ID zawodnika: 71211 PZLA PZLA
  Rekordy   Sezon: 2023   Progresja   Osiągnięcia   TOP 10
Aleksandra JAKŚ
imię : Aleksandra
nazwisko : JAKŚ
rok ur. (kategoria) : 1998 (Sen)
płeć : Kobieta
klub : RKS Łódź

  TOP 10 / Najlepsze wyniki

 OUTDOOR

 100 (54)

  12.54 (+1.8)   2018-06-03   Łódź (M)  U23
  12.62 (+1.4)   2018-06-16   Toruń (1)  U23
  12.65 (+1.2)   2018-06-03   Łódź (M)  U23
  12.70 (+1.4)   2020-07-04   Łódź (1)  U23
  12.74 (+1.7)   2017-05-20   Łódź (M)  U20
  12.76 (+1.7)   2017-06-24   Łódź (1)  U20
  12.84 (+0.9)   2018-05-19   Łódź (M)  U23
  12.89 (+1.0)   2020-07-12   Łódź (1)  U23
  12.89 (+0.3)   2022-06-04   Łódź (1)  Sen
  12.89 (+0.2)   2022-06-04   Łódź (1)  Sen

 ŚREDNIA: 12.752

 200 (37)

  25.31 (+1.9)   2018-06-16   Toruń (1)  U23
  25.60 (+1.9)   2018-06-03   Łódź (M)  U23
  25.89 (-2.0)   2018-05-27   Lublin (M)  U23
  25.95 (-2.0)   2018-05-20   Łódź (M)  U23
  26.04 (+1.7)   2017-06-24   Łódź (1)  U20
  26.08 (+1.1)   2018-06-23   Wrocław (1)  U23
  26.26 (+1.5)   2017-05-21   Łódź (M)  U20
  26.28 (-1.6)   2018-07-01   Sieradz (M)  U23
  26.29 (+1.7)   2020-06-28   Łódź (1)  U23
  26.44 (+1.5)   2022-06-12   Łódź (1)  Sen

 ŚREDNIA: 26.014

 400 (17)

  58.20   2018-06-09   Łódź (1)  U23
  58.77   2017-05-28   Łódź (1)  U20
  58.91   2018-06-30   Sieradz (M)  U23
  59.22   2017-06-11   Kutno (M)  U20
  59.74   2015-06-13   Łódź (1)  U18
  59.88   2017-07-08   Toruń (M)  U20
  60.13   2016-06-12   Łódź (M)  U20
  60.17   2017-07-07   Toruń (M)  U20
  60.30   2015-06-20   Toruń (1)  U18
  60.31   2020-09-26   Lublin (M)  U23

 ŚREDNIA: 59.563

 300 (11)

  41.08   2018-06-17   Aleksandrów Łódzki (1)  U23
  41.85   2018-05-13   Łódź (1)  U23
  42.16   2017-05-13   Łódź (1)  U20
  42.31   2022-05-14   Łódź (1)  Sen
  42.76   2017-06-28   Aleksandrów Łódzki (2)  U20
  42.97   2019-08-24   Szczecinek (2)  U23
  43.16   2016-06-19   Aleksandrów Łódzki (2)  U20
  43.32   2015-05-31   Łódź (1)  U18
  47.47   2013-06-09   Łódź (2)  U16
  47.62   2013-09-08   Aleksandrów Łódzki (2)  U16

 ŚREDNIA: 43.47

 Kula (3) (1)

   6.92   2014-06-13   Łódź (1)  U18

 ŚREDNIA: 6.92 (1)

 7-bój U18 (1)

  2883   2014-06-14   Łódź (1)  U18

 ŚREDNIA: 2883 (1)

 Oszczep (500) (1)

  14.45   2014-06-14   Łódź (1)  U18

 ŚREDNIA: 14.45 (1)

 600 (1)

  1:55.88   2013-09-22   Łódź (2)  U16

 ŚREDNIA: 1:55.88 (1)

 800 (1)

  2:41.30   2014-06-14   Łódź (1)  U18

 ŚREDNIA: 2:41.3 (1)

 300p (1)

  54.53   2013-09-14   Łódź (1)  U16

 ŚREDNIA: 54.53 (1)

 100p(76.2) (1)

  19.03 (+0.1)   2014-06-13   Łódź (1)  U18

 ŚREDNIA: 19.03 (1)

 Wzwyż (1)

  1.26   2014-06-13   Łódź (1)  U18

 ŚREDNIA: 1.26 (1)

 W dal (1)

  4.54 (0.0)   2014-06-14   Łódź (1)  U18

 ŚREDNIA: 4.54 (1)

 INDOOR

 60 (40)

   8.16   2018-01-28   Spała (M)  U23
   8.17   2023-01-07   Łódź (1)  Sen
   8.19   2020-01-25   Łódź (1)  U23
   8.19   2022-01-23   Spała (1)  Sen
   8.20   2020-02-15   Spała (M)  U23
   8.22   2017-02-04   Spała (M)  U20
   8.23   2018-02-04   Spała (M)  U23
   8.23   2020-01-25   Łódź (1)  U23
   8.23   2023-01-07   Łódź (1)  Sen
   8.24   2020-02-02   Łódź (1)  U23

 ŚREDNIA: 8.206

 200 (22)

  26.27   2018-01-20   Toruń (1)  U23
  26.29   2017-01-22   Toruń (2)  U20
  26.35   2017-02-12   Toruń (M)  U20
  26.40   2018-01-28   Spała (M)  U23
  26.50   2018-02-04   Spała (M)  U23
  26.52   2016-02-13   Spała (M)  U20
  26.54   2017-02-04   Spała (M)  U20
  26.54   2020-02-15   Spała (M)  U23
  26.59   2017-02-11   Toruń (M)  U20
  26.62   2022-02-05   Spała (1)  Sen

 ŚREDNIA: 26.462

 300 (6)

  43.48   2016-01-23   Łódź (1)  U20
  43.93   2015-02-14   Toruń (M)  U18
  44.03   2015-02-01   Spała (M)  U18
  44.29   2019-01-13   Łódź (1)  U23
  46.58   2014-01-18   Łódź (1)  U18
  47.01   2014-01-05   Łódź (1)  U18

 ŚREDNIA: 44.887 (6)

 150 (1)

  19.91   2022-01-30   Łódź (2)  Sen

 ŚREDNIA: 19.91 (1)

 400 (1)

  64.21   2019-01-26   Łódź (1)  U23

 ŚREDNIA: 1:04.21 (1)


© by Pilar 2013-2023  | Czas: 0.2047782 s. 

 * Dane można uzupełnić po zalogowaniu do konta zawodniczego
Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Barcickiej 42, 01-839 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Barcicka 42, 01-839 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl