ID zawodnika: 79642 PZLA PZLA
  Rekordy   Sezon: 2023   Progresja   Osiągnięcia   TOP 10
Adam PAŹDZIERZ
imię : Adam
nazwisko : PAŹDZIERZ
rok ur. (kategoria) : 2000 (Sen)
płeć : Mężczyzna
klub : KS AZS AWF Katowice

  TOP 10 / Najlepsze wyniki

 OUTDOOR

 400 (34)

  47.48   2022-06-10   Suwałki (M)  U23
  47.69   2022-05-14   Chorzów (M)  U23
  47.73   2022-07-30   Poznań (M)  U23
  47.76   2022-06-19   Gliwice (M)  U23
  47.95   2022-05-20   Poznań (M)  U23
  48.09   2023-05-28   Łódź (M)  Sen
  48.13   2021-06-06   Tarnów (M)  U23
  48.22   2023-05-19   Poznań (M)  Sen
  48.40   2021-05-15   Warszawa (M)  U23
  48.66   2020-06-20   Chorzów (M)  U23

 ŚREDNIA: 48.011

 200 (22)

  21.86 (-0.3)   2021-05-27   Gliwice (M)  U23
  22.00 (0.0)   2021-05-23   Bielsko-Biała (M)  U23
  22.01 (+1.9)   2022-06-11   Suwałki (M)  U23
  22.10 (-1.6)   2022-05-08   Kraków (1)  U23
  22.12 (+1.9)   2021-06-13   Jelenia Góra (M)  U23
  22.15 (+0.4)   2021-06-06   Tarnów (M)  U23
  22.23 (+1.7)   2022-05-22   Poznań (M)  U23
  22.40 (+0.8)   2020-06-27   Bielsko-Biała (1)  U23
  22.60 (0.0)   2020-08-23   Kraków (1)  U23
  22.61 (-4.6)   2023-05-21   Poznań (M)  Sen

 ŚREDNIA: 22.208

 100 (19)

  11.37 (-0.7)   2020-06-27   Bielsko-Biała (1)  U23
  11.54 (+0.7)   2019-05-18   Ruda Śląska (1)  U20
  11.58 (+0.5)   2018-05-15   Chorzów (1)  U20
  11.74 (-2.1)   2016-06-25   Kraków (1)  U18
  11.77 (0.0)   2017-05-06   Sosnowiec (1)  U18
  11.78 (+0.1)   2019-06-22   Kraków (M)  U20
  11.86 (-0.4)   2016-08-31   Sosnowiec (1)  U18
  11.87 (+0.3)   2015-06-13   Bielsko-Biała (1)  U16
  11.87 (-3.7)   2018-05-05   Ruda Śląska (1)  U20
  11.92 (+0.6)   2015-06-13   Bielsko-Biała (1)  U16

 ŚREDNIA: 11.73

 300 (10)

  34.44   2022-05-08   Kraków (1)  U23
  34.93   2021-05-09   Bielsko-Biała (1)  U23
  35.33   2017-09-02   Sosnowiec (1)  U18
  35.75   2018-05-05   Ruda Śląska (1)  U20
  36.43   2019-04-27   Chorzów (1)  U20
  37.13   2017-05-06   Sosnowiec (1)  U18
  38.49   2015-06-24   Częstochowa (1)  U16
  39.13   2015-09-19   Bielsko-Biała (2)  U16
  41.69   2014-08-30   Chorzów (1)  U16
  45.05   2014-05-10   Sosnowiec (2)  U16

 ŚREDNIA: 37.837

 150 (1)

 ŚREDNIA: 37.837 (0)

 300p (1)

  43.87   2015-10-03   Sosnowiec (1)  U16

 ŚREDNIA: 43.87 (1)

 INDOOR

 400 (19)

  47.93   2022-03-05   Toruń (M)  U23
  48.11   2023-02-04   Toruń (1)  Sen
  48.21   2022-02-05   Spała (1)  U23
  48.25   2022-02-26   Toruń (M)  U23
  48.34   2023-02-18   Toruń (M)  Sen
  48.51   2022-03-06   Toruń (M)  U23
  48.53   2023-01-28   Spała (1)  Sen
  48.81   2023-02-11   Spała (M)  Sen
  48.93   2020-02-09   Spała (M)  U23
  49.04   2021-02-06   Toruń (M)  U23

 ŚREDNIA: 48.466

 300 (10)

  34.33   2023-01-24   Ostrava (CZE) (1)  Sen
  34.40   2022-01-28   Ostrava (CZE) (1)  U23
  34.82   2020-02-15   Spała (M)  U23
  35.33   2021-02-12   Toruń (M)  U23
  35.68   2019-01-26   Ostrava (CZE) (1)  U20
  36.04   2018-01-27   Ostrava (CZE) (1)  U20
  36.24   2019-01-20   Spała (M)  U20
  36.83   2017-02-11   Toruń (M)  U18
  37.36   2017-02-01   Ostrawa (CZE) (1)  U18
  40.61   2015-01-25   Spała (2)  U16

 ŚREDNIA: 36.164

 200 (9)

  22.18   2023-01-24   Ostrava (CZE) (1)  Sen
  22.23   2022-01-28   Ostrava (CZE) (1)  U23
  22.39   2023-02-19   Toruń (M)  Sen
  22.43   2020-02-15   Spała (M)  U23
  22.71   2021-02-12   Toruń (M)  U23
  22.72   2021-01-31   Spała (1)  U23
  22.87   2019-01-26   Ostrava (CZE) (1)  U20
  23.01   2019-01-20   Spała (M)  U20
  23.15   2018-02-04   Spała (M)  U20

 ŚREDNIA: 22.632 (9)

 60 (3)

   7.55   2017-01-15   Brzeszcze (2)  U18
   7.57   2016-01-17   Brzeszcze (2)  U18
   7.62   2016-01-24   Brzeszcze (2)  U18

 ŚREDNIA: 7.58 (3)


© by Pilar 2013-2023  | Czas: 0.5973599 s. 

 * Dane można uzupełnić po zalogowaniu do konta zawodniczego
Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Barcickiej 42, 01-839 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Barcicka 42, 01-839 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl