ID zawodnika: 9815 PZLA PZLA
  Rekordy   Sezon: 2023   Progresja   Osiągnięcia   TOP 10
Paweł FAJDEK
imię : Paweł
nazwisko : FAJDEK
rok ur. (kategoria) : 1989 (Sen)
płeć : Mężczyzna
klub : KS AZS AWF Katowice

  TOP 10 / Najlepsze wyniki

 OUTDOOR

 Młot (7.26) (224)

  83.93   2015-08-09   Szczecin (M)  Sen
  83.48   2014-08-23   Warszawa (M)  Sen
  83.44   2017-06-27   Ostrava (CZE) (M)  Sen
  83.12   2015-07-07   Székesfehérvár (HUN) (M)  Sen
  82.98   2021-05-30   Chorzów (M)  Sen
  82.82   2021-06-25   Poznań (M)  Sen
  82.77   2021-06-30   Bydgoszcz (M)  Sen
  82.76   2015-05-16   Halle (GER) (M)  Sen
  82.64   2017-07-04   Székesfehérvár (HUN) (M)  Sen
  82.47   2016-08-28   Warszawa (M)  Sen

 ŚREDNIA: 83.041

 Młot (5) (36)

  69.97   2006-07-27   Łódź (M)  U18
  69.61   2006-08-05   Zittau GER (M)  U18
  67.58   2006-09-10   Wrocław (2)  U18
  66.64   2006-08-31   Wrocław (1)  U18
  66.53   2006-06-10   Zamość (1)  U18
  66.35   2006-07-25   Łódź (M)  U18
  65.80   2006-05-27   Wrocław (1)  U18
  65.65   2006-05-18   Wrocław (2)  U18
  64.52   2006-07-17   Ostrawa CZE (1)  U18
  64.44   2006-08-24   Siedlce (1)  U18

 ŚREDNIA: 66.709

 Młot (6) (24)

  75.31   2008-07-12   Bydgoszcz (M)  U20
  74.89   2008-08-03   Toruń (M)  U20
  74.78   2008-06-14   Wrocław (1)  U20
  71.91   2008-06-07   Warszawa (1)  U20
  71.78   2008-05-04   Zamość (1)  U20
  71.35   2008-05-24   Zielona Góra (M)  U20
  70.84   2008-05-17   Warszawa (1)  U20
  70.84   2008-07-10   Bydgoszcz (M)  U20
  69.87   2008-05-11   Schwechat AUT (M)  U20
  69.29   2008-08-29   Słubice (2)  U20

 ŚREDNIA: 72.086

 Dysk (1.5) (6)

  41.14   2006-05-27   Wrocław (1)  U18
  39.91   2005-05-07   Wrocław (1)  U18
  37.18   2006-05-18   Wrocław (2)  U18
  36.88   2006-08-25   Siedlce (1)  U18
  36.67   2006-06-11   Zamość (1)  U18
  36.16   2006-05-13   Wrocław (1)  U18

 ŚREDNIA: 37.99 (6)

 Kula (6) (3)

  14.26   2008-08-30   Słubice (2)  U20
  13.69   2008-06-14   Wrocław (1)  U20
  11.78   2007-06-16   Zamość (1)  U20

 ŚREDNIA: 13.243 (3)

 Kula (5) (2)

  11.90   2005-06-11   Poznań (1)  U18
  11.68   2006-05-27   Wrocław (1)  U18

 ŚREDNIA: 11.79 (2)

 Kula (4) (1)

  12.86   2006-08-31   Wrocław (1)  U18

 ŚREDNIA: 12.86 (1)

 INDOOR

 Cieżarek (15) (1)

  23.22   2014-01-31   Bydgoszcz (M)  Sen

 ŚREDNIA: 23.22 (1)


© by Pilar 2013-2023  | Czas: 0.2035079 s. 

 * Dane można uzupełnić po zalogowaniu do konta zawodniczego
Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Barcickiej 42, 01-839 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Barcicka 42, 01-839 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl