ID zawodnika: 119980 PZLA PZLA
  Rekordy   Sezon: 2023   Progresja   Osiągnięcia   TOP 10
Maria CYTLAŁ
imię : Maria
nazwisko : CYTLAŁ
rok ur. (kategoria) : 2009 (U16)
płeć : Kobieta
klub : UKS MOSiR Działdowo

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  60 m wykres

   9.60 (+1.0)   2020-08-29   Olsztyn  U12
   8.94 (+0.7)   2022-05-01   Działdowo  U14

  100 m wykres

  14.92 (-1.7)   2021-08-31   Olsztyn  U14
  14.10 (+1.2)   2022-08-28   Ciechanów  U14
  13.88 (-0.9)   2023-05-03   Działdowo  U16

  200 m wykres

  31.81 (+0.1)   2021-05-01   Olsztyn  U14

  300 m wykres

  53.85   2020-09-19   Olsztyn  U12
  49.78   2021-05-23   Olsztyn  U14
  49.47   2022-05-14   Lubawa  U14

  600 m wykres

  2:05.60   2023-05-20   Sztum  U16

  80 pł wykres

  13.08 (+1.2)   2023-05-20   Sztum  U16

  Wzwyż wykres

  1.38   2022-09-03   Ciechanów  U14
  1.46   2023-05-20   Sztum  U16

  W dal wykres

  4.56 (+0.9)   2021-09-05   Lubawa  U14
  4.66 (0.0)   2022-08-28   Ciechanów  U14
  5.08 (+1.8)   2023-05-14   Lubawa  U16

  Trójskok wykres

   9.81 (+1.2)   2022-06-18   Olsztyn  U14

  Kula (3) wykres

  10.17   2023-05-20   Sztum  U16

  W dal strefa wykres

  3.56   2019-05-15   Lubawa  U12
  4.14   2020-09-19   Olsztyn  U12
  4.69   2021-09-19   Olsztyn  U14
  5.08   2022-09-18   Olsztyn  U14

  5-bój K MŁ wykres

  2607   2023-05-20   Sztum  U16

  Kula (2) wykres

  10.80   2021-08-31   Olsztyn  U14
  11.46   2022-09-04   Olsztyn  U14

  Dysk (0.60) wykres

  26.13   2022-09-30   Nowe Miasto Lubawskie  U14

  80 m pł ds wykres

  13.74 (0.0)   2022-05-29   Olsztyn  U14

  Wieloskok wykres

  10.17   2021-09-04   Warszawa  U14
  10.31   2022-09-04   Olsztyn  U14
  10.94   2023-05-14   Lubawa  U16

© by Pilar 2013-2023  | Czas: 0.051904 s. 

 * Dane można uzupełnić po zalogowaniu do konta zawodniczego
Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Barcickiej 42, 01-839 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Barcicka 42, 01-839 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl