ID zawodnika: 82128 PZLA PZLA
  Rekordy   Sezon: 2023   Progresja   Osiągnięcia   TOP 10
imię : Maria
nazwisko : MAKUCH
rok ur. (kategoria) : 2002 (U23)
płeć : Kobieta
klub : UKS Olimpijczyk 46 Wrocław

  TOP 10 / Najlepsze wyniki

 OUTDOOR

 100 (28)

  13.21 (+1.7)   2019-05-25   Jelenia Góra (1)  U18
  13.29 (+0.2)   2019-06-23   Wrocław (1)  U18
  13.37 (+1.1)   2019-05-11   Wrocław (1)  U18
  13.39 (-1.9)   2020-10-03   Łódź (M)  U20
  13.41 (-0.8)   2018-05-27   Jelenia Góra (1)  U18
  13.42 (0.0)   2018-06-02   Wrocław (1)  U18
  13.43 (+1.5)   2018-05-05   Wrocław (1)  U18
  13.45 (+0.5)   2019-06-15   Jelenia Góra (1)  U18
  13.49 (+1.4)   2017-06-24   Wrocław (1)  U16
  13.51 (-2.8)   2019-05-19   Łódź (1)  U18

 ŚREDNIA: 13.397

 200 (11)

  27.27 (+1.3)   2019-06-15   Jelenia Góra (1)  U18
  27.58 (-1.3)   2019-06-23   Wrocław (1)  U18
  27.64 (-0.3)   2019-05-19   Łódź (1)  U18
  27.71 (-1.0)   2018-05-27   Jelenia Góra (1)  U18
  27.87 (-0.4)   2018-06-13   Wrocław (M)  U18
  27.92 (+1.0)   2019-05-12   Wrocław (1)  U18
  27.96 (+0.6)   2017-06-18   Wrocław (M)  U16
  28.14 (-0.2)   2018-05-19   Oleśnica (1)  U18
  28.19 (-0.4)   2018-05-12   Wrocław (1)  U18
  28.39 (+1.0)   2017-05-21   Wrocław (1)  U16

 ŚREDNIA: 27.867

 W dal (10)

  4.85 (+0.7)   2020-09-05   Jelenia Góra (1)  U20
  4.83 (+0.9)   2020-08-30   Karpacz (1)  U20
  4.64 (+1.4)   2019-08-31   Wrocław (1)  U18
  4.59 (0.0)   2017-06-24   Wrocław (1)  U16
  4.41 (+0.3)   2018-05-13   Wrocław (1)  U18
  4.35 (+0.2)   2016-04-30   Zgorzelec (1)  U16
  4.35 (-0.4)   2016-05-08   Wrocław (1)  U16
  4.22 (-1.1)   2016-06-11   Oleśnica (1)  U16
  4.22 (+0.7)   2017-05-14   Wrocław (1)  U16
  4.13 (+0.7)   2016-06-05   Wrocław (1)  U16

 ŚREDNIA: 4.459

 300 (7)

  45.06   2017-09-09   Wrocław (1)  U16
  45.99   2018-09-02   Wrocław (1)  U18
  46.08   2019-05-04   Wrocław (1)  U18
  46.30   2017-09-02   Opole (1)  U16
  46.67   2018-05-05   Wrocław (1)  U18
  47.94   2017-04-29   Zgorzelec (1)  U16
  50.64   2016-04-30   Zgorzelec (1)  U16

 ŚREDNIA: 46.954 (7)

 Oszczep (500) (5)

  24.05   2017-05-06   Wrocław (1)  U16
  22.83   2017-06-04   Wrocław (1)  U16
  22.22   2017-04-29   Zgorzelec (1)  U16
  21.18   2016-09-04   Zgorzelec (1)  U16
  21.14   2018-05-13   Wrocław (1)  U18

 ŚREDNIA: 22.284 (5)

 Wzwyż (3)

  1.38   2016-05-07   Wrocław (1)  U16
  1.37   2018-05-12   Wrocław (1)  U18
  1.28   2017-05-13   Wrocław (1)  U16

 ŚREDNIA: 1.343 (3)

 Ppal (150) (3)

  57.00   2015-06-21   Łódź (2)  U14
  54.00   2014-06-21   Łódź (2)  U14
  48.00   2015-09-06   Warszawa (2)  U14

 ŚREDNIA: 53 (3)

 Kula (3) (3)

   7.00   2018-05-12   Wrocław (1)  U18
   6.28   2017-05-13   Wrocław (1)  U16
   5.72   2016-05-07   Wrocław (1)  U16

 ŚREDNIA: 6.333 (3)

 600 (2)

  1:53.87   2017-05-14   Wrocław (1)  U16
  2:01.74   2016-05-08   Wrocław (1)  U16

 ŚREDNIA: 1:57.805 (2)

 80p (2)

  15.13 (-1.0)   2017-05-13   Wrocław (1)  U16
  16.14 (-0.3)   2016-05-07   Wrocław (1)  U16

 ŚREDNIA: 15.635 (2)

 400p (2)

  72.26   2018-06-23   Wrocław (1)  U18
  73.49   2018-06-09   Łódź (1)  U18

 ŚREDNIA: 1:12.875 (2)

 5-bój U16 (2)

  1920   2017-05-14   Wrocław (1)  U16
  1785   2016-05-08   Wrocław (1)  U16

 ŚREDNIA: 1852.5 (2)

 60 (2)

   8.80 (+0.2)   2016-04-30   Zgorzelec (1)  U16
   9.09 (+1.7)   2017-04-29   Zgorzelec (1)  U16

 ŚREDNIA: 8.945 (2)

 800 (1)

  2:50.91   2018-05-13   Wrocław (1)  U18

 ŚREDNIA: 2:50.91 (1)

 100p(76.2) (1)

  18.58 (+1.4)   2018-05-12   Wrocław (1)  U18

 ŚREDNIA: 18.58 (1)

 400 (1)

  66.62   2020-09-05   Jelenia Góra (1)  U20

 ŚREDNIA: 1:06.62 (1)

 7-bój U18 (1)

  3032   2018-05-13   Wrocław (1)  U18

 ŚREDNIA: 3032 (1)

 INDOOR

 60 (11)

   8.41   2020-01-11   Cottbus (GER) (2)  U20
   8.41   2020-01-19   Jablonec nad Nysą (CZE) (1)  U20
   8.41   2020-02-09   Toruń (1)  U20
   8.45   2020-01-19   Jablonec nad Nysą (CZE) (1)  U20
   8.45   2020-01-25   Łódź (1)  U20
   8.49   2020-01-11   Cottbus (GER) (2)  U20
   8.58   2019-01-12   Cottbus (GER) (2)  U18
   8.60   2019-01-26   Łódź (1)  U18
   8.67   2019-01-20   Spała (M)  U18
   8.94   2017-01-28   Wałbrzych (2)  U16

 ŚREDNIA: 8.541

 200 (8)

  27.28   2020-02-09   Toruń (1)  U20
  27.52   2020-02-15   Toruń (M)  U20
  27.72   2020-01-25   Łódź (1)  U20
  28.38   2020-01-11   Cottbus (GER) (2)  U20
  28.54   2019-01-20   Spała (M)  U18
  28.85   2019-01-12   Cottbus (GER) (2)  U18
  28.87   2019-01-26   Łódź (1)  U18

 ŚREDNIA: 28.166 (7)

 W dal (1)

  4.09   2017-01-28   Wałbrzych (2)  U16

 ŚREDNIA: 4.09 (1)

 300 (1)

  52.60   2016-02-20   Wałbrzych (2)  U16

 ŚREDNIA: 52.6 (1)


© by Pilar 2013-2023  | Czas: 0.187057 s. 

 * Dane można uzupełnić po zalogowaniu do konta zawodniczego
Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Barcickiej 42, 01-839 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Barcicka 42, 01-839 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl