ID zawodnika: 76938 PZLA PZLA
  Rekordy   Sezon: 2023   Progresja   Osiągnięcia   TOP 10
Sławomir KOSUCIŃSKI
imię : Sławomir
nazwisko : KOSUCIŃSKI
rok ur. (kategoria) : 1981 (Masters)
płeć : Mężczyzna
klub : KL Ziemia Kłodzka

  TOP 10 / Najlepsze wyniki

 OUTDOOR

 100 (25)

  12.61 (+0.2)   2020-06-19   Liberec (CZE) (2)  Masters
  12.79 (+0.7)   2020-07-29   Lubawka (1)  Masters
  12.82 (+0.9)   2020-07-26   Jelenia Góra (1)  Masters
  12.86 (-1.2)   2019-06-15   Jelenia Góra (1)  Masters
  12.91 (+0.3)   2021-06-20   Jelenia Góra (1)  Masters
  12.96 (+2.0)   2022-07-10   Lubawka (1)  Masters
  12.96 (+1.2)   2022-09-17   Lubawka (1)  Masters
  13.00 (-2.0)   2019-06-08   Leszno (1)  Masters
  13.02 (+0.7)   2021-05-30   Jelenia Góra (1)  Masters
  13.02 (-0.9)   2021-06-26   Lubawka (1)  Masters

 ŚREDNIA: 12.895

 200 (16)

  25.48 (+0.2)   2019-06-15   Jelenia Góra (1)  Masters
  25.52 (-1.0)   2021-06-20   Jelenia Góra (1)  Masters
  25.84 (+0.6)   2021-05-30   Jelenia Góra (1)  Masters
  25.88 (+0.6)   2020-07-26   Jelenia Góra (1)  Masters
  25.92 (-1.8)   2020-07-18   Karpacz (1)  Masters
  25.95 (+0.6)   2020-07-29   Lubawka (1)  Masters
  26.16 (+1.8)   2020-06-19   Liberec (CZE) (2)  Masters
  26.19 (-2.9)   2022-06-23   Jelenia Góra (1)  Masters
  26.21 (+1.3)   2019-06-08   Leszno (1)  Masters
  26.43 (+0.7)   2016-06-19   Jelenia Góra (1)  Masters

 ŚREDNIA: 25.958

 300 (13)

  40.89   2019-08-31   Wrocław (1)  Masters
  40.99   2021-06-12   Oleśnica (1)  Masters
  41.24   2018-05-05   Wrocław (1)  Masters
  41.42   2019-09-15   Opole (1)  Masters
  41.47   2021-04-29   Lubawka (1)  Masters
  41.55   2017-09-02   Opole (1)  Masters
  41.58   2022-04-28   Lubawka (1)  Masters
  41.60   2019-04-27   Opole (1)  Masters
  41.78   2016-09-03   Opole (2)  Masters
  41.78   2018-04-28   Opole (1)  Masters

 ŚREDNIA: 41.43

 400 (5)

  58.27   2016-06-05   Wrocław (1)  Masters
  58.75   2022-06-12   Jelenia Góra (1)  Masters
  58.80   2016-05-14   Opole (1)  Masters
  59.20   2021-05-01   Karpacz (1)  Masters
  60.16   2018-06-30   Toruń (M)  Masters

 ŚREDNIA: 59.036 (5)

 150 (3)

  19.19 (0.0)   2020-06-15   Nové Město nad Metují (CZE) (2)  Masters
  19.63 (-1.2)   2021-04-29   Lubawka (1)  Masters
  19.74 (+0.1)   2022-04-28   Lubawka (1)  Masters

 ŚREDNIA: 19.52 (3)

 60 (2)

   8.17 (+0.5)   2020-06-19   Liberec (CZE) (2)  Masters
   8.27 (0.0)   2020-06-15   Nové Město nad Metují (CZE) (2)  Masters

 ŚREDNIA: 8.22 (2)

 1000 (1)

  3:12.47   2013-10-16   Pardubice (CZE) (1)  Sen

 ŚREDNIA: 3:12.47 (1)

 3000 (1)

  10:37.08   2013-10-16   Pardubice (CZE) (1)  Sen

 ŚREDNIA: 10:37.08 (1)

 INDOOR

 60 (3)

   8.61   2017-02-04   Wałbrzych (2)  Masters
   8.63   2017-02-04   Wałbrzych (2)  Masters
   8.67   2020-01-08   Jablonec nad Nisou (CZE) (2)  Masters

 ŚREDNIA: 8.637 (3)

 500 (2)

  1:22.20   2019-12-28   Łódź (1)  Masters

 ŚREDNIA: 1:22.2 (1)

 200 (1)

 ŚREDNIA: 1:22.2 (0)

 300 (1)

  45.93   2019-12-28   Łódź (1)  Masters

 ŚREDNIA: 45.93 (1)

 1000 (1)

  DNF   2019-12-28   Łódź (1)  Masters

 ŚREDNIA: 45.93 (0)


© by Pilar 2013-2023  | Czas: 0.1047909 s. 

 * Dane można uzupełnić po zalogowaniu do konta zawodniczego
Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Barcickiej 42, 01-839 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Barcicka 42, 01-839 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl