ID zawodnika: 78729 PZLA PZLA
  Rekordy   Sezon: 2023   Progresja   Osiągnięcia   TOP 10
Kamil KARBOWIAK
imię : Kamil
nazwisko : KARBOWIAK
rok ur. (kategoria) : 1995 (Sen)
płeć : Mężczyzna
klub : Air Zone Warszawa

  TOP 10 / Najlepsze wyniki

 OUTDOOR

 5000 (17)

  14:10.53   2018-06-16   Gdańsk (M)  Sen
  14:19.52   2020-08-30   Włocławek (M)  Sen
  14:20.48   2019-05-29   Wrocław (M)  Sen
  14:20.93   2018-07-22   Lublin (M)  Sen
  14:23.59   2017-07-22   Białystok (M)  U23
  14:27.65   2021-06-26   Poznań (M)  Sen
  14:30.51   2015-06-18   Wrocław (M)  U23
  14:31.52   2017-06-07   Łomża (M)  U23
  14:39.39   2015-06-02   Łomża (M)  U23
  14:47.08   2020-07-25   Karpacz (1)  Sen

 ŚREDNIA: 14:27.12

 Półmaraton (11)

  1:03:33   2022-05-01   Verona (ITA) (2)  Sen
  1:04:00   2021-10-17   Poznań (M)  Sen
  1:04:10   2022-04-03   Poznań (M)  Sen
  1:05:17   2019-03-17   Gdynia (M)  Sen
  1:05:43   2019-09-08   Piła (M)  Sen
  1:05:44   2023-03-26   Warszawa (M)  Sen
  1:05:56   2021-09-26   Berlin (GER) (M)  Sen
  1:06:50   2018-03-25   Warszawa (M)  Sen
  1:06:51   2019-03-31   Warszawa (M)  Sen
  1:07:21   2018-09-02   Piła (M)  Sen

 ŚREDNIA: 65:32.5

 3000 (10)

   8:18.42   2020-08-22   Oleśnica (M)  Sen
   8:21.24   2018-06-08   Chorzów (M)  Sen
   8:34.4   2017-05-13   Wrocław (1)  U23
   8:34.53   2018-05-05   Wrocław (1)  Sen
   8:36.83   2014-06-28   Toruń (M)  U20
   8:41.46   2014-09-20   Częstochowa (1)  U20
   8:52.70   2015-08-30   Wrocław (1)  U23
   8:53.94   2014-05-17   Bogatynia (1)  U20
  11:18.19   2010-09-01   Kędzierzyn-Koźle (1)  U16
  DNF   2019-06-26   Goleniów (M)  Sen

 ŚREDNIA: 8:54.634 (9)

 1500 (9)

  3:58.54   2018-06-02   Wrocław (1)  Sen
  4:00.99   2015-06-24   Katowice (M)  U23
  4:01.96   2017-06-24   Kraków (M)  U23
  4:02.50   2017-06-04   Wrocław (1)  U23
  4:09.46   2014-09-13   Wrocław (1)  U20
  4:09.71   2014-06-18   Wrocław (M)  U20
  4:10.23   2014-05-10   Wrocław (1)  U20
  4:13.05   2014-05-23   Słubice (1)  U20
  4:21.11   2014-08-16   Jablonec (CZE) (M)  U20

 ŚREDNIA: 4:07.506 (9)

 Maraton (6)

  2:10:35   2021-04-18   Dębno (M)  Sen
  2:14:10   2023-04-16   Łódź (M)  Sen
  2:15:06   2020-12-06   Olesno (M)  Sen
  2:17:17   2019-10-20   Poznań (M)  Sen
  2:21:48   2022-08-15   Monachium (GER) (M)  Sen
  DNF   2021-09-26   Berlin (GER) (M)  Sen

 ŚREDNIA: 135:47.2 (5)

 10000 (6)

  29:33.11   2020-09-19   Karpacz (M)  Sen
  29:51.83   2018-04-28   Łomża (M)  Sen
  30:06.14   2019-04-28   Białogard (M)  Sen
  30:22.93   2017-05-20   Bielsko-Biała (M)  U23
  30:48.81   2015-05-16   Wieliczka (M)  U23
  31:22.56   2014-04-27   Białogard (M)  U20

 ŚREDNIA: 30:20.897 (6)

 10km (5)

  29:14   2020-11-11   Poznań (M)  Sen
  29:30   2021-10-24   Koło (2)  Sen
  30:08   2019-11-11   Warszawa (2)  Sen
  31:05   2017-08-05   Gdańsk (M)  U23
  31:14   2019-08-03   Gdańsk (M)  Sen

 ŚREDNIA: 17.704 (5)

 Przełaj (3)

  :18:39   2014-11-29   Kraków (M)  U20
  :19:58   2014-03-29   Kołczewo k.Międzyzdrojów (M)  U20
  :25:55   2017-11-25   Kwidzyn (M)  U23

 ŚREDNIA: 8.067 (3)

 600 (1)

 ŚREDNIA: 8.067 (0)

 110 (91.4/8.9) (1)

 ŚREDNIA: 8.067 (0)

 5km (1)

  14:21   2021-11-07   Warszawa (M)  Sen

 ŚREDNIA: 14.21 (1)

 300 (1)

 ŚREDNIA: 14.21 (0)

 INDOOR


© by Pilar 2013-2023  | Czas: 0.1348779 s. 

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Barcickiej 42, 01-839 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Barcicka 42, 01-839 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl