ID zawodnika: 112402
  Rekordy   Sezon: 2022   Progresja   Osiągnięcia
Patryk KAMIONEK
imię : Patryk
nazwisko : KAMIONEK
rok ur. (kategoria) : 2004 (U20)
płeć : Mężczyzna
klub : UKS LA Basket Warszawa

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  100 m wykres

  13.49 (-0.5)   2018-05-12   Warszawa  U16
  12.40 (+0.1)   2019-06-29   Warszawa  U16
  11.79 (-2.3)   2020-09-18   Radom  U18
  10.98 (+1.8)   2021-06-13   Warszawa  U18
  11.08 (+1.2)   2022-05-14   Warszawa  U20

  200 m wykres

  27.51 (+0.7)   2018-05-20   Piaseczno  U16
  22.14 (+0.8)   2021-06-05   Piaseczno  U18
  22.40 (+0.7)   2022-05-29   Warszawa  U20

  300 m wykres

  43.70   2018-05-26   Kozienice  U16
  35.97   2021-05-08   Lublin  U18
  88.13   2022-06-19   Warszawa  U20

  400 m wykres

  53.39   2020-09-18   Radom  U18
  52.93   2021-05-22   Warszawa  U18

  1000 m wykres

  3:14.53   2019-05-18   Warszawa  U16

  1500 m wykres

  5:01.38   2020-09-19   Radom  U18
  5:02.00   2021-05-23   Warszawa  U18

  110 m pł M (99.1) wykres

  13.87 (+0.5)   2021-06-26   Warszawa  U18
  13.86 (-0.9)   2022-06-26   Warszawa  U20

  110 m pł MŁ wykres

  15.80 (-1.3)   2019-06-08   Kraków  U16

  110 m pł J MŁ wykres

  14.71 (-0.1)   2020-09-19   Radom  U18
  13.60 (+1.5)   2021-07-30   Włocławek  U18

  200 m pł wykres

  27.86 (-0.2)   2019-09-14   Ciechanów  U16

  Wzwyż wykres

  1.60   2019-09-29   Łódź  U16
  1.81   2020-08-20   Warszawa  U18
  1.92   2021-05-16   Lubawa  U18
  1.80   2022-05-21   Warszawa  U20

  Tyczka wykres

  2.50   2018-06-09   Warszawa  U16
  3.30   2019-05-25   Warszawa  U16
  3.80   2020-09-13   Warszawa  U18
  4.10   2021-05-29   Warszawa  U18

  W dal wykres

  5.01 (-0.3)   2018-05-26   Kozienice  U16
  5.73 (-0.1)   2019-06-08   Kraków  U16
  6.19 (+2.0)   2020-08-09   Radom  U18
  7.20 (+1.4)   2021-06-06   Łódź  U18
  7.20 (-0.6)   2022-07-07   Radom  U20

  Kula (5) wykres

   9.49   2019-09-29   Łódź  U16
  11.55   2020-09-18   Radom  U18
  13.67   2021-05-22   Warszawa  U18

  Kula (6) wykres

  11.67   2022-06-11   Warszawa  U20

  Dysk (1) wykres

  24.79   2018-09-08   Ciechanów  U16
  29.28   2019-05-26   Warszawa  U16

  Dysk (1.5) wykres

  31.27   2020-08-07   Lublin  U18
  44.24   2021-06-13   Warszawa  U18

  Oszczep (600) wykres

  27.53   2018-09-02   Warszawa  U16
  40.17   2019-09-14   Ciechanów  U16

  Oszczep (800) wykres

  46.30   2022-07-23   Warszawa  U20

  Oszczep (700) wykres

  40.27   2020-09-13   Warszawa  U18
  48.34   2021-09-19   Warszawa  U18

  Dysk (1.75) wykres

  36.91   2021-09-26   Warszawa  U18
  36.22   2022-05-22   Warszawa  U20

  10-bój J MŁ wykres

  6013   2020-09-19   Radom  U18
  7036   2021-05-23   Warszawa  U18

  5-bój M MŁ wykres

  2588   2019-09-29   Łódź  U16

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.23355603218079 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl