ID zawodnika: 117076 PZLA PZLA
  Rekordy   Sezon: 2023   Progresja   Osiągnięcia   TOP 10
Mateusz STACHOWSKI
imię : Mateusz
nazwisko : STACHOWSKI
rok ur. (kategoria) : 2008 (U16)
płeć : Mężczyzna
klub : UKS OSoT Szczecin

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  60 m wykres

   9.69 (+0.5)   2019-10-29   Police  U12
   9.12 (0.0)   2020-09-05   Łódź  U14
   8.98 (0.0)   2021-05-20   Police  U14

  100 m wykres

  15.75 (-0.2)   2019-06-01   Złocieniec  U12
  14.92 (-0.8)   2020-09-26   Białogard  U14
  14.00 (-0.4)   2021-06-12   Międzyzdroje  U14
  12.58 (+1.9)   2022-06-12   Międzyzdroje  U16

  200 m wykres

  34.12 (-0.4)   2019-05-04   Białogard  U12

  300 m wykres

  56.21   2019-04-27   Złocieniec  U12

  1000 m wykres

  3:44.98   2022-05-29   Szczecin  U16
  3:24.44   2023-05-20   Świnoujście  U16

  110 m pł MŁ wykres

  19.09 (+1.2)   2022-05-28   Szczecin  U16
  17.48 (-0.6)   2023-05-20   Świnoujście  U16

  Dysk (0.75) wykres

  20.79   2021-10-01   Słubice  U14

  Wzwyż wykres

  1.50   2022-04-24   Szczecin  U16
  1.63   2023-05-20   Świnoujście  U16

  Tyczka wykres

  2.02   2020-06-21   Bydgoszcz  U14
  2.13   2021-08-15   Szczecin  U14
  3.51   2022-06-05   Szczecin  U16
  3.70   2023-05-14   Szczecin  U16

  W dal wykres

  4.33 (-0.1)   2020-09-26   Białogard  U14
  4.90 (+0.1)   2021-08-28   Szczecin  U14
  5.53 (+0.4)   2022-05-21   Świnoujście  U16
  6.04 (+1.6)   2023-05-28   Międzyzdroje  U16

  Kula (4) wykres

   5.52   2020-07-04   Kołobrzeg  U14

  Kula (5) wykres

   4.28   2019-06-01   Złocieniec  U12
   6.38   2021-09-18   Sulęcin  U14
   8.47   2022-10-15   Szczecin  U16
   9.09   2023-05-20   Świnoujście  U16

  Dysk (1) wykres

  20.61   2021-09-04   Białogard  U14
  26.16   2022-04-30   Złocieniec  U16

  Ppal (150) wykres

  16.00   2019-06-15   Szczecin  U12

  W dal strefa wykres

  3.82   2019-10-29   Police  U12
  4.84   2020-10-22   Police  U14
  5.00   2021-05-20   Police  U14

  Ppal (80) wykres

  22.50   2019-06-09   Międzyzdroje  U12

  5-bój M MŁ wykres

  1894   2022-05-29   Szczecin  U16
  2532   2023-05-20   Świnoujście  U16

© by Pilar 2013-2023  | Czas: 0.1160691 s. 

 * Dane można uzupełnić po zalogowaniu do konta zawodniczego
Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Barcickiej 42, 01-839 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Barcicka 42, 01-839 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl