ID zawodnika: 116881
  Rekordy   Sezon: 2022   Progresja   Osiągnięcia
Paulina KULCZYK
imię : Paulina
nazwisko : KULCZYK
rok ur. (kategoria) : 2006 (U18)
płeć : Kobieta
klub : UKS Czapla Białe Błota

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  100 m wykres

  13.37 (+1.9)   2020-06-18   Białe Błota  U16

  200 m wykres

  27.66 (+0.1)   2020-09-21   Białe Błota  U16
  26.98 (-0.3)   2021-06-02   Toruń  U16
  25.91 (+0.2)   2022-06-12   Poznań  U18

  300 m wykres

  43.93   2020-08-09   Białe Błota  U16
  43.07   2022-10-02   Mogilno  U18

  600 m wykres

  1:46.31   2021-10-10   Zielona Góra  U16

  800 m wykres

  2:32.08   2022-05-30   Białe Błota  U18

  80 pł wykres

  12.96 (+1.0)   2020-09-12   Włocławek  U16
  12.90 (+0.7)   2021-05-15   Łódź  U16

  100 m pł J MŁ wykres

  14.53 (-0.2)   2022-06-11   Poznań  U18

  200 m pł wykres

  36.46 (-0.9)   2019-06-15   Chełmno  U14
  31.02 (-1.0)   2020-09-26   Słupsk  U16

  300 m pł wykres

  44.38   2021-09-25   Karpacz  U16

  400 m pł K wykres

  72.25   2021-06-26   Białe Błota  U16

  Wzwyż wykres

  1.30   2019-09-28   Włocławek  U14
  1.35   2021-10-03   Białe Błota  U16
  1.44   2022-05-29   Białe Błota  U18

  W dal wykres

  5.08 (-1.1)   2021-10-03   Białe Błota  U16
  5.43 (+0.3)   2022-06-04   Białystok  U18

  Kula (3) wykres

   7.98   2021-10-03   Białe Błota  U16
   9.04   2022-05-29   Białe Błota  U18

  7-bój J MŁ wykres

  4283   2022-05-30   Białe Błota  U18

  Oszczep (500) wykres

  22.47   2022-05-30   Białe Błota  U18

  5-bój K MŁ wykres

  2745   2021-10-03   Białe Błota  U16

  Wieloskok wykres

  11.35   2021-09-26   Karpacz  U16

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.03693413734436 sekund

 * Dane można uzupełnić po zalogowaniu do konta zawodniczego
Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl