ID zawodnika: 118738
  Rekordy   Sezon: 2022   Progresja   Osiągnięcia
Michał MICHALAK
imię : Michał
nazwisko : MICHALAK
rok ur. (kategoria) : 2004 (U20)
płeć : Mężczyzna
klub : UKS Dziewiątka Kutno

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  100 m wykres

  13.69 (+1.7)   2019-09-28   Łódź  U16
  13.23 (+1.6)   2021-05-09   Sieradz  U18
  12.50 (+0.6)   2022-06-17   Warszawa  U20

  400 m wykres

  58.63   2022-06-17   Warszawa  U20

  1500 m wykres

  5:42.43   2022-06-18   Warszawa  U20

  110 m pł M (99.1) wykres

  16.56 (+1.5)   2022-05-21   Łódź  U20

  110 m pł J MŁ wykres

  17.30 (+0.1)   2021-09-19   Łódź  U18

  Wzwyż wykres

  1.70   2019-06-02   Łódź  U16
  1.75   2020-09-05   Warszawa  U18
  1.82   2021-09-19   Łódź  U18
  1.78   2022-06-17   Warszawa  U20

  Tyczka wykres

  2.55   2022-06-18   Warszawa  U20

  W dal wykres

  5.31 (+1.1)   2021-09-04   Aleksandrów Łódzki  U18
  5.41 (+1.4)   2022-06-17   Warszawa  U20

  Kula (5) wykres

   8.71   2019-09-28   Łódź  U16
  10.44   2021-09-04   Aleksandrów Łódzki  U18

  Kula (6) wykres

  10.96   2022-06-17   Warszawa  U20

  Dysk (1.5) wykres

  24.34   2021-09-19   Łódź  U18

  Oszczep (600) wykres

  27.60   2019-09-07   Łódź  U16

  Oszczep (800) wykres

  29.40   2022-06-18   Warszawa  U20

  Oszczep (700) wykres

  28.13   2021-07-17   Karpacz  U18

  Dysk (1.75) wykres

  28.30   2022-06-04   Łódź  U20

  10-bój JUN wykres

  4506   2022-06-18   Warszawa  U20

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.054105997085571 sekund

 * Dane można uzupełnić po zalogowaniu do konta zawodniczego
Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl