ID zawodnika: 80172 PZLA PZLA
  Rekordy   Sezon: 2023   Progresja   Osiągnięcia   TOP 10
Dawid PIŁAT
imię : Dawid
nazwisko : PIŁAT
rok ur. (kategoria) : 2002 (U23)
płeć : Mężczyzna
klub : LKS Stal Mielec

  TOP 10 / Najlepsze wyniki

 OUTDOOR

 Młot (5) (52)

  80.05   2019-07-11   Poznań (M)  U18
  78.19   2019-06-16   Lublin (M)  U18
  77.82   2019-07-24   Baku (AZE) (M)  U18
  77.74   2019-05-25   Przemyśl (1)  U18
  76.97   2019-05-11   Kielce (M)  U18
  76.90   2019-07-25   Baku (AZE) (M)  U18
  76.86   2019-07-10   Poznań (M)  U18
  76.28   2019-05-19   Stalowa Wola (1)  U18
  74.86   2019-04-27   Kielce (1)  U18
  74.85   2019-06-23   Kielce (1)  U18

 ŚREDNIA: 77.052

 Młot (6) (28)

  79.59   2021-07-16   Tallinn (EST) (M)  U20
  79.50   2021-06-05   Stalowa Wola (1)  U20
  79.11   2021-05-29   Warszawa (1)  U20
  78.28   2021-07-11   Władysławowo/Cetniewo (M)  U20
  77.61   2021-04-24   Rybnik (1)  U20
  77.53   2020-08-22   Stalowa Wola (1)  U20
  77.09   2021-08-20   Nairobi (KEN) (M)  U20
  76.61   2021-05-22   Stalowa Wola (1)  U20
  76.55   2020-08-08   Spała (M)  U20
  75.76   2021-08-28   Stalowa Wola (1)  U20

 ŚREDNIA: 77.763

 Młot (7.26) (26)

  72.45   2022-07-30   Poznań (M)  U23
  72.42   2023-03-11   Leiria (POR) (M)  U23
  71.91   2022-07-23   Nové Město nad Metují (M)  U23
  71.29   2021-05-09   Split (CRO) (M)  U20
  71.19   2021-06-25   Poznań (M)  U20
  70.41   2022-03-12   Leiria (POR) (M)  U23
  70.37   2022-07-10   Lublin (1)  U23
  70.20   2022-06-05   Chorzów (M)  U23
  70.02   2021-06-05   Stalowa Wola (1)  U20
  69.84   2021-06-20   Chorzów (M)  U20

 ŚREDNIA: 71.01

 Dysk (1) (5)

  39.97   2017-09-02   Stalowa Wola (1)  U16
  36.93   2016-09-28   Rzeszów (1)  U16
  34.97   2017-09-10   Rzeszów (1)  U16
  33.17   2017-05-06   Krosno (1)  U16
  30.09   2016-05-08   Stalowa Wola (M)  U16

 ŚREDNIA: 35.026 (5)

 Kula (7.26) (2)

  10.33   2021-09-03   Lublin (M)  U20
   9.39   2022-08-27   Karpacz (M)  U23

 ŚREDNIA: 9.86 (2)

 Młot (4) (2)

  31.51   2014-08-30   Stalowa Wola (1)  U14
  21.73   2014-06-22   Rzeszów (1)  U14

 ŚREDNIA: 26.62 (2)

 Kula (3) (1)

   9.68   2014-05-31   Stalowa Wola (1)  U14

 ŚREDNIA: 9.68 (1)

 INDOOR


© by Pilar 2013-2023  | Czas: 3.5544648 s. 

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Barcickiej 42, 01-839 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Barcicka 42, 01-839 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl