA: 17.207 (3)

 150 (2)

  16.13 (+1.6)   2022-05-08   Lublin (1)  Sen
  16.68 (-0.7)   2023-05-13   Lublin (1)  Sen

 ŚREDNIA: 16.405 (2)

 300p (1)

  43.75   2012-09-16   Zamość (1)  U16

 ŚREDNIA: 43.75 (1)

 400p (83.8) (1)

  60.95   2013-06-01   Kielce (1)  U18

 ŚREDNIA: 1:00.95 (1)

 INDOOR

 400 (14)

  47.45   2021-02-06   Spała (M)  Sen
  47.49   2020-02-15   Spała (M)  Sen
  47.54   2022-02-05   Spała (1)  Sen
  47.61   2019-02-03   Spała (M)  U23
  47.65   2020-02-29   Toruń (M)  Sen
  47.75   2023-02-04   Rzeszów (1)  Sen
  47.87   2021-02-20   Toruń (M)  Sen
  47.95   2023-02-18   Toruń (M)  Sen
  48.02   2020-03-01   Toruń (M)  Sen
  48.34   2017-02-18   Toruń (M)  U23

 ŚREDNIA: 47.767

 200 (10)

  21.84   2018-02-18   Toruń (M)  U23
  21.89   2022-01-29   Rzeszów (1)  Sen
  22.28   2015-02-15   Toruń (M)  U20
  22.35   2016-02-13   Spała (M)  U20
  22.48   2016-01-24   Warszawa (1)  U20
  22.61   2015-02-14   Toruń (M)  U20
  22.86   2015-02-07   Spała (M)  U20
  23.71   2014-01-19   Spała (M)  U18
  DNS   2016-02-14   Spała (M)  U20
  DNF   2021-02-21   Toruń (M)  Sen

 ŚREDNIA: 22.503 (8)

 300 (10)

  33.50   2022-01-29   Rzeszów (1)  Sen
  33.97   2021-01-30   Toruń (M)  Sen
  33.98   2021-02-12   Toruń (M)  Sen
  34.08   2020-02-09   Spała (M)  Sen
  34.09   2021-01-31   Spała (1)  Sen
  34.26   2018-01-28   Spała (M)  U23
  34.64   2017-01-28   Spała (M)  U23
  35.67   2015-02-01   Spała (M)  U20
  37.40   2014-01-25   Spała (M)  U18
  39.27   2014-01-05   Warszawa (1)  U18

 ŚREDNIA: 35.086

 60 (10)

   7.22   2017-01-28   Spała (M)  U23
   7.28   2016-01-24   Warszawa (1)  U20
   7.30   2015-02-07   Spała (M)  U20
   7.30   2016-01-24   Warszawa (1)  U20
   7.33   2015-01-24   Lublin (2)  U20
   7.33   2015-01-24   Lublin (2)  U20
   7.53   2014-01-11   Lublin (2)  U18
   7.62   2014-01-11   Lublin (2)  U18

 ŚREDNIA: 7.364 (8)

 60p(91.4) (1)

   9.61   2014-01-11   Lublin (2)  U18

 ŚREDNIA: 9.61 (1)


© by Pilar 2013-2023  | Czas: 0.2894139 s. 

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Barcickiej 42, 01-839 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Barcicka 42, 01-839 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl