ID zawodnika: 99654 PZLA PZLA
  Rekordy   Sezon: 2023   Progresja   Osiągnięcia   TOP 10
Wiktoria WAJSZCZYK
imię : Wiktoria
nazwisko : WAJSZCZYK
rok ur. (kategoria) : 2002 (U23)
płeć : Kobieta
klub : MKS Tomaszów Mazowiecki

  TOP 10 / Najlepsze wyniki

 OUTDOOR

 Dysk (1) (58)

  43.25   2022-05-01   Aleksandrów Łódzki (1)  U23
  43.05   2022-07-31   Poznań (M)  U23
  42.45   2021-09-04   Aleksandrów Łódzki (1)  U20
  42.30   2021-05-29   Łódź (1)  U20
  41.80   2021-06-13   Kielce (1)  U20
  41.67   2022-09-25   Warszawa (1)  U23
  41.66   2021-08-03   Sieradz (1)  U20
  41.64   2020-08-01   Łódź (1)  U20
  41.64   2021-06-17   Aleksandrów Łódzki (1)  U20
  41.47   2022-09-18   Łódź (1)  U23

 ŚREDNIA: 42.093

 Kula (3) (22)

  11.11   2019-06-16   Aleksandrów Łódzki (1)  U18
  11.09   2019-08-17   Częstochowa (M)  U18
  10.95   2019-05-25   Aleksandrów Łódzki (1)  U18
  10.91   2019-06-08   Bełchatów (1)  U18
  10.53   2019-06-15   Piotrków Trybunalski (2)  U18
   9.92   2019-05-11   Łęczyca (1)  U18
   9.65   2018-06-17   Aleksandrów Łódzki (1)  U18
   9.26   2017-09-09   Łódź (1)  U16
   9.07   2018-04-21   Aleksandrów Łódzki (1)  U18
   9.06   2017-09-16   Piotrków Trybunalski (2)  U16

 ŚREDNIA: 10.155

 Kula (4) (17)

  10.50   2022-08-28   Bełchatów (1)  U23
  10.44   2020-08-22   Aleksandrów Łódzki (1)  U20
  10.28   2022-05-01   Aleksandrów Łódzki (1)  U23
  10.14   2021-09-04   Aleksandrów Łódzki (1)  U20
  10.12   2022-05-07   Sieradz (1)  U23
   9.88   2020-09-02   Częstochowa (1)  U20
   9.86   2021-05-09   Sieradz (1)  U20
   9.80   2021-04-23   Aleksandrów Łódzki (1)  U20
   9.73   2021-08-29   Bełchatów (1)  U20
   9.61   2020-08-29   Aleksandrów Łódzki (1)  U20

 ŚREDNIA: 10.036

 Dysk (0.75) (16)

  35.93   2017-09-17   Łódź (1)  U16
  34.83   2017-09-02   Aleksandrów Łódzki (1)  U16
  34.07   2017-09-23   Biała Podlaska (M)  U16
  32.55   2017-07-29   Warszawa (1)  U16
  31.91   2017-06-28   Aleksandrów Łódzki (1)  U16
  31.48   2017-09-09   Łódź (1)  U16
  30.59   2017-06-10   Łódź (1)  U16
  29.14   2017-06-18   Aleksandrów Łódzki (1)  U16
  27.86   2017-05-21   Aleksandrów Łódzki (1)  U16
  26.47   2017-05-06   Aleksandrów Łódzki (1)  U16

 ŚREDNIA: 31.483

 Oszczep (600) (1)

  18.97   2022-05-07   Sieradz (1)  U23

 ŚREDNIA: 18.97 (1)

 INDOOR

 Kula (4) (3)

  10.70   2022-01-23   Spała (1)  U23
  10.48   2022-02-05   Spała (1)  U23
   9.93   2022-01-29   Aleksandrów Łódzki (1)  U23

 ŚREDNIA: 10.37 (3)

 Kula (3) (2)

  11.03   2018-02-24   Aleksandrów Łódzki (1)  U18
   9.16   2018-02-04   Spała (M)  U18

 ŚREDNIA: 10.095 (2)


© by Pilar 2013-2023  | Czas: 0.1048841 s. 

 * Dane można uzupełnić po zalogowaniu do konta zawodniczego
Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Barcickiej 42, 01-839 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Barcicka 42, 01-839 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl