ID zawodnika: 68066 PZLA PZLA
  Rekordy   Sezon: 2023   Progresja   Osiągnięcia   TOP 10
Aleksandra JAŹWIŃSKA
imię : Aleksandra
nazwisko : JAŹWIŃSKA
rok ur. (kategoria) : 1998 (Sen)
płeć : Kobieta
klub : KS AZS AWF Warszawa

  TOP 10 / Najlepsze wyniki

 OUTDOOR

 400p (38)

  58.66   2019-06-15   Ruda Śląska (1)  U23
  59.01   2019-06-30   Lublin (M)  U23
  59.10   2019-06-22   Kraków (M)  U23
  59.16   2022-07-10   Lublin (1)  Sen
  59.25   2020-08-23   Kraków (1)  U23
  59.33   2020-08-28   Włocławek (M)  U23
  59.33   2022-07-09   Warszawa (1)  Sen
  59.49   2019-05-25   Łódź (M)  U23
  59.52   2020-09-05   Biała Podlaska (M)  U23
  59.52   2022-06-09   Suwałki (M)  Sen

 ŚREDNIA: 59.237

 100 (9)

  12.41 (-0.3)   2021-07-03   Kraków (1)  Sen
  12.42 (-2.0)   2022-06-19   Warszawa (1)  Sen
  12.43 (+1.1)   2021-05-22   Bielsko-Biała (M)  Sen
  12.43 (-1.1)   2022-06-19   Warszawa (1)  Sen
  12.53 (-0.3)   2021-05-15   Warszawa (M)  Sen
  13.64 (-0.3)   2015-05-30   Sosnowiec (M)  U18
  13.70 (-2.1)   2015-05-23   Sosnowiec (1)  U18
  14.17 (+0.3)   2012-09-22   Kraków (1)  U16

 ŚREDNIA: 12.966 (8)

 400 (9)

  55.35   2020-08-15   Gdańsk (M)  U23
  55.59   2020-09-14   Łódź (M)  U23
  55.67   2022-06-23   Jelenia Góra (1)  Sen
  56.35   2019-05-24   Łódź (M)  U23
  57.16   2021-07-18   Warszawa (1)  Sen
  57.26   2021-06-06   Łódź (1)  Sen
  59.55   2017-05-14   Sosnowiec (1)  U20
  60.01   2015-06-20   Bielsko-Biała (M)  U18
  62.14   2015-05-31   Bielsko-Biała (1)  U18

 ŚREDNIA: 57.676 (9)

 300 (8)

  39.15   2020-07-28   Toruń (1)  U23
  39.56   2021-06-02   Częstochowa (1)  Sen
  39.76   2021-07-03   Kraków (1)  Sen
  42.79   2017-05-01   Częstochowa (1)  U20
  43.03   2017-05-06   Sosnowiec (1)  U20
  43.06   2015-06-24   Częstochowa (1)  U18
  43.10   2017-09-02   Sosnowiec (1)  U20
  43.84   2015-05-24   Bielsko-Biała (1)  U18

 ŚREDNIA: 41.786 (8)

 200 (4)

  24.92 (+1.4)   2022-06-19   Warszawa (1)  Sen
  25.12 (+1.0)   2021-05-23   Bielsko-Biała (M)  Sen
  25.35 (+0.2)   2021-05-15   Warszawa (M)  Sen
  26.87 (+1.7)   2017-06-11   Sosnowiec (1)  U20

 ŚREDNIA: 25.565 (4)

 300p (3)

  42.72   2022-05-15   Kędzierzyn-Koźle (1)  Sen
  42.82   2020-07-28   Toruń (1)  U23
  45.72   2015-06-24   Częstochowa (1)  U18

 ŚREDNIA: 43.753 (3)

 150 (1)

  20.35 (+0.1)   2017-05-06   Sosnowiec (1)  U20

 ŚREDNIA: 20.35 (1)

 100p (1)

  15.68 (+1.2)   2017-06-04   Bielsko-Biała (1)  U20

 ŚREDNIA: 15.68 (1)

 W dal (1)

  4.93 (+1.9)   2017-09-02   Sosnowiec (1)  U20

 ŚREDNIA: 4.93 (1)

 INDOOR

 60 (7)

   8.47   2017-01-07   Ostrava (CZE) (2)  U20
   8.48   2017-01-07   Ostrava (CZE) (2)  U20
   8.49   2015-01-11   Brzeszcze (2)  U18
   8.49   2017-01-22   Brzeszcze (2)  U20
   8.50   2017-02-01   Ostrawa (CZE) (1)  U20
   8.52   2015-01-31   Brzeszcze (2)  U18
   8.55   2015-01-18   Brzeszcze (2)  U18

 ŚREDNIA: 8.5 (7)

 60p(76.2) (7)

   9.42   2015-01-18   Brzeszcze (2)  U18
   9.44   2015-01-31   Brzeszcze (2)  U18
   9.47   2015-01-31   Brzeszcze (2)  U18
   9.50   2015-01-24   Brzeszcze (2)  U18
   9.52   2015-02-15   Toruń (M)  U18
   9.54   2015-01-18   Brzeszcze (2)  U18
   9.72   2015-01-24   Brzeszcze (2)  U18

 ŚREDNIA: 9.516 (7)

 200 (5)

  25.40   2021-02-06   Toruń (M)  Sen
  25.49   2021-01-31   Spała (1)  Sen
  25.59   2020-01-25   Ostrawa (CZE) (1)  U23
  25.66   2020-02-01   Toruń (1)  U23
  26.81   2018-01-27   Ostrava (CZE) (1)  U23

 ŚREDNIA: 25.79 (5)

 300 (5)

  39.51   2021-02-06   Toruń (M)  Sen
  39.56   2021-01-30   Toruń (M)  Sen
  39.78   2020-02-01   Toruń (1)  U23
  40.42   2020-01-25   Ostrawa (CZE) (1)  U23
  42.58   2018-01-27   Ostrava (CZE) (1)  U23

 ŚREDNIA: 40.37 (5)

 60p(76.2/8.2) (4)

   9.67   2013-02-02   Brzeszcze (2)  U16
   9.99   2013-02-02   Brzeszcze (2)  U16
  10.00   2013-01-05   Brzeszcze (2)  U16
  10.08   2013-01-05   Brzeszcze (2)  U16

 ŚREDNIA: 9.935 (4)

 60p (3)

   9.38   2017-02-12   Toruń (M)  U20
   9.39   2017-02-12   Toruń (M)  U20
   9.59   2017-02-01   Ostrawa (CZE) (1)  U20

 ŚREDNIA: 9.453 (3)

 400 (3)

  55.72   2020-02-09   Spała (M)  U23
  57.41   2023-02-11   Spała (M)  Sen
  57.44   2023-02-18   Toruń (M)  Sen

 ŚREDNIA: 56.857 (3)


© by Pilar 2013-2023  | Czas: 1.168128 s. 

 * Dane można uzupełnić po zalogowaniu do konta zawodniczego
Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Barcickiej 42, 01-839 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Barcicka 42, 01-839 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl