ID zawodnika: 107549
  Rekordy   Sezon: 2022   Progresja   Osiągnięcia
Anna RUGOWSKA
imię : Anna
nazwisko : RUGOWSKA
rok ur. (kategoria) : 2004 (U20)
płeć : Kobieta
klub : WLKS Wrocław

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  100 m wykres

  14.69 (+0.1)   2017-09-16   Zgorzelec  U14
  13.70 (+0.4)   2018-06-23   Wrocław  U16
  13.40 (+0.6)   2019-07-06   Częstochowa  U16
  12.63 (+1.7)   2020-06-19   Słubice  U18
  12.50 (+1.5)   2021-05-30   Jelenia Góra  U18

  200 m wykres

  28.49 (+0.9)   2018-06-13   Wrocław  U16
  28.42 (+0.1)   2019-07-06   Częstochowa  U16
  25.86 (+1.1)   2020-06-28   Łódź  U18
  25.62 (+0.6)   2021-05-08   Zgorzelec  U18

  300 m wykres

  42.39   2020-06-19   Słubice  U18
  39.94   2022-04-30   Częstochowa  U20

  600 m wykres

  2:02.14   2018-05-13   Wrocław  U16
  1:54.92   2019-06-09   Kraków  U16

  800 m wykres

  2:40.82   2021-05-09   Zgorzelec  U18

  80 pł wykres

  13.46 (+0.7)   2018-05-12   Wrocław  U16
  12.45 (+0.4)   2019-06-08   Kraków  U16

  100 m pł J MŁ wykres

  14.96 (+1.4)   2020-07-18   Karpacz  U18
  13.87 (+2.0)   2021-07-30   Włocławek  U18

  100 m pł wykres

  13.94 (+0.6)   2022-05-15   Jelenia Góra  U20

  200 m pł wykres

  33.18 (+0.3)   2018-06-10   Zgorzelec  U16
  30.91 (-0.3)   2019-06-23   Wrocław  U16

  Wzwyż wykres

  1.30   2018-04-28   Zgorzelec  U16
  1.34   2019-06-08   Kraków  U16
  1.50   2020-06-28   Łódź  U18
  1.45   2021-05-01   Częstochowa  U18
  1.63   2022-05-07   Zgorzelec  U20

  W dal wykres

  4.47 (0.0)   2017-09-16   Zgorzelec  U14
  5.05 (-0.7)   2018-06-13   Wrocław  U16
  5.10 (+1.8)   2019-05-18   Legnica  U16
  5.69 (+1.3)   2020-09-19   Radom  U18
  5.65 (-1.9)   2021-04-29   Lubawka  U18
  6.02 (+0.8)   2022-05-15   Jelenia Góra  U20

  Trójskok wykres

  11.65 (+1.3)   2020-07-18   Karpacz  U18
  12.09 (-0.6)   2021-06-20   Jelenia Góra  U18

  Kula (3) wykres

   7.15   2018-05-05   Wrocław  U16
   8.44   2019-06-08   Kraków  U16
  10.16   2020-07-26   Jelenia Góra  U18
  10.58   2021-05-08   Zgorzelec  U18

  Kula (4) wykres

   8.88   2022-05-07   Zgorzelec  U20

  Oszczep (600) wykres

  23.40   2022-05-08   Zgorzelec  U20

  7-bój wykres

  4267   2022-05-08   Zgorzelec  U20

  7-bój J MŁ wykres

  4530   2021-05-09   Zgorzelec  U18

  Oszczep (500) wykres

  19.77   2019-06-23   Wrocław  U16
  24.04   2020-07-18   Karpacz  U18
  24.79   2021-05-09   Zgorzelec  U18

  5-bój K MŁ wykres

  2171   2018-05-13   Wrocław  U16
  2691   2019-06-09   Kraków  U16

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.1954550743103 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl