ID zawodnika: 95416 PZLA PZLA
  Rekordy   Sezon: 2023   Progresja   Osiągnięcia   TOP 10
Krzysztof CIUKSZA
imię : Krzysztof
nazwisko : CIUKSZA
rok ur. (kategoria) : 1997 (Sen)
płeć : Mężczyzna
klub : GZSN START Gorzów Wlkp.

  TOP 10 / Najlepsze wyniki

 OUTDOOR

 100 (21)

  12.55 (+1.7)   2020-07-30   Słubice (1)  Sen
  12.64 (+0.1)   2021-06-02   Bydgoszcz (M)  Sen
  12.65 (+2.0)   2022-06-18   Szczecin (1)  Sen
  12.74 (+0.3)   2019-07-06   Kraków (M)  U23
  12.80 (0.0)   2019-06-01   Sulęcin (1)  U23
  12.81 (+0.6)   2019-09-14   Chorzów (M)  U23
  12.83 (-0.2)   2022-08-06   Chorzów (M)  Sen
  12.84 (+1.3)   2021-09-03   Tokio (JPN) (M)  Sen
  12.87 (+0.3)   2020-09-06   Chorzów (M)  Sen
  12.90 (-0.3)   2016-08-28   Warszawa (M)  U20

 ŚREDNIA: 12.763

 400 (13)

  55.90   2021-08-31   Tokio (JPN) (M)  Sen
  56.44   2019-06-15   Szczecin (1)  U23
  56.50   2022-06-04   Kraków (1)  Sen
  56.54   2021-06-05   Bydgoszcz (M)  Sen
  56.78   2018-06-16   Sulęcin (1)  U23
  56.95   2016-05-28   Słubice (1)  U20
  56.95   2022-06-17   Szczecin (1)  Sen
  56.99   2022-09-17   Sulęcin (1)  Sen
  57.02   2020-06-27   Słupsk (1)  Sen
  57.10   2022-09-24   Gorzów Wielkopolski (1)  Sen

 ŚREDNIA: 56.717

 300 (10)

  39.23   2022-04-29   Sulęcin (1)  Sen
  39.89   2018-05-03   Słubice (1)  U23
  40.28   2020-06-19   Słubice (1)  Sen
  40.38   2020-08-12   Białogard (1)  Sen
  40.90   2022-05-15   Kołobrzeg (1)  Sen
  41.11   2016-08-20   Chojnice (1)  U20
  41.27   2017-07-01   Białogard (1)  U23
  41.51   2019-05-04   Białogard (1)  U23
  41.79   2016-05-03   Słubice (2)  U20
  42.83   2017-04-28   Zielona Góra (1)  U23

 ŚREDNIA: 40.919

 200 (9)

  25.35 (+0.1)   2021-08-03   Sieradz (1)  Sen
  25.58 (-0.7)   2022-09-25   Gorzów Wielkopolski (1)  Sen
  25.65 (+2.0)   2021-05-23   Szczecin (1)  Sen
  25.80 (-0.1)   2021-05-14   Bydgoszcz (M)  Sen
  25.99 (+0.8)   2019-06-01   Sulęcin (1)  U23
  26.00 (+1.1)   2019-07-06   Kraków (M)  U23
  26.04 (+1.7)   2020-07-30   Słubice (1)  Sen

 ŚREDNIA: 25.773 (7)

 600 (1)

  1:44.26   2019-05-18   Żary (1)  U23

 ŚREDNIA: 1:44.26 (1)

 INDOOR


© by Pilar 2013-2023  | Czas: 0.069227 s. 

 * Dane można uzupełnić po zalogowaniu do konta zawodniczego
Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Barcickiej 42, 01-839 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Barcicka 42, 01-839 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl