ID zawodnika: 96248 PZLA PZLA
  Rekordy   Sezon: 2023   Progresja   Osiągnięcia   TOP 10
Martyna GAWEŁ
imię : Martyna
nazwisko : GAWEŁ
rok ur. (kategoria) : 2004 (U20)
płeć : Kobieta
klub : LKS Stal Mielec

  TOP 10 / Najlepsze wyniki

 OUTDOOR

 100 (69)

  12.13 (+1.0)   2021-05-29   Kraków (1)  U18
  12.22 (+0.5)   2019-09-21   Tarnów (M)  U16
  12.23 (-0.4)   2020-09-12   Kraków (1)  U18
  12.28 (+1.4)   2020-08-29   Kraków (1)  U18
  12.29 (+0.3)   2020-08-08   Stalowa Wola (1)  U18
  12.33 (0.0)   2020-10-10   Białystok (M)  U18
  12.33 (-0.2)   2022-07-07   Radom (M)  U20
  12.34 (+1.6)   2021-07-28   Włocławek (M)  U18
  12.35 (-1.6)   2020-09-18   Radom (M)  U18
  12.39 (+0.5)   2019-09-14   Tarnów (1)  U16

 ŚREDNIA: 12.289

 200 (24)

  24.86 (+0.5)   2020-09-20   Radom (M)  U18
  24.88 (-0.9)   2020-09-19   Radom (M)  U18
  24.95 (+0.8)   2020-08-08   Stalowa Wola (1)  U18
  25.04 (+1.2)   2022-06-11   Przemyśl (1)  U20
  25.07 (+1.7)   2020-07-25   Stalowa Wola (1)  U18
  25.10 (+0.6)   2020-08-29   Kraków (1)  U18
  25.18 (+2.0)   2019-09-14   Tarnów (1)  U16
  25.25 (-0.6)   2020-09-05   Przemyśl (1)  U18
  25.25 (+1.1)   2021-05-15   Trzcinica (1)  U18
  25.26 (+0.4)   2021-05-29   Kraków (1)  U18

 ŚREDNIA: 25.084

 300 (11)

  39.68   2019-09-22   Tarnów (M)  U16
  40.61   2019-09-07   Przemyśl (1)  U16
  41.34   2019-06-23   Lublin (1)  U16
  41.58   2019-06-15   Białystok (1)  U16
  41.64   2019-08-31   Przemyśl (1)  U16
  41.64   2022-05-01   Przemyśl (1)  U20
  41.97   2019-05-25   Przemyśl (1)  U16
  42.90   2018-06-23   Lublin (1)  U16
  43.23   2018-09-23   Bełchatów (M)  U16
  43.25   2018-09-08   Kraków (1)  U16

 ŚREDNIA: 41.784

 W dal (5)

  5.02 (+0.8)   2021-09-04   Przemyśl (1)  U18
  4.30 (0.0)   2016-05-28   Stalowa Wola (1)  U14
  4.05 (+0.3)   2016-05-15   Rzeszów (1)  U14

 ŚREDNIA: 4.457 (3)

 60 (1)

   8.37 (0.0)   2017-09-13   Warszawa (1)  U14

 ŚREDNIA: 8.37 (1)

 600 (1)

  1:57.02   2017-09-14   Warszawa (1)  U14

 ŚREDNIA: 1:57.02 (1)

 Ppal (150) (1)

  38.00   2017-09-13   Warszawa (1)  U14

 ŚREDNIA: 38 (1)

 W dal strefa (1)

  4.59 (0.0)   2017-09-13   Warszawa (1)  U14

 ŚREDNIA: 4.59 (1)

 INDOOR

 60 (31)

   7.73   2022-01-15   Rzeszów (1)  U20
   7.77   2022-01-15   Rzeszów (1)  U20
   7.77   2022-01-22   Rzeszów (1)  U20
   7.81   2022-02-05   Rzeszów (1)  U20
   7.81   2022-02-12   Rzeszów (M)  U20
   7.83   2020-02-08   Mielec (1)  U18
   7.83   2021-01-23   Mielec (1)  U18
   7.83   2022-01-22   Rzeszów (1)  U20
   7.83   2022-01-29   Rzeszów (1)  U20
   7.86   2021-02-06   Spała (M)  U18

 ŚREDNIA: 7.807

 200 (8)

  25.15   2021-02-14   Toruń (M)  U18
  25.25   2021-01-30   Toruń (M)  U18
  25.34   2021-02-13   Toruń (M)  U18
  25.38   2022-01-15   Rzeszów (1)  U20
  25.47   2022-02-12   Rzeszów (M)  U20
  25.54   2022-02-13   Rzeszów (M)  U20
  25.63   2020-02-16   Toruń (M)  U18
  25.74   2020-02-15   Toruń (M)  U18

 ŚREDNIA: 25.438 (8)


© by Pilar 2013-2023  | Czas: 5.247273 s. 

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Barcickiej 42, 01-839 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Barcicka 42, 01-839 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl