ID zawodnika: 110720
  Rekordy   Sezon: 2022   Progresja   Osiągnięcia
Anna GAŁKA
imię : Anna
nazwisko : GAŁKA
rok ur. (kategoria) : 2003 (U20)
płeć : Kobieta
klub : WKS Śląsk Wrocław

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  150 m wykres

  22.13   2021-04-29   Lubawka  U20

  200 m wykres

  30.06 (-1.0)   2021-05-08   Zgorzelec  U20

  800 m wykres

  2:48.03   2021-05-09   Zgorzelec  U20

  80 pł wykres

  14.53 (-1.0)   2018-09-02   Wrocław  U16

  100 m pł J MŁ wykres

  19.59 (-0.3)   2019-05-05   Środa Wielkopolska  U18

  100 m pł wykres

  16.80 (+1.7)   2021-05-08   Zgorzelec  U20
  17.41 (+1.2)   2022-05-07   Zgorzelec  U20

  Wzwyż wykres

  1.50   2018-08-30   Olecko  U16
  1.56   2019-06-01   Wrocław  U18
  1.64   2020-08-30   Opole  U18
  1.70   2021-06-12   Opole  U20
  1.68   2022-06-19   Opole  U20

  W dal wykres

  4.43 (+2.0)   2018-05-05   Wrocław  U16
  4.70 (+0.2)   2020-07-11   Zgorzelec  U18
  5.15 (+1.5)   2021-06-20   Jelenia Góra  U20
  5.14 (-2.2)   2022-05-01   Oleśnica  U20

  Trójskok wykres

   9.70 (+1.5)   2018-06-16   Poznań  U16
  10.31 (+0.5)   2019-06-23   Wrocław  U18
  11.31 (+2.0)   2020-09-20   Radom  U18
  11.36 (+1.7)   2021-05-30   Jelenia Góra  U20
  11.17 (-0.1)   2022-05-29   Łódź  U20

  Kula (4) wykres

   6.80   2021-05-08   Zgorzelec  U20
   8.26   2022-05-07   Zgorzelec  U20

  Oszczep (600) wykres

  24.62   2021-09-05   Lubawka  U20

  7-bój wykres

  3477   2021-05-09   Zgorzelec  U20

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.04896092414856 sekund

 * Dane można uzupełnić po zalogowaniu do konta zawodniczego
Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl