ID zawodnika: 12343
  Rekordy   Sezon: 2022   Progresja   Osiągnięcia
Michał MAKOWSKI
imię : Michał
nazwisko : MAKOWSKI
rok ur. (kategoria) : 1986 (Masters)
płeć : Mężczyzna
klub : AZS-AWF Warszawa

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  200 m wykres

  23.10 (+1.5)   2009-06-27   Warszawa  Sen
  23.28 (+0.9)   2010-06-13   Warszawa  Sen
  23.28 (+1.1)   2011-09-04   Warszawa  Sen
  23.44 (-1.0)   2012-06-24   Warszawa  Sen
  23.54 (+0.7)   2013-06-02   Warszawa  Sen
  23.57 (+1.0)   2014-06-14   Warszawa  Sen

  300 m wykres

  38.42   2010-08-28   Płock  Sen

  400 m wykres

  51.05   2005-05-21   Płock  U20
  51.48   2006-06-03   Warszawa  U23
  49.45   2008-07-04   Szczecin  U23
  49.25   2009-08-01   Bydgoszcz  Sen
  49.36   2010-07-08   Bielsko-Biała  Sen
  49.66   2011-09-11   Warszawa  Sen
  49.47   2012-09-15   Płock  Sen
  49.06   2013-09-08   Warszawa  Sen
  50.31   2014-06-14   Warszawa  Sen
  49.98   2015-07-26   Warszawa  Sen
  49.73   2016-06-04   Siedlce  Sen

  600 m wykres

  1:23.17   2005-08-20   Warszawa  U20
  1:26.28   2006-05-06   Płock  U23
  1:21.70   2010-08-28   Płock  Sen
  1:19.46   2011-08-27   Płock  Sen
  1:19.01   2013-05-11   Warszawa  Sen
  1:20.60   2014-05-24   Łódź  Sen

  800 m wykres

  1:54.95   2004-06-19   Warszawa  U20
  1:53.71   2005-07-06   Bydgoszcz  U20
  1:53.86   2006-08-10   Olsztyn  U23
  1:53.29   2007-09-09   Słupsk  U23
  1:52.27   2008-06-14   Warszawa  U23
  1:53.45   2009-06-06   Warszawa  Sen
  1:51.28   2010-07-08   Bielsko-Biała  Sen
  1:48.21   2011-08-12   Bydgoszcz  Sen
  1:50.44   2012-08-30   Łódź  Sen
  1:49.91   2013-08-31   Biała Podlaska  Sen
  1:51.59   2014-06-08   Łódź  Sen
  1:52.33   2015-07-19   Kraków  Sen
  1:53.13   2016-06-25   Bydgoszcz  Sen
  2:02.24   2021-06-26   Olsztyn  Masters
  2:07.17   2022-06-19   Toruń  Masters

  1000 m wykres

  2:31.03   2004-07-10   Białogard  U20
  2:35.77   2005-05-08   Płock  U20
  2:29.43   2006-07-15   Warszawa  U23
  2:29.73   2007-08-18   Międzyzdroje  U23
  2:35.13   2010-05-09   Warszawa  Sen
  2:23.86   2013-09-06   Stalowa Wola  Sen

  1500 m wykres

  4:02.36   2005-07-05   Bydgoszcz  U20
  4:02.42   2006-08-26   Toruń  U23
  4:04.89   2010-06-16   Płock  Sen
  3:52.59   2011-06-15   Płock  Sen
  3:58.46   2012-05-12   Łódź  Sen
  4:02.38   2015-07-04   Kutno  Sen
  4:17.92   2021-06-26   Olsztyn  Masters
  4:27.92   2022-06-18   Toruń  Masters

  3000 m wykres

   9:11.81   2004-08-28   Płock  U20
   9:00.88   2005-05-15   Warszawa  U20
   9:26.03   2021-07-04   Płock  Masters

  Półmaraton wykres

  1:12:43   2019-03-31   Warszawa  Sen

  Maraton wykres

  2:40:58   2019-10-20   Poznań  Sen

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.04141902923584 sekund

 * Dane można uzupełnić po zalogowaniu do konta zawodniczego
Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl