ID zawodnika: 97924 PZLA PZLA
  Rekordy   Sezon: 2023   Progresja   Osiągnięcia   TOP 10
Gabriela JAGIEŁKA
imię : Gabriela
nazwisko : JAGIEŁKA
rok ur. (kategoria) : 2002 (U23)
płeć : Kobieta
klub : OŚ AZS Poznań

  TOP 10 / Najlepsze wyniki

 OUTDOOR

 Młot (4) (26)

  48.82   2021-05-08   Stargard (1)  U20
  48.70   2021-06-12   Stargard (1)  U20
  48.26   2021-05-15   Piła (1)  U20
  47.63   2021-06-05   Słubice (M)  U20
  46.77   2020-07-29   Zielona Góra (2)  U20
  46.27   2020-09-12   Radom (M)  U20
  46.02   2020-06-26   Żary (2)  U20
  45.72   2021-06-19   Poznań (1)  U20
  45.40   2020-06-19   Słubice (1)  U20
  44.87   2020-09-26   Białogard (1)  U20

 ŚREDNIA: 46.846

 Młot (3) (25)

  49.33   2019-06-15   Szczecin (1)  U18
  49.11   2019-04-28   Poznań (1)  U18
  49.10   2018-06-16   Poznań (1)  U18
  48.70   2018-07-28   Chorzów (M)  U18
  48.40   2019-06-01   Zamość (M)  U18
  47.71   2019-05-25   Szczecin (1)  U18
  47.65   2018-05-19   Poznań (1)  U18
  47.59   2018-07-27   Chorzów (M)  U18
  47.24   2019-07-10   Poznań (M)  U18
  46.85   2018-06-03   Poznań (1)  U18

 ŚREDNIA: 48.168

 Dysk (0.75) (8)

  30.33   2017-06-13   Białogard (1)  U16
  29.61   2016-08-27   Goleniów (1)  U16
  28.31   2017-08-26   Białogard (1)  U16
  25.79   2017-09-02   Białogard (1)  U16
  24.56   2017-09-10   Goleniów (1)  U16
  23.85   2016-09-10   Poznań (1)  U16
  23.69   2017-05-13   Szczecin (1)  U16
  21.92   2016-06-19   Poznań (1)  U16

 ŚREDNIA: 26.008 (8)

 Dysk (1) (4)

  26.34   2021-05-29   Szczecin (1)  U20
  23.70   2022-05-21   Poznań (M)  U23
  23.59   2019-05-25   Szczecin (1)  U18
  22.89   2020-09-26   Białogard (1)  U20

 ŚREDNIA: 24.13 (4)

 Kula (3) (1)

   7.91   2017-09-02   Białogard (1)  U16

 ŚREDNIA: 7.91 (1)

 INDOOR


© by Pilar 2013-2023  | Czas: 0.1139491 s. 

 * Dane można uzupełnić po zalogowaniu do konta zawodniczego
Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Barcickiej 42, 01-839 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Barcicka 42, 01-839 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl