ID zawodnika: 111297 PZLA PZLA
  Rekordy   Sezon: 2023   Progresja   Osiągnięcia   TOP 10
Martyna ŚLEDZIŃSKA
imię : Martyna
nazwisko : ŚLEDZIŃSKA
rok ur. (kategoria) : 2006 (U18)
płeć : Kobieta
klub : KS Victoria Trzebinia

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  60 m wykres

  10.22 (-0.7)   2018-09-10   Brno (CZE)  U14

  100 m wykres

  15.96 (+1.2)   2021-05-09   Sieradz  U16

  Dysk (0.75) wykres

  20.56   2018-08-25   Chorzów  U14
  23.36   2019-04-06   Rybnik  U14
  31.14   2020-07-11   Aleksandrów Łódzki  U16
  34.17   2021-08-28   Bielsko-Biała  U16

  W dal wykres

  4.14 (+0.4)   2021-05-16   Sucha Beskidzka  U16

  Kula (3) wykres

   7.99   2018-04-28   Chorzów  U14
   7.71   2019-04-27   Zittau (GER)  U14
   9.32   2020-07-01   Rybnik  U16
  10.19   2021-07-24   Częstochowa  U16
   9.99   2022-05-29   Kraków  U18
  10.93   2023-06-11   Piła  U18

  Dysk (1) wykres

  23.99   2020-07-05   Kraków  U16
  24.00   2021-05-29   Kraków  U16
  33.08   2022-09-11   Gliwice  U18
  34.64   2023-05-06   Kielce  U18

  Ppal (150) wykres

  21.00   2018-09-01   Opole  U14

  Oszczep (500) wykres

  16.07   2020-06-19   Słubice  U16
  11.70   2021-04-29   Lubawka  U16
  22.16   2022-04-28   Lubawka  U18

  Kula (2) wykres

   7.25   2018-06-09   Kraków  U14
  10.00   2019-08-24   Chorzów  U14

  Dysk (0.60) wykres

  21.92   2018-09-15   Tarnów  U14
  27.67   2019-09-28   Kraków  U14

  Ppal (80) wykres

  19.00   2018-09-10   Brno (CZE)  U14

  bieg anglosaski wykres

  0:14:16   2021-05-08   Bielsko-Biała  U16

© by Pilar 2013-2023  | Czas: 1.029582 s. 

 * Dane można uzupełnić po zalogowaniu do konta zawodniczego
Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Barcickiej 42, 01-839 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Barcicka 42, 01-839 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl