ID zawodnika: 110849 PZLA PZLA
  Rekordy   Sezon: 2023   Progresja   Osiągnięcia   TOP 10
Robert WIATRZYK
imię : Robert
nazwisko : WIATRZYK
rok ur. (kategoria) : 2000 (Sen)
płeć : Mężczyzna
klub : TKS Tomasovia Tomaszów Lubelski

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  200 m wykres

  23.84 (-0.7)   2023-05-20   Lublin  Sen

  300 m wykres

  39.00   2018-05-06   Przemyśl  U20
  37.17   2022-05-01   Przemyśl  U23
  36.08   2023-05-13   Lublin  Sen

  400 m wykres

  53.94   2018-06-02   Stalowa Wola  U20
  52.26   2019-08-31   Hrubieszów  U20
  53.22   2021-05-23   Lublin  U23
  52.52   2022-07-10   Lublin  U23
  49.62   2023-05-20   Lublin  Sen

  600 m wykres

  1:31.28   2019-05-05   Przemyśl  U20
  1:22.93   2021-09-05   Puławy  U23
  1:21.36   2022-07-09   Warszawa  U23

  800 m wykres

  2:01.86   2018-09-01   Zamość  U20
  1:57.81   2019-06-02   Zamość  U20
  1:54.79   2020-07-25   Lublin  U23
  1:54.75   2021-07-10   Bełchatów  U23
  1:52.37   2022-06-04   Warszawa  U23
  1:51.47   2023-05-28   Lublin  Sen

  1000 m wykres

  2:38.17   2018-09-12   Stalowa Wola  U20
  2:33.10   2019-05-11   Stalowa Wola  U20
  2:31.45   2020-09-06   Lublin  U23
  2:27.12   2022-05-08   Stalowa Wola  U23

  1500 m wykres

  4:15.72   2018-06-09   Słubice  U20
  4:04.72   2019-06-09   Stalowa Wola  U20
  4:00.48   2020-08-15   Biała Podlaska  U23
  4:01.25   2021-06-26   Warszawa  U23
  3:59.91   2022-06-26   Warszawa  U23

  3000 m wykres

   9:00.85   2019-06-23   Warszawa  U20

  Przełaj wykres

  :10:33   2018-03-17   Żagań  U20
  :10:24   2019-03-23   Olszyna  U20
  :14:31   2021-11-27   Tomaszów Lubelski  U23
  :12:23   2022-11-26   Olesno  U23

© by Pilar 2013-2023  | Czas: 0.906574 s. 

 * Dane można uzupełnić po zalogowaniu do konta zawodniczego
Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Barcickiej 42, 01-839 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Barcicka 42, 01-839 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl