ID zawodnika: 124014
  Rekordy   Sezon: 2022   Progresja   Osiągnięcia
Zuzanna GAWLICKA
imię : Zuzanna
nazwisko : GAWLICKA
rok ur. (kategoria) : 2007 (U16)
płeć : Kobieta
klub : MUKS Szok Bojanowo

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  60 m wykres

   8.70 (0.0)   2020-09-05   Łódź  U14

  100 m wykres

  13.99 (+1.8)   2020-07-04   Białe Błota  U14
  13.58 (+0.9)   2021-08-29   Białe Błota  U16
  13.57 (+1.9)   2022-05-15   Poznań  U16

  600 m wykres

  2:11.04   2019-09-28   Zielona Góra  U14
  1:59.24   2021-06-13   Łódź  U16

  80 pł wykres

  16.55 (+0.2)   2019-09-28   Zielona Góra  U14
  13.29 (-0.8)   2021-05-16   Karpacz  U16
  13.13 (+0.8)   2022-05-15   Poznań  U16

  Wzwyż wykres

  1.30   2019-09-28   Zielona Góra  U14
  1.35   2020-09-12   Międzyzdroje  U14
  1.42   2021-05-29   Poznań  U16

  W dal wykres

  4.18 (+0.7)   2019-09-28   Zielona Góra  U14
  4.81 (+2.0)   2021-05-16   Karpacz  U16
  4.24 (+0.1)   2022-04-30   Poznań  U16

  Kula (3) wykres

   6.18   2019-09-28   Zielona Góra  U14
   8.85   2021-10-09   Zielona Góra  U16

  5-bój K MŁ wykres

  1528   2019-09-28   Zielona Góra  U14
  2359   2021-06-13   Łódź  U16

  80 m pł ds wykres

  14.33 (+0.1)   2020-07-04   Białe Błota  U14

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.047209978103638 sekund

 * Dane można uzupełnić po zalogowaniu do konta zawodniczego
Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl