ID zawodnika: 11056
  Rekordy   Sezon: 2022   Progresja   Osiągnięcia
imię : Katarzyna
nazwisko : HYJEK
rok ur. (kategoria) : 1990 (Sen)
płeć : Kobieta
klub : KS AZS AWF Wrocław

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  100 m wykres

  13,00 (0.0)   2005-09-04   Sosnowiec  U16
  12.67 (+0.9)   2006-05-13   Chorzów  U18
  12.77 (0.0)   2007-06-16   Sosnowiec  U18
  13.34 (+0.3)   2012-06-02   Wrocław  U23
  12.54 (+2.0)   2013-07-21   Toruń  Sen
  12.50 (+1.7)   2014-05-23   Słubice  Sen
  12.40 (+0.7)   2015-05-03   Wrocław  Sen
  12.28 (+0.5)   2016-06-12   Kraków  Sen

  150 m wykres

  19.13   2013-04-27   Zgorzelec  Sen
  19.01   2014-04-26   Zgorzelec  Sen

  200 m wykres

  25.81 (+1.3)   2006-05-20   Bielsko-Biała  U18
  26.36 (0.0)   2007-06-02   Bielsko-Biała  U18
  26.51 (0.0)   2009-05-30   Chorzów  U20
  27.14 (-0.1)   2012-06-03   Wrocław  U23
  26.14 (-1.5)   2013-06-15   Wrocław  Sen
  25.82 (-2.3)   2014-06-08   Bielsko-Biała  Sen
  25.12 (+1.7)   2016-06-05   Częstochowa  Sen

  300 m wykres

  43.13   2004-06-09   Częstochowa  U16
  44.13   2012-04-21   Zgorzelec  U23
  41.25   2014-04-26   Zgorzelec  Sen
  40.86   2015-05-03   Wrocław  Sen

  400 m wykres

  59.96   2009-05-16   Częstochowa  U20
  60.41   2010-05-15   Wrocław  U23
  61.11   2011-05-15   Zgorzelec  U23

  600 m wykres

  1:47.01   2004-05-08   Częstochowa  U16
  1:36.66   2005-06-09   Chorzów  U16

  100 m pł MŁ wykres

  14.71 (0.0)   2005-06-19   Białystok  U16

  100 m pł J MŁ wykres

  14.03 (0.0)   2006-06-18   Białystok  U18
  14.04 (0.0)   2007-07-27   Szczecin  U18

  100 m pł wykres

  14.83 (0.0)   2007-09-30   Opawa CZE  U18
  14.82 (+1.7)   2008-08-03   Toruń  U20
  14.75 (+1.0)   2009-07-05   Słupsk  U20
  14.74 (-0.1)   2010-06-16   Wrocław  U23
  14.63 (+0.1)   2011-07-02   Gdańsk  U23
  15.02 (-1.0)   2012-09-01   Radom  U23
  14.00 (+1.4)   2013-07-21   Toruń  Sen
  13.77 (+1.2)   2014-07-02   Katowice  Sen
  13.63 (+0.9)   2015-07-21   Kraków  Sen
  13.61 (+0.8)   2016-06-26   Bydgoszcz  Sen

  300 m pł wykres

  47.13   2004-09-25   Świecie  U16
  45.07   2005-09-11   Bielsko-Biała  U16

  400 m pł K wykres

  66.40   2008-09-27   Chorzów  U20
  62.00   2009-07-04   Słupsk  U20
  62.03   2010-05-23   Biała Podlaska  U23
  62.02   2011-07-03   Gdańsk  U23
  65.43   2012-04-29   Wrocław  U23
  60.77   2015-05-30   Nové Město n.Metují (CZE)  Sen

  Chód 3 km wykres

  20:04.17   2005-05-29   Białystok  U16

  Wzwyż wykres

  1.63   2006-09-13   Wrocław  U18
  1.63   2007-09-30   Opawa CZE  U18
  1.66   2015-05-16   Liberec (CZE)  Sen

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.034104108810425 sekund

 * Dane można uzupełnić po zalogowaniu do konta zawodniczego
Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl